Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Vyhlášky

Usnesení

Ostatní dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
výsledky opakovaných rozborů pitné vody z vodojemu Strašín ze dne 2.7.2020 08.07.2020
rozbory pitné vody 18.6.2020 vodojem Nahořánky opravné 29.06.2020
rozbory pitné vody 18.6.2020 vodojem Strašín opravné 29.06.2020
rozpočtové opatření č. 1/2020 23.06.2020
rozpočtové opatření č. 2/2020 23.06.2020
rozbory pitné vody 4.6.2020 vodojem Nahořánky 15.06.2020
rozbory pitné vody 4.6.2020 vodojem Strašín 15.06.2020
závěrečný účet Svazku obcí Pošumaví za rok 2019 25.05.2020
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Pošumaví za rok 2019 25.05.2020
účetní závěrka Svazku obcí Pošumaví k 31.12.2019 25.05.2020
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 21.05.2020
závěrečný účet obce Strašín za rok 2019 21.05.2020
porovnání výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce 29.04.2020
rozpočtové opatření č. 7/2020 21.03.2020
výsledky rozborů pitné vody z vodovodu Strašín ze dne 15.1.2020 12.02.2020
výsledky rozborů pitné vody z vodovodu Strašín ze dne 15.1.2020 12.02.2020
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 16.12.2019 16.01.2020 15.01.2023
rozpočet obce Strašín na rok 2020 schválený 16.12.2019 30.12.2019
rozpočtové opatření č. 5/2019 schválené 16.12.2019 20.12.2019
rozpočtové opatření č. 6/2019 schválené 16.12.2019 20.12.2019
výsledky rozborů pitné vody Nahořánky ze dne 6.11.2019 11.12.2019
výsledky rozborů pitné vody Nahořánky a Strašín dne 6.11.2019 11.12.2019
rozpočtové opatření č. 4/2019 schválené ZO 24.9.2019 27.09.2019
výsledky rozboru vzorku pitné vody z vodovodu Strašín a Lazny 14.8.2019 18.09.2019
rozpočtové opatření č. 3/2019 schválené 26.7.2019 12.08.2019
rozpočtové opatření č. 1/2019 05.06.2019
rozpočtové opatření č. 2/2019 05.06.2019
výzva vlastníkům lesa - kůrovcová kalamita 15.05.2019
opatření obecné povahy vyhláška MZE čj.18918/2019-MZE-16212 hospodaření v lesích po dobu kůrovcové kalamity 04.04.2019 31.12.2022
oznámení veřejnou vyhláškou povolení uzavírky a objížďky Dlouhá Ves Radešov od 1.4.2019 29.03.2019
výsledky rozborů pitné vody z vodovodu Strašín 28.11.2018 08.01.2019
střednědobý výhled rozpočtu Obce Strašín na období roků 2020-2024 05.12.2018 31.12.2024
opatření v ochraně lesů proti kůrovci - informace pro majitele lesů 26.11.2018
publicita projektu Technika pro IZS - DA pro JSDHO Strašín 12.11.2018
publicita projektu STAVEBNÍ ÚPRAVY, přístavba nástavba požární zbrojnice 12.11.2018
provozní řád vodovodu Strašín, Nahořánky včetně podmínek pro dodávku vody z vodovodu v obci Strašín 07.09.2018
nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů platné od 25.5.2018 28.05.2018
Souhlas se zpracováním osobních údajů podle nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zkr.GDPR) od 25.5.2018 18.05.2018
výzva dle katastrálního zákona vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě 01.09.2016
kanalizační řád pro kanalizační systém obce Strašín včetně podmínek pro vypouštění odpadních vod do splaškové kanalizace v obci Strašín 27.07.2016
řád pohřebiště Strašín 28.05.2010
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK