Datum a čas

Dnes je úterý, 26. 9. 2023, 0:21:22

Svátek

Svátek má Andrea

Aktuální počasí

Počasí dnes:

26. 9. 2023

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Ráno místy mlhy. Denní teploty 19 až 23°C. Noční teploty 11 až 7°C.

Zobrazit více ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah


Strašín – Lazny – Věštín – Nahořánky – Maleč – Zuklín

Srpen 2004 2/2004
Vážení spoluobčané!
Mnohé se nelíbí jedněm, mnohé druhým, něco se nelíbí všem. Asi jako ty nové betonové sloupy, které nám zde ve Strašíně rostou a hyzdí naši obec. Elektrárny se však rozhodly, že stávající vedení je již nevyhovující, a na to, aby nové vedlo pod zemí, nejsou peníze.
To, co je nyní třeba nejvíce, je nový vodovod. V současné době je vše ve fázi územního řízení, projektové dokumentace a vyjednávání dotací.
S blížícími se oslavami v naší obci počítáme s několika brigádami, jejichž termíny upřesníme na vývěsce, a o účast na nich bych Vás tímto rád požádal. Pan Josef Blahout již začal s dlouho plánovanou opravou autobusových zastávek, avšak není v našich silách opravit a poklidit vše, co je třeba, bez Vaší pomoci. Pevně věřím, že do oslav se naše krásná obec s přilehlými osadami bude blýskat čistotou a hrdými úsměvy svých obyvatel!
Nyní ještě k informovanosti občanů. Leckomu chybí místní rozhlas. Jeho rekonstrukce by však byla velice nákladná (zhruba 560tis.Kč). V dnešní době máme naštěstí i jiné prostředky, jak informovat občany; nejlepším prozatímním řešením se nám zdá zasílat aktuality prostřednictvím mobilních telefonů (zavedeme v nejbližší době). Jinak vše, co se obce týká, projednáváme každý měsíc na veřejných zasedáních zastupitelstva obce, pro ty, kteří se nemohou účastnit, jsou zápisy vyvěšeny ve vývěskách a nakonec i tento náš Zpravodaj obsahuje všechny důležité informace. Čtěte jej prosím pozorně a jakékoliv dotazy či připomínky sdělte přímo na obecní úřad.
Přeji Vám příjemný zbytek léta!
Jan Helíšek, starosta obce
Obsah:
Informace OZ …2-3

Škola …4

Školka, knihovna …5

Dění v obci …6-7

Spolky …8

Hasiči …9

Žijí mezi námi …10-11

Toulky naší minulostí …12

Strašínský zpravodaj, čtvrtletník, vydává Obec Strašín, tel.: 376 587 223, zdarma k 1.8.2004, nákladem 250ks
Odpovědný redaktor: J.Helíšková, redakční rada: J.Blahutová, M.Melicharová a J.Sucháčová
Příští číslo vyjde v listopadu 2004
Strana 2
Informace Obecního zastupitelstva

Z veřejných zasedání obecního zastupitelstva, která se konají vždy druhé úterý v měsíci od 19:00hod


V květnu schválilo
-příspěvek ve výši 1000,-Kč Městu Sušice na výrobu betlému, který bude vystaven v Sušici
-nákup repasovaného kopírovacího stroje za cenu 8000,-Kč
-odměnu pro p.Robovou v době pracovní neschopnosti p.Pítrové
neschválilo -nabídku Tv Metropol production s. r. o. Č.Bud. na natočení videokazety
-prodej pozemku p.p.č. 996/1 v k.ú. Strašín, který je přístupovou cestou k vodnímu toku. Pozemek zůstává nadále v majetku obce.
Dále projednávalo oplocení ochranného pásma u vodního zdroje ve Veselíčku, opravu autobusových čekáren, vzalo na vědomí špatný stav chodníku a schodů u vchodu do školy, bylo seznámeno se stavem veřejného pořádku za r.2003 v regionu obce Strašín dle zprávy Policie ČR. Starosta seznámil přítomné s výsledkem žaloby, kterou podal na Obec Strašín Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pro opožděné proplacení 3.splátky bývalému Školskému úřadu v Klatovech za chybějící stanovený počet žáků v ZŠ Strašín ve šk.roce 01/02. K opožděné úhradě došlo pro platební neschopnost obce a při soudních jednáních bylo rozhodnuto ve prospěch obce.


V červnu schválilo
-zprávu o kontrole hospodaření za rok 2003
-příspěvek na mzdové náklady uklízečce ve škole a kuchařce v jídelně od šk.r.2004/2005
-přejezd soutěžních vozů přes obec při pořádání soutěže Rallye Šumava Mogul v r.2005 s tím, že pořadatel uhradí všechny škody na majetku a komunikacích vzniklé při soutěži.
V diskuzi odpovídal p.starosta na dotazy ohledně rekonstrukce vodovodu. Celkové náklady na rekonstrukci budou činit přibližně 4mil 200tis.Kč a bude rozdělena na etapy. Pravidelně jsou prováděny rozbory vody, kvalita vody z vodního zdroje na Veselíčku je vyhovující. K problému plných nádob na separované odpady p.starosta uvedl, že svozy jsou objednávány při naplnění přibližně do ¾ nádoby, někdy bohužel dojde k naplnění přes víkend a firma provádí svoz do 5 pracovních dnů ode dne objednání.


V červenci se zasedání konalo poprvé v Lesním hotelu v Laznech za uspokojivé účasti 17 občanů. ZO schválilo
-nákup nového počítače bez monitoru (pro OÚ, do knihovny se přemístí starý počítač z úřadu)
-rozpočtové změny k 30.6.2004
-přijetí sponzorského daru od SDHO Strašín na hotovení praporu obce
Projednávalo opravy místních komunikací – byly provedeny pouze nezbytně nutné opravy za cenu 156 tis.Kč, nebylo možné provést všechny opravy. Dále informovalo o probíhající rekonstrukci vedení nízkého napětí. Pan starosta upozornil na špatný technický stav kostela, především fasády nad vchodem. Vlastníkem nemovitosti je Římskokatolická farnost Strašín, která by měla požádat o dotaci na rekonstrukci. Starosta již kontaktoval pracovníky Krajského úřadu PK, odboru památkové péče o možnosti získání dotace, dále zástupce biskupství Č.Budějovice a stavebního technika vikariátu v Sušici.

Pan starosta odpovídal na dotaz ohledně poplatku za odpady. Vzhledem k tomu, že tento dotaz je častý a občanům tato otázka není zcela jasná, v příštím čísle se budeme problematice komunálních odpadů a poplatků za jejich likvidaci zabývat podrobněji!
V průběhu měsíce září by měly být zprovozněny internetové stránky obce Strašín. Jejich adresa bude
www.strasin.cz

Úřední dny Obecního úřadu: pondělí, středa: 8 – 12h 12:30 – 17h
pátek: 8 – 12h 12:30 – 15:30h
kontakt na starostu: mob.: 721 026 835, e-mail: helisci@tiscali.cz, e-mail na obec: oustrasin@quick.cz
Strana 3
Informace Obecního zastupitelstva

Výsledky voleb do Evropského Parlamentu za obec Strašín
Ve dnech 11.-12.června 2004 proběhly volby do EP. V naší obci se zúčastnilo 29% voličů (91 platných hlasů z 309 zapsaných voličů). Nejvíce procent získala Občanská demokratická strana (31 hlasů), na druhém místě Komunistická strana Čech a Moravy (20 hlasů), třetí byla ČSSD (11 hlasů).

Pro všechny chovatele skotu (kteří mají v chovu jalovice starší 24 měsíců nebo krávy), ovcí a koz (produkující chovné beránky a kozlíky) a chovatele chovných klisen a plemenných hřebců:
Nejzazší termín k předložení výsledků vyšetření, zkoušek a úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví, dědičnosti zdraví a hygieny plemenitby v roce 2004 byl stanoven do 30.září 2004


9.6.2004 převzal starosta Jan Helíšek dekret o udělení znaku a vlajky obci Strašín z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka. (Tato zpráva již vyšla v Klatovském deníku a Sušických novinách.)

DĚKUJEME NAŠIM KURÝRŮM ZA ROZNÁŠENÍ ZPRAVODAJŮ!


Soutěž „Strašín z mého okna“

K významnému výročí naší obce si dovolujeme vyhlásit výtvarnou a fotografickou soutěž s názvem „Strašín z mého okna“ (není podmínkou). Posláním soutěže je zachytit podobu současného Strašína, vesnice jako zdroj inspirace začínajících i pokročilých amatérských výtvarníků či fotografů.
Soutěžní kategorie:
I. děti do 6 let (MŠ)
II. děti 6-11 let (1.-5.roč. ZŠ)
III. děti 11-15 let (6.-9.roč.ZŠ)
IV. 16 – neomezeně

Na zadní stranu prací uveďte: jméno, příjmení, věk, adresu bydliště a název práce
Odevzdané práce se účastníkům nevracejí, stávají se majetkem Obce Strašín. Soutěžní příspěvky odevzdávejte na obecní úřad nebo do knihovny, nejpozději do 1.12.2004. Příspěvky odevzdané do 1.9.2004 budou vystaveny na výstavě u příležitosti oslav naší obce!! Všechny práce budou potom uchovány v pamětní knize Strašín 2004.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v období kolem Vánoc (upřesníme později).

Věříme, že všechny děti v naší obci jsou tvořivé a rády se soutěže zúčastní. A co my, dospělí? Necháme se zahanbit?
Strana 4
Škola

Vzpomínka na školní dny

Vytoužené prázdninové dny už nám sice rychle ubíhají, ale věřím, že si některé děti i učitelé rádi vzpomenou na uplynulý školní rok. Jistě mají i ze školních dnů plno hezkých zážitků. V málotřídní škole ve Strašíně (odloučeném pracovišti ZŠ a ZUŠ Kašperské Hory) se poslední dva měsíce před koncem školního roku určitě nenudili. V sobotu 1.května se skupina dětí s několika maminkami a paní učitelkou vypravila pěšky na Sedlo. Pozdější odměnou pro maminky i babičky určitě bylo vydařené vystoupení dětí ke Dni matek s názvem „Český rok“.
Na květnovou besedu o práci policie zůstala ve škole milá památka – dárek pro děti plyšová hračka pes Ajax. Následovalo praktické prověření znalostí – školní kolo dopravní soutěže. Nejnapínavější částí byla bezesporu jízda zručnosti na jízdním kole.
A jak se všichni těšili na školní výlet autobusem do Prahy! (o výletě více v příspěvcích žáků)
1.6. jsme se samozřejmě moc neučili, slavili jsme společně Den dětí různými hrami a turistickou vycházkou přes Věštín ke Strašínské jeskyni.
Vyvrcholením školní práce bývá už tradičně vystoupení všech dětí na konci školního roku – i letos bylo pestré: zpívalo se česky i německy, hrálo na hudební nástroje, tančilo, recitovalo, cvičilo a hrálo divadlo. Každý se mohl předvést, v čem vyniká, a všem se to opravdu podařilo, sklidili zasloužený potlesk a obdiv.
Předposlední den školy jsme ještě stihli výlet do SRN. Poznali jsme Velké javorské jezero a spolu s dětmi z partnerské německé školy jsme si prohlédli městečko Bodenmais, sklárny Joska, vystoupili na vrchol Silberberg a navštívili staré stříbrné doly.
Pak už čekalo jen vysvědčení, rozloučení se školou a hurá prázdniny! Tak ať utíkají pomalu a máme na ně také jen ty nejlepší vzpomínky!
Zora Vlasová


Výlet do Prahy
25.5. jsme jeli do Divadla S+H do Prahy. Jely dvě školy; ze Strašína všichni a z Kašperských Hor jen 1. a 3. třída.
Když jsme přijeli do Prahy, pospíchali jsme do Divadla S+H. Bylo hezké. Když skončilo, tak nás pan řidič odvezl na Petřín. Tam jsme byli v zrcadlové síni. Obědvali jsme před Petřínskou rozhlednou. U Strahovského kláštera jsme se setkali s paní průvodkyní a ta nám ukázala chrám sv. Víta. Vevnitř bylo krásně. Prohlídku Hradu jsme zakončili tím, že jsme byli ve Vladislavském sále.
Když jsme si vše prohlédli, šli jsme k autobusu, který nás odvezl domů.
Zpáteční cesta proběhla docela v klidu. Byl to hezký výlet. Ševčíková Tereza
4.ročník

Školní výlet
V úterý 25.5. jsme jeli autobusem do Prahy. Nejdříve jsme navštívili Divadlo Spejbla a Hurvínka v Dejvicích. Potom nás autobus odvezl na Petřín. Tam jsme bloudili v zrcadlovém bludišti.
Po obědě jsme se vypravili ke Strahovskému klášteru. Odtud jsme šli s paní průvodkyní na Hrad. Cestou jsme viděli Loretu a významné paláce. Na Hradě jsme šli do katedrály sv. Víta, kde jsou uloženy korunovační klenoty. Také jsme se podívali do krypty, kde jsou pochovaní slavní čeští králové. Potom jsme prošli Vladislavský sál.
Nakonec jsme sešli po starých zámeckých schodech. Pod nimi jsme čekali na autobus, který nás odvezl domů. Celý výlet se mi moc líbil.
Anna Kopová
4.ročník

Děkujeme žákům za jejich příspěvky a těšíme se na další!


Strana 5
Školka

V mateřské školce byl květen a červen naplněn činnostmi, které se rámcově opíraly o témata: Když všechno kvete (co to kvete, stromy a keře, život kolem vody) a Co všechno už umím. V květnu děti vyrobily dárky pro maminky a naučily se básničky, které předvedly na besídce k Svátku matek. Svůj svátek – MDD – oslavily sportovním dopolednem (hry a soutěže na školní zahradě). Cvičily v přírodě a dvakrát uklízely odpadky v Hůrce při akci „Uklízíme les“. Vyšly si do přírody na dopolední výlet s opékáním vuřtů a absolvovaly také celodenní výlet do pohádkové země Brčálník. Cestou navštívily dětské hřiště v Sušici, hrad Velhartice a výstavu skřítků a pohádkových bytostí. Výlet hasičskou avií se všem líbil. V červnu se také děti z naší školky setkaly již tradičně s kamarády ze soběšické školky – jednou u nich ve školce v Soběšicích a jednou přijely soběšické děti k nám. Tradiční je rovněž návštěva základní školy s ukázkou výuky a školní Akademie v Kulturním domě. Červen byl zakončen rozloučením s předškoláky – oslavou a předáním knih. V červenci je provoz MŠ nepřerušen, v srpnu budou prázdniny.
Milena Veselá


 Knihovna (středa 14:00 – 16:30)

V červenci jsme v naší knihovně provedli obměnu knih. Ze sušické knihovny zde teď máme sto nových titulů a snad každý si vybere podle svého vkusu. Doporučuji např. od K.Čapka a jeho ženy titul „O divadle a tak podobně“, A.Christie „Zlo pod sluncem“, rovněž detektivku od P.D.Jamesové „Třikrát Adam Dalgliesh“, kdo má rád V.Javořickou, najde dva nové tituly „Dvojí polibek“ a „Čekání na jarní den“, romantické čtení „Jen pro tvou lásku“ od K.Michaelse, „Život a lásky jedné ďáblice“ od F.Weldona, kuchařky „Zdravá kuchyně“, „100 a 1 pokrmů pro dva“ a další zajímavé tituly. Pro děti zde máme krásnou knížku od spisovatele Askenaziho ilustrovanou H.Zmatlíkovou „Putování za švestkovou vůní“- o trpaslíkovi Pitrískovi, „míček Flíček“ ilustrovaný rovněž H.Zmatlíkovou, „Cipíska“ od V.Čtvrtka nebo knížky, které znají děti z filmů „Lucie, postrach ulice“, „Ať žijí duchové“, „Přátelé zeleného údolí“ nebo půvabná knížka spíš pro starší „Malý princ“ od A.de Saint – Exupéryho. Stále trvá anketa o nejoblíbenější knihu!!!

V průběhu srpna, nejpozději v září bude zaveden do naší knihovny internet. Jak jsme vás již dříve informovali, naše obec dostala dotaci na bezplatný provoz internetu v knihovně po tři roky. Pro vás to znamená, že si budete moci přijít do knihovny a zdarma využívat internetové služby! Uvažujeme o víkendovém provozu (např. od 9.00 do 10.00h v sobotu), podle zájmu nebo vašich návrhů. Počítač v knihovně bude především pro dospělé, neboť děti mají možnost využití počítačů ve škole. Nebojte se počítače, internetu, ráda vám vše ukážu a vysvětlím, naučím! Brzy zjistíte, jak pokroková věc je internet, najdete si na něm všechno – vyhledá vám dopravní spojení, mapy, jakékoliv firmy a jejich výrobky, nebo třeba recepty z prima vařečky!
Hodně lidí u nás v obci má již počítač s internetem doma, ale mnoho je také těch, kteří mají z počítače obavu, protože tomu nerozumějí. Počítačová gramotnost však bude brzy běžná a nutná (nebo už je), takže to přijďte zkusit! (jh)

Z podhůří Šumavy – návrat
- nová kniha pověstí paní J.Sucháčové a L.Hromádkové právě vyšla a je k dostání v knihkupectví Šumava v Sušici a Kramerius v Klatovech!
Děkujeme jim za tento literární počin, kterým opěvují a proslavují naši vesnici!
(u příležitosti oslav v naší obci se chystá kniha o historii a lidech z tohoto kraje, jmenovat se bude „Strašín – ze starobylých končin Šumavy“ a koupit ji dostanete přímo na oslavách)

Strana 6
Dění v obci

Akce, které proběhly:

1.5. Stavění májky
30.dubna se jako každý rok muži z naší vesnice ujali stavění májky. Krásnou májku postavili u tenisového kurtu (za asistence mladých žen, dívek a dětí), v Laznech na rozcestí u cesty na Pohorsko. Obě májky hlídali poctivě celou noc a uhlídali!

7.5. Vystoupení školních dětí v KD ke Dni matek „Český rok“
16.5. První chytání
22.5. Okrskové kolo hasičské soutěže
5.6. Dětský den v Nezdicích
24.6. Školní akademie – vystoupení ZŠ ke konci šk.roku v KD
25.6. Svatojánská noc
3.-5.7. Oslavy spojené s poutí na Pohorsku – příjemná atmosféra nás provázela na fotbalovém a nohejbalovém zápase, na dětském odpoledni i na závěrečné večerní zábavě
17.7. Pochod dámského klubu
24.7. Nohejbalový zápas ve Strašíně, zúčastnilo se 12 družstev! Turnaj „Strašínský pohár“ začal ráno v 9:00 a skončil v 19:00 slavnostním předáním cen. Na 3.místě skončilo Pohorsko, na 2.místě Mokrosuky a na 1.místě Ďolíček z Lazen (p.Novotný). GRATULUJEME!
31.7. Sraz rodáků a přátel Nahořánek – termín této akce je bohužel po uzávěrce tohoto čísla Str.zpravodaje, proto Vám nemůžeme přinést o tomto jistě milém a veselém setkání žádné informace. Snad je rádi přijmete (ovšem se značným zpožděním) v našem listopadovém čísle


Dětský den
Letošní svátek dětí měli na starost (po pohorských a strašínských) opět nezdičtí „nejen“ hasiči. Tentokrát nás pozvali do ZOO! Děti dostaly na uvítanou papírové čepice, na které nalepovaly hezké samolepky zvířátek. Samolepky si musely vysoutěžit na stanovištích, jež představovala jednotlivá zvířata. Jejich krásné obrázky vytvořili v družině žáci ZŠ Strašín. Ti, co splnili všechny úkoly, byli odměněni vuřtíkem a sladkostmi. A protože došlo i na svezení hasičskou avií, všichni odcházeli spokojeni.
(mm)
Judo
V sobotu 26.6. se v ZŠ v Dlouhé vsi konalo „Přátelské setkání v judu“, kde se utkali mladí judisté z oddílu Judo Dlouhá Ves a DDM Judo Sušice. Byli zde i tři judisté ze Strašína, kteří si domů přivezli medaile. Ve váhové kategorii do 35kg získal bromzovou medaili Matyáš Melichar, v kategorii do 45kg Václav Horejš zlatou a Josef Korál stříbrnou. GRATULUJEME!

Svatojánská noc – aneb cesta za pokladem
Když si hned na začátku léta sluníčko vybralo dovolenou a počasí bylo nevlídné, s obavami jsme čekali na páteční podvečer.
Před školkou se sešla velká parta dětí (28!) a dospělých. Všichni


Strana 7
Dění v obci
zvědaví, co se bude dít. Paní Milena Veselá vysvětlila, že k cíli (kde je ukryt poklad) nás dovedou šipky a značky. Cestu ztíží čtyři úkoly a za splnění každého bude odměnou kousek mapy – pro starší děti, a obrázku – pro nejmenší.
Předvoj – p. Chromý se synem Jirkou – značili trasu a mátli velmi zkušeně. První šipka směřovala ke kostelíku, tam byla hodně pečlivě uschována obálka s úkolem č.1. Vidět tak veliké „kolo, kolo mlýnský“ byl opravdu zážitek! Trasa pokračovala Hůrkou do Lazen. Můstek přes potok bylo třeba překonat s pytlem brambor na zádech. Před zraky udivených chalupářů začala celá skupiny předvádět čapí a sloní kroky a dokonce i žabí skoky.
Zbývalo přejít křižovatku u Lesního hotelu a na cestě k Pohorsku rozlousknout poslední oříšek. Čtvrtý úkol zněl – vytvořit mašinku a ujet alespoň 30 metrů. Lokomotivou se stal kočárek s nejmladším účastníkem akce Evičkou Helíškovou. Řídil ji „mašinfíra“ p. Helíšek a měli co dělat, vždyť vagónů bylo přes čtyřicet!
Na závěrečné rovince jsme se prozpívali až do cíle. Naše nakonec nejpočetnější skupina byla u cíle. Vítala nás výprava z Lazen (5 dětí + dosp.) a Pohorska (9 dětí + dosp.). Když na neutrální území dorazili i nezdičtí (16 dětí + dosp.), mohlo se začít se skládáním mapy a obrázku. Podařilo se a našel se i poklad (čokoládové zlaťáky a hlavně lampióny).
Jako zázrakem vysvitlo sluníčko. Každý si mohl opéci vuřtíka a občerstvit se ve stánku, který zajistili nezdičtí. Děti měly stále plno energie a tak řádily na louce. A dospělí? Ti si mohli nerušeně povídat…
Pomalu se začínalo šeřit, byl čas rozdat rozsvícené lampióny a vydat se k domovům. Lampióny krásně svítily na cestu a vydržely! Hasiči si mohli oddechnout, nebylo co hasit (možná jen žízeň). Právě hasičům z Pohorska, Nezdic a Strašína je třeba poděkovat za pomoc při přípravě premiérové svatojánské noci a truhlářství Suk za tyčky k lampiónům.
Nápad, který se zrodil při letošním karnevalu, zrealizovala parta ve složení: M.Balašová, R.Blahoutová, J.Helíšek, J.Helíšková, M.Melicharová, P.Sechterová, M.Veselá a J.Wudy.
Je dobře, že v dnešní době chtějí lidé podnikat různé akce, kde je zábava a nechybí humor. Snad vznikla jedna z nových tradic, která vydrží dalších pár let. 1.(Po)Svatojánská noc se totiž opravdu vydařila. Prozradily to rozzářené dětské tvářičky a spokojené úsměvy nás dospělých.
(mm)
Akce, které proběhnou:
30.8. Zakončení práznin u táboráku – k ohni u hřiště jsou zvány všechny děti a dospělí. Plakátek bude ještě vyvěšen ve vývěskách
Brigády – blíže zatím neurčené termíny
V týdnu od 21. do 28.8. proběhne brigáda na zvelebení parku (cestičky) iniciativou Dámského klubu
11.9. Oslava 750 let od první zmínky o naší obci (pozvánku s programem obdržíte koncem srpna)
12.9. Velká strašínská pouť

 Pokud napříště víte o něčem, co se bude dít během dalších tří měsíců (tzn. do listopadového čísla akce na listopad, prosinec, leden), kdo úspěšně naši obec během uplynulých měsíců reprezentoval (kultura, sport,…) dejte nám prosím vědět, abychom mohli všechny občany a chalupáře informovat!
Strana 8
Spolky

Včelařský spolek
Vznikl již v roce 1933. Více o něm v příštím čísle SZ!

Myslivecké sdružení
Již začátkem 50.let vzniklo Myslivecké sdružení, které zpočátku mělo jen kolem deseti členů a výměru honitby necelé 2tis.ha. V současné době je tato výměra 2 258 ha a sdružení má 31 členů – myslivce ze Strašína, Nezdic a Pohorska. Starají se o honitbu, o zvěř (krmení v zimě, plnění plánovaného odlovu..), formou brigád pomáhají obci tím, že budují oplocenky. Na závěr sezóny pořádají tradiční Myslivecký bál v KD Strašín.


Rybáři
Zhruba 20 členů má neoficiální spolek strašínských rybářů. K jejich koníčku jim slouží věštínské rybníčky, jejichž poloha na klidném místě u lesa je přímo ideální. Sezónu zahájili „Prvním chytáním“ v neděli 16.5.


Dámský klubPozvání na zahajovací setkání strašínských žen bylo k vidění tři týdny předem ve vývěsní skříni. Jistě mnohé zaujalo a pohrávaly si s myšlenkou na účast. Ale ať už je odradilo „spolčování“ nebo mnoho domácích poviností nebo cokoliv jiného, mohou jen litovat. Za krásného počasí vyšlo nás „osm statečných“ na pochod lesem. Cestou jsme si příjemně popovídaly, stihly jsme nasbírat houby, občerstvit se borůvkami, ale hlavně jsme si odpočinuly od všedních starostí. Do příštích dnů jsme načerpaly energii i ze Slunečního kamene! Na závěr desetikilometrové trasy jsme se odměnily posezením v Lesním hotelu.
Tímto založený neoficiální Dámský klub je nadále otevřený ženám všech věkových kategorií. Nejbližší akcí bude brigáda na zvelebení parku a v listopadu plánujeme společné posezení u svařáku s výrobou svíček.
Strana 9
Hasiči

Aktuálně:
Jak jsme již informovali, celý tento rok probíhají oslavy 140.výročí založení organizovaného dobrovolného hasičstva v zemích Koruny české a 1700 let od uplynutí mučednické smrti patrona hasičů sv.Floriána. Tyto oslavy vyvrcholily 4.a 5. června tohoto roku v Litoměřicích. Byly to oslavy velkolepé za přítomnosti min.vnitra Stanislava Grosse a zahraničních delegací. Předváděla se historická hasičská technika, historické i současné prapory a bohatý kulturní program zaměřen na hasičskou činnost. Je veliká škoda, že se nám nepodařilo zajistit účast našich členů na této akci. Pro malý zájem se zájezd neuskutečnil.
V měsíci květnu jsme se zúčastnili s praporem celookresních oslav svátku sv.Floriána a 130.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Klatovy.
Jako již tradičně jsme pořádali Hasičský bál v měsíci únoru. V jarních měsících jsme provedli sběr starého železa, čímž jsme pomohli uklidit obec a na druhé straně jsou to dvě akce, které nám přinášejí finanční částky do naší pokladny. Provedli jsme několik nácviků na okrskovou soutěž, která se uskutečnila v naší obci 22.5.2004. Z této soutěže jsme postoupili do vyřazovacího kola, které se uskutečnilo v Žichovicích. Zde se nám nedařilo, a tak postup do okresního kola soutěže je opět o rok vzdálen. Nepodařilo se nám vyslat družstvo žen na vyřazovací soutěž do Myslíva a tady máme jisté rezervy. Podařilo se nám však zúčastnit se svatby našeho strojníka Radka Pešťáka s Gábinkou Macháčkovou, a tak novomanželům Pešťákovým celý sbor přeje, ať víra, láska a naděje je provází celým životem!

Z historie:
.. pokračování..
A tak jak jednatel projevuje radost nad tím, že spolek zdejší se podařilo založiti, spolek skutečně začal dobře pracovat. Zakupuje se další vybavení pro činnost hasičů a dále pak sukno na ušití pracovních i vycházkových uniforem a celá tato zakázka se zadává k zhotovení zdejším krejčím, kteří v co nejkratší době zhotovují oblečení pro nově vzniknuvší hasičský spolek Strašínský.
Prvními významnými činnovníky byli zdejší občané a mnohé rody si předávají tuto bohulibou činnost dodnes. Prvním starostou spolku by zvolen Josef Kašák starosta obce, velitelem Tomáš Dušek kupec, náměstkem starosty Josef Dušek řezník. Přísedícími výboru Jan Kopa rolník, MUDr.Josef Ráchlík obvodní lékař, Josef Toman pekař a Josef Vlček učitel. Náhradníky Josef Kašák, rolník č.p.30 a Václav Had kupec. Revizoři účtů Josef Čihák, učitel, Augustin Linksfeiler, lesní a Josef Milota, pilař. Jednatelem spolku byl zvolen Josef Vlček, pokladníkem Jan Kopa a Josef Toman dozorcem náčiní. Za četaře stříkačníků Josef Dienstbier učitel a za četaře lezců Josef Kašák č.p.30. Za členaře u stříkačů Jan Kopa a Václav Veselý u lezců. Celá organizace měla 25 činných členů. Zde je nutné vzpomenout, že členové spolku se dělili na činné a přispívající.
Vzhledem k nutnosti zajištění finančních prostředků, kdy za půjčku ručila obec, byli požádáni mecenáši o finanční dary. Občanstvo se uvolilo věnovat peníze z výnosu obecní honitby, což činilo 72 korun ročně za roky 1903 – 1907 v celkové částce 360 K, která byla zaplacena dopředu nájemcem honitby velkostatkem Žichovice.
Založení zdejšího sboru ukázalo své opodstatnění, neboť v krátké době došlo ve zdejší obci k největšímu požáru. Jak uvedeno v kronice: „Dne 15.května t.r. poprvé volán byl sbor hasičský ku práci. Téhož dne o 4.hodině ranní smutně rozezvučela se trubka hasičská, oznamující požár v místě. Obyvatelstvo vyrušeno ze spánku, vybíhalo ustrašené z příbytků svých a kvapně sbíhalo se k místu požáru, kde již mocné plameny šlehaly k oblakům. Oheň povstal v domku č.41 patřícímu Josefu Škantovi a za povstalého větru rychle se šířil na sousední obydlí, takže v krátkém čase bylo 9 hospodářských stavení v jednom ohni. Vyhořela mimo výše uvedené číslo ještě tato stavení: č.40 patřící Františku Šperlovi, č.42 Matěji Brabcovi, č.54 Janu Vadlejchovi, č.34 Janu Kopovi, č.32 Vavřinci Kašákovi, č.31 Josefu Kašákovi (starostovi), č.30 Josefu Kašákovi a č.38 Janu Staňkovi …“ (pokračování příště)
Tomáš Mužík
Strana 10
Žijí mezi námi

Vážení čtenáři,
Od tohoto čísla Vám budeme postupně představovat osobnosti a podnikatele z naší obce. Myslíme si, že by Vás tyto krátké rozhovory mohly zajímat. Můžete nám i Vy sami navrhnout zajímavé lidi z Vašeho okolí, se kterými bychom si prostřednictvím Zpravodaje mohli popovídat. Chtěli bychom zde poděkovat našim prvním „polapeným“ respondentům za jejich odvahu, neboť se stali jakýmisi „pokusnými králíky“, a věříme, že budete dostatečně shovívaví k našim amatérským začátkům na tomto poli.pan Petr Veselý, podnikatel, majitel autodílny na Veselíčku


Čím jste chtěl být jako malý kluk?
Děda 40let lakoval auta, já jsem asistoval a zalíbilo se mi to. Přál jsem si mít práci kolem aut.

Nikdy jste toho nelitoval?
Člověk lituje, když se mu zrovna nedaří nebo když vidí, že by mohlo být líp.

Ve kterém roce jste začal podnikat a jaké byly vaše začátky?
Doma jsem začal podnikat již před revolucí. Od roku 1977 jsem vyučený, 15 let jsem pracoval v autodílně a podnikal jsem pod MNV. V roce 1991 jsem odešel pracovat do Německa a to trvalo 6 let. A svoji autoopravnu jsem otevřel v roce 1997. Začínal jsem z gruntu, na zelené louce a postavil jsem si to tady sám.

Jak jste získával budoucí zákazníky?
Nějaké jsem měl z dřívější doby, když jsem dělal pod MNV.

Jak se vám podniká dnes a co byste rád změnil?
Podniká se mi pořád stejně, legislativu my nezměníme. Chtělo by to mít živnost v bohatším kraji, ne v pohraničí.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Přežít.

Máte nějaké koníčky a čas na ně?
Koníčky mám od školy. Jsou to kaktusy, protože nejsou náročné. Auta, práce je i mým koníčkem.

Kolik máte kaktusů?
Já to nikdy nepočítal, jsou jich dva skleníky. Už to prořídlo, vydrželi jen ti nejsilnější jedinci.
Kvetou?
Kvetou.

Máte nějaké vzácné exempláře?
Pár jich mám památečných, co jsem dostal nebo zdědil.

Kolik máte stálých zákazníků?
V databázi mám 374 zákazníků se zahraničními vozidly. (v převážné většině opravuji škodovky, ale neeviduji je.)
Jaké jsou nejčastější opravy?
Na podzim a na jaře přezouvání pneumatik. V průběhu roku prohlídky aut s výměnou olejů, brzd a rozvodových řemenů.

Víme, že pořádáte akce zdarma pro lidi. Můžete nám o tom říci víc?

Každý rok na podzim pořádám akci pro motoristy. Zdarma se kontroluje seřízení světel, brzdy, chladící a brzdové kapaliny, někdy i tlumiče pérování. O akci je velký zájem, ale bohužel ne z řad místních občanů. Tato akce bývá doplněna přehlídkou nových automobilů různých značek s možností jejich koupě.

A jak tomu bude letos?

Letos bych chtěl v rozmezí října – listopadu opět pozvat motoristy. Především místní, ale i přespolní.

Děkujeme za rozhovor! (jh, mm)


Strana 11
Žijí mezi námipaní Marcela Chalupná, vedoucí prodejny ZKD ve Strašíně


Čím jste chtěla být v dětství?
Asi odmalička učitelkou v MŠ. To mi zůstalo a to jsem i vystudovala.

Kdy nastala změna?
Je těžké sehnat místo. Děti ubývají a když jsem nechtěla někam dojíždět… Chvíli jsem pracovala v Soběšicích. Odešla jsem na mateřskou a po ní byla místa jak v Soběšicích, tak i ve Strašíně a Sušici obsazena.

Víme, že jste podnikala – měla jste obchod na Ostružně a chvíli i ve Strašíně. Jaké jsou vaše zkušenosti?
Mně se to určitě líbilo. Na Ostružně jsem byla 6 let a bavilo mě to. Ale je tam málo lidí, malá kupní síla.

Proč jste své podnikání ukončila?
Je to jeden z důvodů – málo lidí, to vás neuživí.

Jak se cítíte ve své nové funkci vedoucí prodejny? Chtěla byste něco do budoucna změnit?
Mě to ohromně baví. Asi jsem se minula svým původním povoláním. Co bych chtěla změnit? Určitě bych chtěla, aby chodilo více lidí, aby si měli z čeho vybírat a nebáli se o něco poprosit, třeba rozkrojit meloun. Takové základní věci.

Jste matkou dvou dětí a ještě máte druhou práci v pohostinství v Laznech. Jak to zvládáte?
Je to dost náročné. Mám dvě výborné babičky, které rády pomohou s hlídáním. S manželem si pomáháme navzájem, buď jsem s klukama já nebo on, dá se to zvládnout.

Je čas na koníčky?
Akorát na Ostružně jsem luštila křížovky, ale teď nemám čas vůbec, mám vypůjčenou knihu Čachtická paní a ještě jsem se na ni nepodívala. Není čas.


Máte sny a plány do budoucna?
Přála bych si, aby do obchodu chodilo víc lidí. Je škoda, že hodně lidí jezdí nakupovat např. do Nezdic. Když už tady žijeme, tak bysme si to tady měli podporovat. Na Ostružně to skončilo a lidé musí jezdit nakupovat jinam. Abychom ve Strašeni nedopadli taky tak.

Neplánujete do budoucna změnu pracovní doby? Mít v pondělí otevřeno, víkend je dlouhý.
Mám danou pracovní dobu, já ji sama nemohu změnit. Ale stačí, když si lidé řeknou a já mohu zažádat o změnu a projednat ji s vedením.

Také tedy záleží na lidech, aby řekli, co chtějí změnit?
Samozřejmě. Když si o tom budou povídat za rohem, těžko se to člověk dozví…

Děkujeme za rozhovor! (jh, mm)
Společenská kronika

Svatba 5.6.2004 – Gabriela Macháčková a Radek Pešťák – gratulujeme!!

Blahopřejeme k životnímu jubileu (srpen-říjen) a přejeme vše nejlepší!
J. Bartošovi, B.Menčíkové, C.Kučerové, M.Blahoutové a V.Pohankovi

Vítáme nové sousedy! přihlásili se k nám k trvalému pobytu: Ivana Jensen, Petra Kellermannová, Pavel Vrtílek


Strana 12

Kašna na návsi – kulturní nemovitá památkaNárodní památkový ústav v Plzni v roce 1997 zahájil řízení o prohlášení kašny Obce Strašín za kulturní památku. Jak už to tak někdy u nás v podhůří bývá, tento jeho návrh „někde zapadl“. Proto starosta obce inicioval příslušné instituce a požádal o obnovení řízení. Dne 9.února 2004 zaslala Obec Strašín Ministerstvu kultury další, doplňující materiály.
Dne 16.února 2004 vydalo Ministerstvo kultury Praha toto rozhodnutí:
„Ministerstvo kultury prohlašuje podle ustanovení § 2 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů kamennou kašnu na pozemku parc.č. 1233/1, obec Strašín, k.ú. Strašín u Sušice, okres Klatovy, Plzeňský kraj, za kulturní památku.
Odůvodnění: Kašna na návsi ve Strašíně byla vybudována v polovině 19.století. Kamenná nádrž na čtvercovém půdorysu s obrubou po obvodu má uprostřed fontánu. Žulovou fontánu tvoří hranolový podstavec, na kterém je sloupek završený rozšiřující se hlavicí zdobenou tesanými rostlinnými motivy. Na sloupku je vyryto vročení 1853. Obecní kronika Strašína uvádí, že kašna byla na náves ve Strašíně převezena po polovině 19.století z nedalekých Žichovic. Kašna se výrazně pohledově uplatňuje v prostoru svažité strašínské návsi. Ministerstvo kultury dospělo k závěru, že kamenná kašna je významným dokladem technické stavby vybudované při výstavbě místního vodovodu. V obci na svažité návsi, které je již tradičním doplňkem, se významně pohledově uplatňuje. Její žulová fontána je kvalitně zpracována.“ (částečná citace z rozhodnutí MK)
A jak to tenkrát bylo? „Když byl zrušenej panskej soud v Žichovicích a ouřad převedenej do Sušice, koupili si naši ve Strašeni za pytel kontribučních peněz (poznámka: kontribuce byly nucené peněžní i naturální dávky, vymáhané na obyvatelstvu k válečným účelům, nebo také historický název pro všechny druhy daní a dávek) od žichovickýho panství kašnu, kterou potom na dvouch smrkovejch sochorech dopravili ze Žichojc do Strašeně“, vzpomínal starý pan Prokop Jáchym, zvaný Močidlák. Jeho autentické vyprávění zaznamenala učitelka Anna Dušková. Později místní řemeslníci zručně vytesali kamennou fontánu s letopočtem 1853, rokem, kdy kašna byla zbudována.
Zaskvěla se kamenná kašna na strmé strašínské návsi. Pro strašínské občany byla tak krásná, jako jsou krásné kašny na celém světě. Sem si na okraj sedávala děvčata, když si v předvečer svatého Jana Křtitele šeptala svá tajná přání. Sem si sedala před prvním májem a nedočkavě čekala na chasníky, až postaví před kašnou velký máj. „Moje babička ráda vyprávěla, jak chasníci stavěli na návsi před kašnou máj a také máječky před stavením svých milých“, vzpomínala selka Bohumila Kopová. Že jde o velmi starý zvyk, je zřejmé z toho, že paní Kopová se narodila v r.1893 (zemřela 1978).
V roce 1919, 11.května, za účasti všech občanů a mládeže se konala slavnost zvaná „stromková“, při níž byly zasazeny na návsi u kašny dvě „lípy svobody“. „Dosáhli jsme svobody, po níž marně toužili naši předkové. Nejlepší oslavou bude naše úcta k osvoboditelům, naše poctivá práce a láska k přírodě“, zakončil slavnostní projev učitel Rudolf Kůs.
A stalo se to opět v květnu, a to roku 1945. Strašínští vypustili kašnu a zcela prozaicky, bez velkých projevů, zde vytvořili pro americké vojáky tanční parket.
Uběhla léta a život se měnil. Jen kašna s křížkem zůstávají němými svědky pulzujícího života malé šumavské obce.
Jaroslava Sucháčová