Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Vyhlášky

Usnesení

Ostatní dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
návrh rozpočtu Obce Strašín na rok 2020 28.11.2019
pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Pošumaví 10.12.2019, rozpočet svazku obcí Pošumaví na rok 2020 návrh 26.11.2019 11.12.2019
rozpočtové opatření č. 4/2019 schválené ZO 24.9.2019 27.09.2019
základní rozbor vzorku pitné vody z vodovodu Strašín a Lazny 14.8.2019 18.09.2019
rozpočtové opatření č. 3/2019 schválené 26.7.2019 12.08.2019
závěrečný účet obce Strašín za rok 2018 schválený 05.06.2019
účetní závěrka obce Strašín k 31.12.2018 05.06.2019
rozpočtové opatření č. 1/2019 05.06.2019
rozpočtové opatření č. 2/2019 05.06.2019
výzva vlastníkům lesa - kůrovcová kalamita 15.05.2019
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strašín za rok 2018 06.05.2019
porovnání cen vodného a stočného za rok 2018 24.04.2019 30.04.2020
opatření obecné povahy vyhláška MZE čj.18918/2019-MZE-16212 hospodaření v lesích po dobu kůrovcové kalamity 04.04.2019 31.12.2022
oznámení veřejnou vyhláškou povolení uzavírky a objížďky Dlouhá Ves Radešov od 1.4.2019 29.03.2019
rozpočtové opatření č. 8/2018 k 31.12.2018 28.02.2019
výsledky rozborů pitné vody z vodovodu Strašín 28.11.2018 08.01.2019
rozpočet obce Strašín na rok 2019 - schválený 19.12.2018 03.01.2019
rozpočtové opatření č. 5/2018 schválené 19.12.2018 03.01.2019
rozpočtové opatření č. 6/2018 schválené 19.12.2018 03.01.2019
rozpočtové opatření č. 7/2018 schválené 19.12.2018 03.01.2019
střednědobý výhled rozpočtu Obce Strašín na období roků 2020-2024 05.12.2018 31.12.2024
záměr Obce Strašín č. 1/2018 - pronájem ordinace ve Strašíně čp. 140 04.12.2018
záměr Obce Strašín č. 2/2018 - zřízení věcného břemene č. parc. 1137/5 v k. ú. Strašín 04.12.2018
opatření v ochraně lesů proti kůrovci - informace pro majitele lesů 26.11.2018
publicita projektu Technika pro IZS - DA pro JSDHO Strašín 12.11.2018
publicita projektu STAVEBNÍ ÚPRAVY, přístavba nástavba požární zbrojnice 12.11.2018
provozní řád vodovodu Strašín, Nahořánky 07.09.2018
rozpočtové opatření č. 4/2018 schválené dne 2.8.2018 03.08.2018
rozpočtové opatření č. 3/2018 schválené 28.6.2018 16.07.2018
nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů platné od 25.5.2018 28.05.2018
rozpočtové opatření č. 2/2018 schválené 2.5.2018 23.05.2018
Souhlas se zpracováním osobních údajů podle nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zkr.GDPR) od 25.5.2018 18.05.2018
výzva dle katastrálního zákona vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě 01.09.2016
kanalizační řád pro kanalizační systém obce Strašín zakončený čistírnou odpadních vod 27.07.2016
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK