Datum a čas

Dnes je sobota, 30. 9. 2023, 5:52:31

Svátek

Svátek má Jeroným

Aktuální počasí

Počasí dnes:

30. 9. 2023

obl

Bude polojasno až oblačno. Ráno místy mlhy. Denní teploty 22 až 26°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Zobrazit více ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Strašín – Lazny – Věštín – Nahořánky – Maleč – Zuklín

Únor 2005 1/2005
Motto: Kdo nic nedělá, nic nezkazí

Vážení spoluobčané!

Začínáme druhý ročník našeho obnoveného zpravodaje, ve kterém Vás chceme informovat o všem podstatném a zajímavém, co se v naší obci děje. Věříme, že i Vy sami nám budete dávat cenné podněty a připomínky. Pokud se na něco nedostane v jednom čísle, určitě se to objeví v dalším. Jsme rádi za všechny příspěvky od Vás, které činí zpravodaj zajímavějším. Děkujeme za Vaši shovívavost a věříme, že Vám zpravodaj bude příjemným zpestřením.
za kolektiv Jiřina Helíšková

Spolupráce Vás občanů s obcí je důležitá. Všichni chceme, aby se nám tu dobře žilo. Mám radost z každé kulturní či sportovní akce a v současné době i z oživení divadelní tradice.
Naše budoucnost je však v dětech a těch nám bohužel ubývá. Škola se pomalu vyprazdňuje a i to málo dětí v ní je ještě menší o ty děti, které rodiče posílají do škol do měst. Proč tomu tak je a že to v podstatě likviduje naší školu, nad tím bychom se měli všichni zamyslet.
Soutěžní práce s názvem Strašín z mého okna jsou k vidění do konce února v lékárně. Jsou opravdu vydařené, a tak se vítězem stali všichni zúčastnění a obdrží (nebo již obdrželi) odměnu. Práce budou poté uloženy v pamětní knize Strašín 2004.
Stále si můžete objednávat videokazety či DVD z oslav – na obecním úřadě.
Příjemný konec zimy prožitý ve zdraví Vám přeje
Váš starosta Jan Helíšek Obsah:
Informace OZ …2-3

Žijí mezi námi
Škola, školka …4

Hasiči …5

Dění v obci …6

Příroda, lidé …7

Toulky naší minulostí …8


Strašínský zpravodaj, čtvrtletník, vydává Obec Strašín, tel.: 376 587 223, zdarma k 1.2.2005, nákladem 250ks
Odpovědný redaktor: J.Helíšková, redakční rada: J.Blahutová, M.Melicharová a J.Sucháčová
Příští číslo vyjde v květnu 2005
Strana 2
Informace Obecního zastupitelstva

Z veřejných zasedání obecního zastupitelstva, která se konají vždy druhé úterý v měsíci od 19:00hod střídavě v přísálí KD ve Strašíně a v Lesním hotelu v Laznech

V listopadu schválilo
- prodej části pozemku č.parc. 972/7, uzavření smlouvy o výpůjčce na nemovitý a movitý majetek mateřské a základní školy – odloučených pracovišť ve Strašíně se Základní a zákl. uměleckou školou Kašperské Hory
- zrušení obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinv. nákladů MŠ a školní družiny ze dne 2.9.2004

V prosinci schválilo
- rozpočet na rok 2005
- obecně závaznou vyhlášku obce Strašín č. 14/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatky pro občany s trvalým pobytem v obci jsou 350,- Kč za osobu, pro rekreační objekty 480,- Kč za objekt.
- směrnici k provedení inventur majetk obce

V lednu schválilo
- prodej fekálního vozu, věcné ceny účastníkům soutěže Strašín z mého okna, prodejní cenu VHS a DVD natočených u příležitosti konání oslav za 290,- Kč
- členství obce Strašín v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR, deklaraci obce, do funkce politika Jana Helíška a koordinátora Jiřinu Helíškovou


Národní síť zdravých měst (NSZM)
V roce 1988 zahájila Světová zdravotní organizace mezinárodní projekt Zdravé město, během patnácti let se do projektu zapojilo 1300 měst, obcí a regionů z více než 30ti evropských zemí. Po roce 1989 se projekt rozběhl i v České republice. V roce 1994 vytvořilo 11 aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky. Nyní tato síť zastřešuje stovky měst, menších obcí i mikroregiony.
Zdravá města uskutečňují místní Agendu 21. Co znamená Agenda 21? „Agenda“ je slovo latinského původu a znamená program nebo také seznam věcí, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle. Číslo „21“ odkazuje na 21. století a s ním spojené problémy, které lidstvo bude muset v zájmu přežití řešit. Agenda 21 je dokumentem OSN, který se zabývá principy udržitelného rozvoje. V podstatě jde o to, že lidské společenství je ohroženo nadměrným čerpáním přírodních zdrojů, nadměrnou produkcí odpadů a znečištěním celkově. Ekologické problémy jdou ruku v ruce s problémy sociálními a ekonomickými. Tyto potíže jsou již tak zjevné, že se jimi zabývají organizace po celém světě a stále častěji se mluví o udržitelném rozvoji. Jedná se především o zajištění podmínek pro kvalitní život v konkrétní obci nebo regionu v dlouhodobé perspektivě.

 nalezení skutečných problémů a cest jejich řešení,
 dosažení společné představy o budoucnosti obce či regionu,
 zachování místních hodnot – kulturních, společenských i přírodních
Trvale udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní představy.

Naše obec se zavázala dodržovat tyto principy. Světové organizace se naproti tomu zavazují takovým obcím pomáhat.


Úřední dny Obecního úřadu: pondělí, středa: 8 – 12h 12:30 – 17h
pátek: 8 – 12h 12:30 – 15:30h
kontakt na starostu: mob.: 721 026 835, e-mail: helisci@tiscali.cz, e-mail na obec: oustrasin@quick.cz


Strana 3
Informace Obecního zastupitelstva


Od nového roku je v naší obci druhá sanitka, se stálým řidičem. Garáž pro sanitku byla dokončena svépomocí již v minulém roce. Děkujeme hasičům a všem brigádníkům, kteří zde odpracovali zdarma mnoho hodin.

Strašínskou sanitku poznáte, ať jede kdekoliv, podle našeho znaku, který je umístěn po obou stranách nad předními koly.
Jsme rádi, že zdravotní středisko v naší obci je v rukou p. MUDr. B. Doula, bez jehož schopností a pokrokového přístupu by zde sanitka nebyla. Děkujeme!


Důležité informace ohledně autobusové dopravy:
Jízdní řády veřejné linkové dopravy pro rok 2005 jsou platné od 12.12.2004. Jízdní řády příslušné linky podle jejího čísla nebo podle obce je možno vyhledat na internetové adrese www.portal.idos.cz
Návrh na změnu jízdního řádu může předložit dopravci obecní úřad do 70 dnů před termínem změn (termín změn podle zákona č. 111/1994Sb. je neděle 6.3.2005 a neděle 12.6.2005). Pokud změnu požaduje škola, zdravotnické zařízení nebo jednotliví občané, předloží návrh obecnímu úřadu. Ten posoudí, zda žádost nenarušuje dopravní obslužnost, zda splňuje požadavky na zabezpečení dostupnosti služeb ve veřejné linkové dopravě a sdělí své stanovisko dopravci. Doporučuje se předběžné projednání i s ostatními dotčenými obecními úřady.
Svátky během platnosti jízdních řádů
28.3. 1.5, 8.5. 5.7., 6.7. 28.9. 28.10. 17.11.
Školní prázdniny:
pololetní: 4.února 2005
jarní: 7.3. – 13.3.2005
velikonoční: 24. a 25.3. 2005
hlavní: od 1.7. do 31.8.2005
podzimní: 26. a 27.10.2005 (předběžně)
Změny času:
začátek letního času: v neděli 27.3.2005
konec letního času: v neděli 30.10.2005
(zdroj: nařízení vlády č.293/2001 Sb., o zavedení letního času v letech 2002 až 2006)

Obchodní družstvo Soběšice oznamuje
vlastníkům zemědělských pozemků dotčených změnou zákona o dani z nemovitosti, že jsou povinni podat daňové přiznání na pozemky, které jsou vedeny v Katastru nemovitostí i v případě, že tyto pozemky užívá družstvo. Daňové přiznání se podává do 30. dubna 2005 (původně do 31. ledna 2005).
Družstvo Vám nabízí možnost získání podkladů pro vyhotovení daňového přiznání – výpis z katastru nemovitostí a určení pozemků, za které bude platit družstvo.
Informace Vám rádi podají na tel. č. 376 547 711 nebo 376 547 714 nebo v kanceláři družstva
v týdnu vždy od 8:00 do 15:00 hod.
v sobotu 29.1. od 8:00 do 14:00
v sobotu 12.2 od 8:00 do 14:00
v sobotu 19.2. od 8:00 do 14:00, další soboty v březnu budou upřesněny.

Krajská veterinární správa
stanovuje termíny k předložení výsledků vyšetření, zkoušek a úkonů v rámci metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2005:
1. Zdravotní zkouška musí být provedena do jednoho roku od předchozího provedení v roce 2004 a výsledek zkoušek, vyšetření a úkonů musí být předložen do jednoho měsíce od provedení.
2. V případě, že provedení zdravotní zkoušky nebylo v roce 2004 požadováno, je termín pro předložení výsledků zkoušek, vyšetření a úkonů do 31. října 2005.
Zdravotní zkoušky nebo vakcinace jsou povinni si vyžádat všichni chovateé skotu, kteří mají v chovu jalovice starší 24 měsíců, krávy a plemenné býky, chovatelé ovcí a koz produkující chovné beránky a kozlíky, licentovaných plemenných beranů a kozlů, chovných klisen a plemenných hřebců.


Strana 4
Žijí mezi námi
31. ledna dostaly děti ve školách pololetní vysvědčení. Proto jsme se tentokrát rozhodly požádat o rozhovor naše prvňáčky, pro které je první vysvědčení velký zážitek.


Jaký předmět máte nejraději?
- Třeba tělocvik.
- Pracovní činnosti.
- Matematiku.
- Tělocvik, hudebku a už nic.
Kolik máš jedniček?
- Já je ani nespočítám.
- Hodně.
- Nemám je spočítané.
Co se Vám nelíbí za předmět?
- Matematika (2x)
- Čeština (3x)
Za co byste pochválili paní učitelku a kterou?
- paní učitelku Vlasovou za to, že mi do památníku namalovala pěkný obrázek
- paní učitelku Blahutovou za to, že je na mě hodná
- paní učitelku Vlasovou, že umí pěkně zpívat
- paní učitelku Blahutovou, že je hodná
Vy chodíte do třídy se staršími spolužáky, s páťáky. Jsou na Vás hodní?
- Jo, jsme rádi, že s námi chodí. Neruší Vás? - Ne. Poradí Vám? - Jo. Je s nimi legrace? - Jo. S kým nejvíc? - S Honzou Daníkem. Kdo je na Vás nejhodnější? - Honza. Pomáhají Vám a jak? - Třeba že mi poradí, když nevím.
Chtěli byste, aby se tady ve Vaší škole něco změnilo?
- Ne (všichni). Líbí se Vám to tak, jak to je? - Jo. (všichni)
Co jste se všechno za to pololetí naučili?
- Já jsem se naučil psát.
- Naučil jsem se číst a psát.
- Číst a počítat.

Za milý rozhovor děkujeme (na fotu zleva):
Matymu Melicharovi, Jiříkovi Kolářovi, Vlastíkovi Chalupnému, Anetce Janotové a Barče Chalupné. (mm, jh)


Vtip 
Otec zuří: Takovéhle známky na vysvědčení si zaslouží pořádný výprask! Máš pravdu, tati, souhlasí syn, hned zítra ti ukážu, kde učitel bydlí. Marie Robová

Škola Školka


Na konci listopadu úspěšně ukončili žáci 3., 4. a 5. ročníku plavecký kurz v Horažďovicích – všichni se naučili plavat.
Mikulášskou besídku 3.12.2004 prožily společně děti MŠ a ZŠ ve škole – přišel Mikuláš s čertem i andělem a za písničku nebo básničku rozdali dětem dárky. Školáci zahráli dětem z mateřské školky krátké pohádky a zazpívali si několik koled.
V adventním období jsme se všichni připravovali na blížící se Vánoce – děti vyráběly dárky pod stromeček, ozdobily školní stromeček v přízemí školy, nacvičovaly vystoupení, zpívaly koledy. 16.12. jsme byli v Kašperských Horách na velice pěkném koncertu Sušického dětského sboru a na překrásné výstavě betlémů (poděkování patří řidiči hasičského auta p. Řáhovi a OÚ Strašín)
Tradiční předvánoční vystoupení dětí nacvičené p. D. Blahoutovou se konalo 21.12. v sále ve Strašíně. Sešlo se hodně diváků, besídka se vydařila.
Po vánočních prázdninách jsme se sešli v den Tří králů u školního vánočního osvětleného stromečku – zazpívali nám K+M+B, abychom mohli stromek odstrojit. V současné době se připravuje školní divadel. představení – datum bude na plakátech. Ve 2. pololetí v březnu pojedeme do Sušice do kina.
Zora Vlasová


V období listopadových plískanic jsme měli plné ruce práce. V dětech ještě doznívaly zážitky z drakiády, a proto se ve školce konala ještě „minidrakiáda“. Pracovali jsme s knihou Malované počasí, povídali jsme si o zdravém způsobu života, správném oblékání, stravování. Děti si samy vyrobily ovocný salát pro zdraví.
V prosinci nám čas rychle ubíhal s každou v pondělí zapálenou svíčkou na adventním věnci. Povídali jsme si o dodržování tradic a zvyklostí, některé jsme si i vyzkoušeli. Děti vyrobily pro rodiče dárečky a přáníčka, ale hlavně se celou dobu pilně připravovaly na besídku. 3. prosince jsme s dětmi navštívili kamarády v ZŠ a ti pro děti připravili s p. uč. Blahoutovou velmi pěknou mikulášskou nadílku. Týden před Vánocemi přišel do MŠ Ježíšek. Děti dostaly pod stromeček, který si samy nazdobily, spoustu dárků. Poslední den v MŠ děti roznášely v obci přáníčka a zpívaly koledy. Den vyvrcholil vánoční besídkou pro rodiče a veřejnost.
Po Novém roce jsme se pustili opět do práce. Předškoláci a s nimi i ostatní si zopakovali to, co se již naučili, protože je čekal zápis do 1. třídy. Nezapomněli jsme ani na zvířátka a ptáčky. Děti vyrobily krmítko, kam pravidelně dosýpají semínka, navlékly pro ptáčky jablíčkové závěsy, donesly dobroty do krmelce v Hůrce.
Nyní si konečně užíváme napadlého sněhu. Ze všeho nejvíc se ale děti těší na masopust a hlavně karneval, takže únor proběhne v přípravách masek a v duchu masopustního veselí. Milena Veselá


Strana 5
Hasiči


Aktuálně:
Náš sbor zajišťoval přípravu a provedení oslav k 750. výročí první zmínky o naší obci. Akce byla hodnocena všemi účastníky jako velmi zdařilá. Všem, kteří tuto oslavu zajišťovali, patří veliké uznání a poděkování za čas a ochotu, kterou bez nároku na ohodnocení této akci věnovali. Nejedná se jen o vlastní zajištění oslav, ale další doprovodné akce v rámci těchto oslav jako např. úklid okolí hřiště, hasičské zbrojnice a především brigádnickou pomocí dostavění garáže pro zdejší zdravotní středisko p. MUDr. Doula.
V měsíci září se náš sbor zúčastnil likvidace požáru rodinného domu v Nezdicích n. Š. I přes včasný výjezd a za použití veškeré techniky, kterou máme k dispozici /cisternu CAS 25, Avii a dýchací přístroje/, nepodařilo se zachránit dvě osoby, které uhořely. Výjezd i zásah byl nadřízeným orgánem hodnocen velmi kladně, ale bohužel.
V měsíci listopadu se uskutečnila Výroční valná hromada, která zhodnotila celé volební období od roku 2000 – 2005. Byl zvolen nový výbor našeho sboru a do jeho čela byl opět zvolen p. Bořivoj Koudelka, který byl za dlouholetou hasičskou činnost oceněn Řádem sv.Floriána u příležitosti svých šedesátin. Ještě jednou za celý sbor blahopřejeme!
V hasičském zámku v Přibyslavi převzal nevyšší vyznamenání „Titul Zasloužilý hasič“ za dlouholetou a obětavou práci v hasičském hnutí náš člen p.Tomáš Mužík.


Z historie:
.. pokračování...

… pomoc zdejších majitelů povozů a práce členů spolku byla velice záslužná, neboť jakýkoliv příjem do spolkové pokladny byl použit k umořování dluhu za zakoupené náčiní a výstroj. Činnost spolku se velmi rychle rozvíjela, a tak v letech příštích vstoupilo do řad hasičů několik zdejších občanů. Přijetí nového člena nebyla snadná záležitost, neboť se nehledělo na masovost, ale bylo přihlíženo nejen na osobu, která se měla přijmout za člena, ale byl posuzován komplexní zájem o hasiče celé rodiny. Jak uvedeno v kronice nebyl přijat za člena občan, neboť otec spolku zdejšímu nepřál. Již v roce 1905 byl zvolen „čestným členem“ spolku zdejší učitel Josef Vlček, který měl velké zásluhy na založení hasičského spolku ve Strašíně. V tomto roce vyhořel rodinný dům J.Šaška ve Věštíně. Zdejší hasiči se nezúčastnili likvidace ohně, neboť nebyl zpozorován. Byla doplněna výbava hadicemi, háky a žebříky a zdejší občané se podíleli na doplnění některých součástí. /truhlář p. Majer daroval žebřík, kovář p. Petlička vyrobil zdarma hasičské háky, mlynář p. Milota daroval dřevo apod/. Za účasti náčelníka župy Sušické p. Hrubého v zastoupení zemského dozorce p. Maiera bylo provedeno cvičení, přehlídka sboru a kontrola veškerého náčiní, vše bylo shledáno v naprostém pořádku a představitel župy se vyjádřil o secvičenosti a vybavení velmi pochvalně. Členové zdejšího spolku se zúčastnili tábora lidu v Soběšicích, konaného k povznesení našeho Pošumaví. Sbor zdejší se zúčastnil vítání Jeho Veličenstva císařovny ve Štěkni u příležitosti navštěvy velkého vojenského cvičení…
Tomáš Mužík


GRATULUJEME ZA OBČANY STRAŠÍNA P. TOMÁŠOVI MUŽÍKOVI K OBDRŽENÍ NEJVYŠŠÍHO HASIČSKÉHO VYZNAMENÁNÍ!!
REDAKCEStrana 6
Dění v obci

Akce, které proběhly:
7.11.2004 Drakiáda – přestože ten den začal padat sníh, pořadatelé připravili na místě srazu u školky horký čaj (pro dospělé s rumem) a čekali, jestli děti počasí neodradí. Až na pět dětí, které místo pouštění draků stavěly sněhuláky, nikdo nepřišel. Díky tomu na druhou stranu však mohla vzniknout originální drakiáda. Proběhla 9.11. od 15:30 hodin na sále KD.
16.11. Beseda na téma OH v Řecku s MUDr. Bohumírem Doulem v přísálí Kulturního domu ve Strašíně. Pan doktor měl 28 pozorných posluchačů, v průběhu besedy mohli klást dotazy, prohlédnout si fotografie a zásluhou manželů Chalupných se i občerstvit. Děkujeme všem za příjemný večer!
30.11. Posezení při svařáčku...v prvním adventním týdnu se ve škole tvořilo. Sešla se parta žen, každá popustila uzdu své fantazii a výsledkem byly zajímavé gelové svíčky. (pořádal Dámský klub)
8.1. 2005 Turnaj ve stolním tenise – pod záštitou strašínských hasičů se na sále KD Strašín sešlo 17 účastníků. Turnaj vyhrál p. Václav Chalupný, druhé místo získal Radek Petlička z Pohorska a na třetím se umístil Václav Novotný ml. Sportovec na posledním místě získal cenu Putovní želvu.

22.1.2005 Myslivecký ples – k tanci hrála skupina BK – BAND, ples zpříjemnilo předtančení tanečního souboru Proměny a na šťastlivce čekala bohatá tombola. Podávala se teplá medovina. Bál se protáhl do časných ranních hodin.
Vtip 
Nemá cenu, abych se neustále hádal se ženou. Při každé příležitosti mi odporuje. Například se vrátím domů, slušně pozdravím dobrý večer a ona pokaždé odpoví dobré ráno. Marie Robová

27.1. Schůze Sokola
29.1. Schůze včelařů (více v příštím čísle)

Akce, které proběhnou:
5.2. Masopust
19.2. Rallye Šumava
26.2. Hasičský bál SDH Strašín
19.3. Hasičský bál SDH Pohorsko
27.-28.3.Velikonoční pouť; při té příležitosti se bude pořádat Velikonoční turnaj ve stolním tenise. Termín bude upřesněn.
Dětský karneval
Divadlo
Po několika letech opět ožila tradice strašínského divadelního spolku „Kolár“, jehož práci přerušil požár kulturního domu. Po jeho rekonstrukci jsme měli možnost na jevišti vídat jen dětská představení. Nyní se k nim připojují i dospělí, kteří se pilně pustili do práce a nacvičují divadelní hru „BABIČKA“. S tím je také spojena oprava a dovybavení šatny a jeviště a vůbec celého zázemí včetně světel. Kulisy, které byly dosud provizorně umístěny v budově školy, jsou opět vráceny na původní místo a budou se upravovat pro potřeby představení. A tak parta nadšenců má plné ruce práce, aby stihla vše potřebné do očekávané premiéry.
Není náhodou, že vše začalo právě v době výročí 750 let založení Strašína. Věříme, že pro všechny diváky to bude příjemný kulturní zážitek a možná – také trochu překvapení... Dagmar Ševčíková

 Knihovna (středa 14:00 – 16:30)
V loňském roce jsme vypůjčili v naší knihovně celkem 1195 knih. Zapsalo se 33 nových čtenářů a se dvěma novými letošními je celkem zapsáno 68 čtenářů.
Internet je stále k dispozici zdarma všem, kteří mají zájem. Je možno si zapůjčit klíče přímo u mě (tel. 721 026 779 nebo 376 587 205) i mimo výpůjční dobu. Klíče budou půjčeny dospělým na jejich zodpovědnost.
knihovnice J.Helíšková

Strana 7
Příroda, lidé

Čáp černý (Ciconia nigra)
Čáp černý je bílý jenom na břiše, jinak má černý šat, který má kovový a duhový lesk. Nohy a zobák u starých jsou červené, kdežto mladí čápi černí mají nohy a zobák šedo-zelené. Narozdíl od čápa bílého je čáp černý typický lesní pták, vyhledává hluboké lesy, ať jehličnaté nebo listnaté. Vystupuje i značně vysoko do hor.
Na svá hnízdiště přilétá v druhé polovině března a v dubnu, snad o něco později než čáp bílý. Odlétá v srpnu a v září do východní a jižní Afriky. Pohlavně dospívá ve třetím roce. Na 3 až 5 vejcích se střídají oba partneři. Sezení na vejcích trvá 30 až 34 dní. Za 54 až 63 dní jsou již mláďata schopna letu.
Hlavní potravou jsou ryby a žáby. V horských oblastech loví hlavně
pstruhy, které chytá v bystřinách. Klapání zobáku je jen zřídka, spíše
vydává syčivé zvuky jako – fííí.
Rozpětí křídel – 190 cm
Váha těla – 3 kg
Údajně hnízdil – Lhůta pod Kůstrým
- v Podzuklíně v Javornických lesích
U nás je pozorován již asi 25 let každým rokem v létě
(červen, červenec, srpen)
V poslední době začal pronikat do šumavských lesů, kde
i vzácně hnízdí.
Je řazen mezi chráněné a ohrožené druhy (Červená kniha)
Josef Rybáček


Pod vlivem svařáčku
V předvánočním čase najdeme si chviličku,
abychom potěšily naši dušičku.
Z barevného gelu naše ručičky,
vytvářely krásné voňavé svíčičky.
Bylo nám tu dobře při práci,
zažily jsme velkou legraci.
Přijďte příště s námi posedět,
něco hezkého si povědět.
Jaroslava Blahutová

Škola NONSTOP
Do strašínské školy chodí děti i dospělí.
Nemusíme se bavit jen v neděli.
Dopoledne se učí žáci,
odpoledne poškoláci.
Potom změní rychle program,
dají volnost dětským hrám.
Každý večer v pondělí,
cvičí ženy v přízemí.
O víkendu mnozí muži,
U ping-pongu se smaží.
Dámský klub tu sídlo má,
Nezůstávejte jen doma!
Jaroslava Blahutová, prosinec 2004
Sportovní naděje
V jednom z kol letošní hokejové sezóny jihočeského regionálního přeboru čtvrtých a pátých tříd hostily na domácím ledě hokejové naděje z města pod Svatoborem své vrstevníky z Jindřichova Hradce. V sušické sestavě hráli i dva hokejisté ze Strašína – Václav a Jan Chalupný. Gratulujeme k vítězství 4:3 a citujeme z Klatovského deníku:
„ Klid a naději do mužstva vnesl na počátku druhé třetiny Vašík Chalupný, který skvělou střelou po ledě překvapil brankáře. Vašík měl svůj den, když za necelé čtyři minuty vymetl pavučiny v levém horním rohu svatyně hostů a poslal tým Sušice do vedení.“
Držíme palce do dalších utkání!

Společenská kronika

Svatba 14.8.2004 –Eva Mazuchová a Jiří Milota– gratulujeme!!

Blahopřejeme k životnímu jubileu (leden - duben) a přejeme vše nejlepší!
Marie Uhlíková, Anna Kuhrová,, Lubomír Lhoták

Vítáme nové sousedy! přihlásili se k nám k trvalému pobytu (srpen 2004 – leden 2005):
Hana Střešňáková, Josef Moulis, Markéta Lálová, Marcela Brhelová, Petr Brhel, Petr Brhel ml., Tomáš Brhel, Marie Vašeková

Odstěhovali se: Miroslav Nový, Josef Hofmann ml., Pavel Nový


Strana 8

Po stopách spisovatele Karla Klostermanna
Narozen 15.2.1848 v rakouském městě Haag
Zemřel 16.7.1923 ve Štěkni

Důvěrně znal naši krajinu, ale také myšlení a konání šumavských obyvatel ovlivněné dlouholetým soužitím s přírodou, která po staletí určovala starým rodům rituální řád. Aniž cítíme rozdílnost času, intimně se ztotožníme s dějem prostého života všedního dne a posvátnou úctou našich předků k tajemnu přírodních sil.
Než se vydáme po stopách tohoto významného spisovatele, který nikdy nepodřídil své nezávislé a svobodné myšlení danostem doby, ve které žil a tvořil, uvedu zde několik jeho moudrých vět - k našemu zamyšlení:
„Myslím, že pohlížím na svět a na lidi objektivně a nepředpojatě, myslím si to - s jistotou to nevím. Míval-li jsem iluze, nepozbyl jsem jich rázem, ani způsobem takovým, že by trpkost mi po nich zbyla v duši. Nepovstal mi tudíž nikdy spor s pozitivním žitím.“
„Nereptám proti osudu ani proti lidem, ježto jsem přesvědčen, že jsem zavinil sám vše, co mě v životě potkalo zlého a nepříjemného. Víra a naděje mě neopustily nikdy ani na chvilku a skepse není mým údělem.“
V prosinci m.r. jsem se setkala ve strašínské knihovně s mladým mužem, který rovnal do regálu staré knihy K.Klostermanna. Zaujala mne a především udivila jeho nevšední odborná znalost díla tohoto spisovatele, kterou bych dnes nepředpokládala u mladého člověka. Usoudila jsem na knihovníka ze Sušice, nebo Klatov. Bylo to víc než milé překvapení, když jsem zjistila, že je to Daniel Milota ze Strašína. Doufám, že v některém dalším Strašínském zpravodaji doplní svými odbornými poznatky mé povídání o Karlu Klostermannovi.
Z prostředí Strašína je nejznámější román Hostinný dům. Stěžejní postavou, určující osnovu děje, je hostinský Prokop Bořita z Račeně. Učitel Rudolf Kůs, který působil ve Strašíně v letech 1906-1915, ve svých vzpomínkách napsal: „V roce 1912 jsem měl příležitost promluvit v Plzni s Karlem Klostermannem, jemuž jsem se tehdy představil jako podnájemník Hostinného domu. Rozmlouval se mnou o Strašínu a též jsme hovořili o námětu románu. Byl si vědom, že postavu Bořity v románu idealizoval.“ Touto idealizovanou postavou románu Hostinný dům je Gustav Václavík (Wáclavik), hostinský ze Strašeně.
Jen zdánlivě odbočím od díla K.Klostermanna, abychom tak nahlédli do historie „Hostinného domu“ - strašínského hostince Volyňského pivovaru v budově čp.16 :
Původně to byla rychta (poznámka: sídlo správního úředníka v poddanském místě), dlouhé přízemní stavení se „sejpkama“, do kterých vozili poddaní ze Strašína a okolí vrchnosti „desátky“, které pak panští kočí odváželi do Žichovic. Když byla zrušena robota v r.1848 (Poznámka: poddanská povinnost v bezplatné práci pro vrchnost, někdy označována za formu feudální renty), byla zrušena i strašínská rychta v čp.16. Gustav Václavík z Albrechtic si tu pak otevřel hospodu. Scházela se zde společnost z dalekého okolí. Mezi časté hosty patřila i česká společnost z Kašperských Hor s panem okresním soudcem. Hosté byli vždy dobře obslouženi výtečným jídlem a pitím. Právem se prý říkalo o Václavíkově hospodě, že je to „hostinný dům“.
Kronikářka Anna Dušková pochytila jména některých hostinských v čp.16, uvedená v matrice, a doplnila je podle vyprávění starých pamětníků. Protože hostinec čp.16 patřil Volyňskému pivovaru, jsou hostinští uváděni jako „nájemci“. Časté střídání hostinských, někdy prý i několika v roce, měla na svědomí parta zlodějů, kteří byli postrachem vsi, samot, ale i kupců, handlířů s dobytkem, dohazovačů sňatků a j. Parta se usídlila v hospodě, kde navazovala známosti a osnovala plány na jejich přepadení. Vyvolávala hádky a rvačky. Až příchodem nájemce Matěje Duška z Bukovníka se dostal zájezdní hostinec z vlivu této bandy. Uměl prý se s ní i „citelně“ vypořádat. A tak se stal zájezdní hostinec opět oním „hostinným domem“, jakým byl za Gustava Václavíka - vyhledávaným letoviskem s dobrou kuchyní a místem pravidelných dostaveníček obchodníků z celého okolí. Tak jej při svých častých návštěvách Strašína poznal i spisovatel Karel Klostermann. Popsal jej m.j. takto :
„....stavení jednopatrové, bílé jako z cukru, vysoká zeď kolem prostranného dvora, rozložitá zahrada zeleným plotem obehnaná. Kam oči padly, všude se jim jevily pečlivé ruce, jež vládly na těchto místech, vše svědčilo o vkusu a zámožnosti.“
Na tradici vyhledávaného letoviska navázal i nájemce Karel Kopa a výborná kuchyně jeho manželky. Po něm to byl syn Vladimír Kopa. Zejména přičiněním jeho manželky Antonie zůstal hostinec čp.16 opět oním vpravdě „hostinným domem“.
Šenkýři „nájemci“ v čp.16 :
- Asi kolem roku 1840 Josef Merklín, uveden jako „Wirthshauspachter“.
- 1850-60 Gustav Václavík. Jeho manželka Barbora byla roz.Netáhlová,
dcera mlynáře Jana Netáhla ze Zuklína čp.2 (Podzuklín). V článku z časopisu Nový den z r.1947 o strašínském řídícím učiteli Františku Šafránkovi a jeho rodině Bohuš Picka m.j. uvádí: „Jedny celé prázdniny pobyl mladý Karel Klostermann u Šafránků. Šafránek mu dodal mnoho námětů a detailů k jeho literárním pracím z prostředí Ostružna, Nezdic, Strašína a Dražovic. Šafránkova teta Václavíková byla hostinskou v Hostinném domě“. Konec citátu. Můžeme se domnívat, že Šafránkova teta Václavíková byla Barbora Netáhlová...
(pokračování příště)
Jaroslava Sucháčová