Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Vyhlášky

Usnesení

Ostatní dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
oznámení občanům části obce Nahořánky a Veselíčko - přerušení dodávky pitné vody z důvodu čištění vodojemu a pramenní jímky17.04.201910.05.2019
Oznámení zahájení řízení - společné povolení studny a povolení odběru - Maleč, Macháčková17.04.201917.05.2019
opatření obecné povahy vyhláška MZE čj.18918/2019-MZE-16212 hospodaření v lesích po dobu kůrovcové kalamity04.04.201931.12.2022
oznámení veřejnou vyhláškou povolení uzavírky a objížďky Dlouhá Ves Radešov od 1.4.201929.03.2019
stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise do EP25.03.201926.05.2019
rozpočtové opatření č. 8/2018 k 31.12.201828.02.2019
výsledky rozborů pitné vody z vodovodu Strašín 28.11.201808.01.2019
rozpočet obce Strašín na rok 2019 - schválený 19.12.201803.01.2019
rozpočtové opatření č. 5/2018 schválené 19.12.201803.01.2019
rozpočtové opatření č. 6/2018 schválené 19.12.201803.01.2019
rozpočtové opatření č. 7/2018 schválené 19.12.201803.01.2019
návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Strašín na období roků 2020-202405.12.2018
záměr Obce Strašín č. 1/2018 - pronájem ordinace ve Strašíně čp. 14004.12.2018
záměr Obce Strašín č. 2/2018 - zřízení věcného břemene č. parc. 1137/5 v k. ú. Strašín04.12.2018
opatření v ochraně lesů proti kůrovci - informace pro majitele lesů26.11.2018
publicita projektu Technika pro IZS - DA pro JSDHO Strašín12.11.2018
publicita projektu STAVEBNÍ ÚPRAVY, přístavba nástavba požární zbrojnice12.11.2018
provozní řád vodovodu Strašín, Nahořánky07.09.2018
rozpočtové opatření č. 4/2018 schválené dne 2.8.201803.08.2018
rozpočtové opatření č. 3/2018 schválené 28.6.201816.07.2018
nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů platné od 25.5.201828.05.2018
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strašín za rok 201728.05.2018
závěrečný účet obce Strašín za rok 201728.05.2018
účetní závěrka obce Strašín k 31.12.201728.05.2018
rozpočtové opatření č. 2/2018 schválené 2.5.201823.05.2018
Souhlas se zpracováním osobních údajů podle nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zkr.GDPR) od 25.5.201818.05.2018
závěrečný účet Svazku obcí Pošumaví za rok 201714.05.2018
porovnání cen vodného a stočného za rok 201730.04.201830.04.2019
výzva dle katastrálního zákona vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě01.09.2016
kanalizační řád pro kanalizační systém obce Strašín zakončený čistírnou odpadních vod27.07.2016
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK