Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Vyhlášky

Usnesení

Ostatní dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
zápis do MŠ Soběšice 4.5.2020 01.04.2020 05.05.2020
zápis do MŠ Kašperské Hory 4.5.2020 01.04.2020 05.05.2020
zápis do ZŠ Kašperské Hory 8.4.2020 01.04.2020 09.04.2020
rozpočtové opatření č. 7/2020 21.03.2020
usnesení vlády o krizovém opatření platném od 18.3.2020 19.03.2020
vyhlášení krizového opatření dne 15.3.2020 16.03.2020
opatření obecné povahy nařízení vlády platné od 16.3.2020 16.03.2020
opatření v sušické nemocnici od 16.3.2020 do odvolání 16.03.2020
výsledky rozborů pitné vody z vodovodu Strašín ze dne 15.1.2020 12.02.2020
výsledky rozborů pitné vody z vodovodu Strašín ze dne 15.1.2020 12.02.2020
rozpočet obce Strašín na rok 2020 schválený 16.12.2019 30.12.2019
rozpočtové opatření č. 5/2019 schválené 16.12.2019 20.12.2019
rozpočtové opatření č. 6/2019 schválené 16.12.2019 20.12.2019
výsledky rozborů pitné vody Nahořánky ze dne 6.11.2019 11.12.2019
výsledky rozborů pitné vody Nahořánky a Strašín dne 6.11.2019 11.12.2019
návrh rozpočtu Obce Strašín na rok 2020 28.11.2019
rozpočtové opatření č. 4/2019 schválené ZO 24.9.2019 27.09.2019
výsledky rozboru vzorku pitné vody z vodovodu Strašín a Lazny 14.8.2019 18.09.2019
rozpočtové opatření č. 3/2019 schválené 26.7.2019 12.08.2019
závěrečný účet obce Strašín za rok 2018 schválený 05.06.2019
účetní závěrka obce Strašín k 31.12.2018 05.06.2019
rozpočtové opatření č. 1/2019 05.06.2019
rozpočtové opatření č. 2/2019 05.06.2019
výzva vlastníkům lesa - kůrovcová kalamita 15.05.2019
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strašín za rok 2018 06.05.2019
porovnání cen vodného a stočného za rok 2018 24.04.2019 30.04.2020
opatření obecné povahy vyhláška MZE čj.18918/2019-MZE-16212 hospodaření v lesích po dobu kůrovcové kalamity 04.04.2019 31.12.2022
oznámení veřejnou vyhláškou povolení uzavírky a objížďky Dlouhá Ves Radešov od 1.4.2019 29.03.2019
výsledky rozborů pitné vody z vodovodu Strašín 28.11.2018 08.01.2019
rozpočtové opatření č. 6/2018 schválené 19.12.2018 03.01.2019
střednědobý výhled rozpočtu Obce Strašín na období roků 2020-2024 05.12.2018 31.12.2024
opatření v ochraně lesů proti kůrovci - informace pro majitele lesů 26.11.2018
publicita projektu Technika pro IZS - DA pro JSDHO Strašín 12.11.2018
publicita projektu STAVEBNÍ ÚPRAVY, přístavba nástavba požární zbrojnice 12.11.2018
provozní řád vodovodu Strašín, Nahořánky 07.09.2018
nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů platné od 25.5.2018 28.05.2018
Souhlas se zpracováním osobních údajů podle nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zkr.GDPR) od 25.5.2018 18.05.2018
výzva dle katastrálního zákona vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě 01.09.2016
kanalizační řád pro kanalizační systém obce Strašín zakončený čistírnou odpadních vod 27.07.2016
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK