Datum a čas

Dnes je pátek, 8. 12. 2023, 13:34:15

Svátek

Svátek má Květoslava

Aktuální počasí

Počasí dnes:

8. 12. 2023

zata

Bude oblačno až zataženo, místy mlhy. Denní teploty -2 až 2°C. Noční teploty -2 až -6°C.

Zobrazit více ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Strašín – Lazna – Věštín – Nahořánky – Maleč – Zuklín

Srpen 2005 3/2005
Motto: Kdo chce kam, pomozme mu tam

Vážení čtenáři!
Za období od vydání předešlého čísla Strašínského zpravodaje se událo v naší obci několik změn. Především zde máme nového pana faráře, kterého srdečně vítáme mezi nás a přejeme mu hodně sil a trpělivosti při práci na našem krásném poutním místě.
Od června jsme začali rozesílat informace občanům sms zprávami na mobilní telefony. Tato novinka se setkala s kladnými ohlasy a já věřím, že přispěje k lepší informovanosti všech občanů. Proto pokud ještě někteří z Vás sms nedostávají, prosím, abyste zaslali zprávu s Vaším jménem na č. 777 026 845.
Další novinkou je videokazeta, která vznikla iniciativou Města Sušice. Jmenuje se „S písničkou krajem v Pošumaví“ a provází nás mj. Sušicí, Velharticemi, Pohorskem, Žihobcemi, Soběšicemi, Strašínem a dalšími místy za doprovodu kapel Solovačka a Malá muzika Nauše Pepíka. Strašín je tedy představen na další videokazetě vedle kazety z oslav, kterou si stále můžete objednávat na obecním úřadě. Nová videokazeta bude stát cca 290,- Kč a již nyní si ji můžete na OÚ Strašín objednat. K dostání jsou též letecké snímky Strašína ve formátu 30x40, barevné oboustranně laminované za cenu 250,- Kč.
Při loňských oslavách započala sbírka sponzorských darů na opravu kašny na návsi. Do dnešního dne se vybralo necelých 6 tis. Kč, což je pěkná částka a já tímto všem, kteří přispěli, velice děkuji. Slíbil jsem opravu začít tento rok, sehnal jsem restaurátora, který byl ochoten rekonstrukci provést za přijatelných finančních podmínek. Ovšem záležitost se zkomplikovala tím, že nadřízené orgány nepovolí opravu kašny provést restaurátorem bez příslušného oprávnění restaurovat kulturní nemovité památky (tou se naše kašna stala v loňském roce). Tito restaurátoři jsou však nepoměrně dražší, takže se musíme pokusit sehnat potřebné finance a letos se opravy zřejmě nedočkáme.
Blíží se Velká pouť, a i když ji letos nebudou doprovázet „velké“ oslavy jako loni, je přesto připraven zajímavý kulturní program. Těším se při něm na setkání s Vámi! starosta Jan Helíšek
Obsah:

Informace OZ …2

Škola, hasiči …3

Zdravá obec …4-5

Příroda, lidé …6-7

Dění v obci …8-9

Žijí mezi námi …10

Toulky naší minulostí
11 …12

Strašínský zpravodaj, čtvrtletník, vydává Obec Strašín, tel.: 376 587 223, zdarma k 1.5.2005, nákladem 250ks
Odpovědný redaktor: J.Helíšková, redakční rada: J.Blahutová, M.Melicharová a J.Sucháčová
Příští číslo vyjde v listopadu 2005
Strana 2
Informace Obecního zastupitelstva

Z veřejných zasedání obecního zastupitelstva, která se konají vždy druhé úterý v měsíci od 19:00hod střídavě v přísálí KD ve Strašíně a v Lesním hotelu v Laznech

V květnu schválilo
- závěrečný účet hospodaření obce za rok 2004 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2004 s výhradou
- prominutí ročního nájemného za užívání garáže MUDr. Bohumíru Doulovi jako částečnou náhradu nákladů vynaložených na stavbu garáže, která je ve vlastnictví obce
- pověřilo pana Helíška podáním žádosti o zařazení obce Strašín do programu SROP

v červnu schválilo
- prodej pozemku parc.č. 49/11 a 49/12 v k.ú. Maleč za cenu 100,- Kč/1m² s tím, že kupující Tomáš Egermaier uhradí veškeré náklady spojené s prodejem
- prodej části poz. parc.č. 44/1 v k.ú. Maleč o velikosti cca 500m² s tím, že kupující Josef Švec uhradí veškeré náklady spojené s prodejem
- vzalo na vědomí zprávu auditora k ověření účetní závěrky bez výhrad a závěrečný účet pro Svazek obcí Pošumaví
- uzavření smlouvy na provedení kontroly hospodaření obce a provedení ročního auditu se spol. HZ Plzeň s.r.o.
- uzavření smlouvy na dodávku geografického informačního systému GIS MISYS za předpokladu, že ze svazku obcí budou mít zájem další 4 obce, aby mohla být uplatněna sleva.

v červenci schválilo
- prodej části poz. č. 44/1 v k.ú. Maleč panu Rostislavu Majerovi za cenu 100,- Kč/m² s tím, že veškeré náklady uhradí kupující včetně daně z převodu nemovitostí
- pověřilo starostu p. Helíška, aby jednal s firmou Gallileo corp. o zavedení internetových stránek pro obec Strašín včetně uzavření smlouvy


Upozornění!

Státní občané ČR jsou povinni provést výměnu občanských průkazů vydaných do 31.prosince 1994 za nové občanské průkazy nejpozději do 31.prosince 2005; žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2005!

Společenská kronika

Blahopřejeme k životnímu jubileu (srpen - říjen) a přejeme vše nejlepší!
Marie Václavíková a Cecílie Kučerová

Odstěhovali se: Jiřina Dvořáková (roz. Kostelníková)

Svatba 11.6.2005 –Petr Hvostál a Kateřina Kordová– gratulujeme!!Strana 3
Škola

Ahoj, školo !
Poslední červnový týden ve škole mají téměř všichni žáci rádi. Už se nezkouší, odevzdávají se učebnice, uklízí se ve třídě i v okolí školy. Vyjde čas i na malý výlet.
Protože jsme chtěli vidět co nejvíce, vypravili jsme se na javornickou rozhlednu. Autobusem jsme dojeli do Pohorska a odtud pěšky po turistických značkách na Javorník. Cesta vede lesem , a tak když na nás začaly vykukovat hlavičky hub, snědli jsme rychle svačinu a sáčky použili místo košíků. Na rozhlednu jsme došli s neobvyklým nákladem. Výhled jsme měli překrásný. V dálce bíle svítila naše škola. Zamávali jsme jí a po krátké přestávce jsme se přes Zuklín vydali zpět. Naše cesta vedla opět lesem, takže jsme pokračovali ve sběru hub. Dokud nás chránily stromy a zaměstnával sběr hub, únavu jsme necítili. Závěrečné metry po sluncem rozpálené silnici jsme šli z posledních sil.
Chtěla bych pochválit všechny žáky, a zvláště ty nejmladší, kteří cestu ( asi 12 km ) zvládli na jedničku.
Po krátkém odpočinku se děti rozjely domů. Žáci 4. a 5. roč. se však v 18 h vrátili. Chtěli přespat ve škole, a tak se se školou rozloučit. Od příštího škol. roku budou chodit do ZŠ a ZUŠ v K. Horách a do gymnázia v Sušici.
Nejdříve se zabydleli. Připravili si „ ležení „, umístili plyšáky, budíky, baterky, hry a další nezbytnosti. Brzy se ozval hlad! Byli však dobře připraveni. Ve školní kuchyňce si upekli 2 pizzy. Na vaření pudinku nedošlo, protože se pustili do pekáče perníku. Poslední chod byly výborné teplé toasty. Nezapomínali ani na pitný režim. Samozřejmě se jen nehodovalo. Hrály se různé hry, soutěžilo se a vedly se důležité rozhovory.
I když jsme měli za sebou náročný den, nikomu se nechtělo spát. Postupně však utichly i poslední hlasy. Ráno se na nás chodili dívat žáci i učitelky. Byli zvědaví a trochu nám i záviděli.
Tuto noc si děti samy organizovaly program i občerstvení. Každý si dobrovolně vybral, co přinese a co bude dělat. Všichni své úkoly splnili. Nepotřebovali televizi ani počítačové hry.
Doufám, že až budou mít setkání po letech, budou v dobrém vzpomínat nejen na noc ve škole.
Já jsem chodila do této školy 9 let jako žákyně a 20 let jsem zde učila. Od příštího škol. roku budu učit v K. Horách. Hezké vzpomínky na žáky a učitele si uchovám a na budovu vidím z okna.
Děkuji OÚ ve Strašíně za hezkou pamětní listinu a za rozloučení.
J. Blahutová
Hasiči

Aktuálně:
Začaly přípravy a nácvik na okrskové cvičení, které se uskutečnilo v letošním roce v obci Pohorsko, kde se naše družstvo umístilo na I. místě. Soutěž byla velmi zdařená jak po stránce sportovní, tak po stránce pořadatelů. Z této soutěže naše družstvo postoupilo do vyřazovacího kola, které se uskutečnilo v Petrovicích. Zde se nám již tak nedařilo a z této soutěže naše družstvo se do okresního kola neprobojovalo. Naše družstvo žen se zúčastnilo okresní soutěže žen v Žichovicích. Na této soutěži si naše ženy pod vedením Mileny Trnkové vedly velmi dobře. Naši členové se zúčastnili se sborovým praporem oslav Sv. Floriána v Plánici. Proběhla Okresní konference hasičů okresu Klatovy a III.řádný sjezd hasičů v Klatovech za účasti našich členů. Pořádali jsme posezení u ohně s rožněním malého prasátka. Velmi dobře se zdařila akce pořádaná pro naše nejmenší v součinnosti s Nezdicemi a Pohorskem. Pod záštitou hasičů proběhl již tradiční nohejbalový turnaj, který sponzorovali naši sponzoři. Naše soutěžní družstvo se zúčastnilo Memoriálu pana Bucifala v Sušici a dvě družstva poháru starosty ve Strašicích, kde stará garda za pomoci mladé obdržela pohár za 3. místo. Všem, kteří se podíleli na bohaté činnosti a dobrém jméně našeho sboru a obce, patří veliké poděkování.

Z historie:
.. pokračování...
… vznik první republiky nepřinesl do dění hasičů žádné převratné změny. Hasiči ve svých obcích zastávali své poslání, tak jak si při svém založení vzali do vínku. Dále se starali o vybavení svého sboru ze svých vlastních prostředků a prostředků dobrodinců. Pravidelně se sbor zdokonaloval ve své činnosti, zúčastňoval se pravidelně výcviku a školení, pomoci občanům při likvidaci požárů nejen v obci, ale v celém okolí. Jak uvedeno v knize z valných hromad, v roce 1927 organizoval prostřednictvím prodeje tzv.bloků sbírku na výstavbu hasičského domu v Praze. Přes veškeré finanční potíže byla věnována ze spolkové pokladny částka 100 Kč. Tento hasičský stánek, který byl postaven z darů hasičů v Praze – Vinohrady, měli hasiči ve svém majetku až do roku 1948, kdy byl převeden do majetku státu až do roku 1990, kdy byl opět vrácen do majetku hasičů. V současné době je v hasičském domě divadlo „ U hasičů“, restaurace,vinárna sídlo Hasičské vzájemné pojišťovny a.s., redakce Alarm revue, sídlo ústředí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a 27 bytů…
Mužík Tomáš
Strana 4
Zdravá obec Strašín

V pátek 8.7.2005 se konalo další jednání ohledně připravovaného Plánu zdraví pro Strašín, na které jste byli tentokrát zváni kromě obvyklých plakátů i sms zprávou. Za přítomnosti ředitele Národní sítě zdravých měst a obcí ČR (NSZM) Ing. Petra Švece diskutovali občané nad první verzí plánu. Výsledkem je následující návrh, který si prosím pečlivě prostudujte, jedná se o to, jak by měl Strašín podle nás v budoucnu vypadat. Případné námitky nebo připomínky můžete napsat na útržek pod textem a odevzat na obecním úřadě, v knihovně nebo v lékárně.
Návrh plánu zdraví obce Strašín


A. Veřejná správa, informovanost, strategický rozvoj
A.1 Obec, občané i návštěvníci spolu budou komunikovat
A1.1 Vytvořit podmínky pro vzájemnou výměnu informací
A1.1.1 Informační a kulturní středisko – záměr
A.1.1.2 Rozesílání sms zpráv občanům
Finance: vlastní zdroje:12 (tis.Kč/rok)
A.1.1.3 Zpravodaj
Finance: vlastní zdroje:2
A1.1.4 Vývěsky
A1.1.5 Vícejazyčné internetové stránky (v přípravě)
A1.1.6 Dotazníky

B. Životní prostředí
B.1 Vodní hospodářství bude kvalitně fungovat
B1.1. Dodávat pitnou vodu
B1.1.1 Provoz vodovodu – rozbory, údržba
Finance: vlastní zdroje:300
B1.1.2 Nový vodovod – záměr, fáze projektové přípravy
B1.2 Odvádět odpadní vodu
B1.2.1. Kanalizace – provedena studie, bez projektu (výhled na projekt r. 2006)
B1.2.2 Čistička odpadních vod

B.2 Místní komunikace a prostranství budou kvalitní a čisté
B2.1. Opravit komunikace
B.2.1.1 opravy a údržba komunikací
Finance: vlastní zdroje:145
B.2.2 Udržovat veřejná prostranství
B.2.2.1 veřejná prostranství
Finance: vlastní zdroje:33
B.2.2.2 veřejné osvětlení
Finance: vlastní zdroje:12
B 2.3 Úprava okolo kašny – záměr
B 2.4 Cesta na Zuklín – záměr

B.3 Bude probíhat environmentální výchova a osvěta pro širokou veřejnost i jednotlivé cílové skupiny
B.3.1 Organizovat a podporovat organizaci osvětových akcí
B.3.1.1 Zapojení do kampaní Den Země, Dny zdraví

B.4 Bude kvalitně fungovat odpadové hospodářství
B.4.1 likvidovat komunální, separované, nebezpečné odpady
B.4.1.1 Svoz a likvidace odpadu
Finance: vlastní zdroje:266
B 4.1.2 Nádoby na separovaný odpad do osady Nahořánky – záměr
B 4.1.3 Likvidace černých skládek
Finance: vlastní zdroje:20
B.5 Vytápění objektů nebude nadměrně znečišťovat životní prostředí
B.5.1 K vytápění obecních objektů využívat nejlepší dostupné technologie
B.5.1.1.Vytápění KD plynem
Finance: vlastní zdroje:230
B 5.1.2 Zavést tepelné čerpadlo pro KD (zlevnění stávajícího vytápění), záměr

C. Zdravý životní styl, zdravotní prevence, zdravotní služby
C.1 Budou organizovány turistické, společenské a kulturní akce pro seniory – námět
C.1.1 pořádat aktivity pro občany
C.1.1.1 jubilea, příspěvek na stravování
Finance: vlastní zdroje:30
C.2 Bude probíhat zdravotní osvěta – Dny zdraví 2005

D. Volný čas, sport, kultura, společnost
D.1 Společenský, kulturní a sportovní život v obci se bude rozvíjet
D.1.1 Vytvářet zázemí pro kulturu, sport a společenský život
D 1.1.1 Tělocvična – záměr
D 1.1.2 Bazén (+sauna+masáže+služby) – záměr
D.1.1.3 Kulturní dům – dokončení rekonstrukce
Finance: vlastní zdroje:80
D.1.1.4 Dětské hřiště - námět
D.1.2 Volný čas dětí naplnit zájmovými kroužky „z vlastních zdrojů“ + využít prostory a vybavenost školy
D.1.3 Pořádat akce pro seniory – záměr
D.1.4 Pořádat kulturní pořady v kostele + vánoční koncerty
D.1.5 Pokračovat v obnovené tradici ochotnického divadla (Premiéra letos o Velké pouti)
D.1.6 Každoroční setkání v Nahořánkách, pouťové oslavy

E. bude dbáno o zázemí pro vzdělávání
E.1 Provozovat základní a mateřskou školu
E.1.1 Údržba a provoz školy a školky
Finance: vlastní zdroje:284

E.2 bude pečováno o památky – kulturní a přírodní
E.2.1.1 oprava kašny,
Finance: vlastní zdroje:80, externí zdroje: žádost o dotaci
E 2.1.2 údržba kostela, aleje
E 2.1.3 jeskyně, mrazové srázy, věštínská kaplička


Strana 5
Zdravá obec Strašín (www.nszm.cz)
F. Sociální oblast
F.1 Budou vytvořeny podmínky pro bydlení
F.1.1 Zvláštní pozornost zaměřit na bydlení pro mladé a sociálně slabé – záměr
F.1.1.1 Dům s pečovatelskou službou se zdravotním zázemím – záměr

F.2 Bude řešena kriminalita – námět

F.3 Senioři
F 3.1 příspěvek na domov důchodců jinde
Finance: vlastní zdroje:5
F.3.2 Zřídit pečovatelskou službu – záměr
F.3.3 Údržba zdravotního střediska
Finance: vlastní zdroje:12H. Podnikání, ekonomika, zemědělství, cestovní ruch
H.1 Podnikání se bude rozvíjet
H.1.1 Věnovat pozornost perspektivnímu podnikání = podpora turistického ruchu
H.1.1.1 Hospoda - námět
H.1.1.2 Jeskyně – námět
H.1.1.3 Nové ubytovací a stravovací zařízení – námět
H.1.2 Rozvíjet drobná řemesla, stavebnictví, dřevařský průmysl, zemědělství

I. Doprava
I.1 Občanům budou k dispozici různé druhy dopravy
I.1.1 Účastnit se na zajištění dopravní obslužnosti
I.1.1.1 Dopravní obslužnost
Finance: vlastní zdroje:30
I.1.2 cyklostezky, běžecké trasy, chodníky pro chodce (kostelní cesty+chodníky při silnicích) – záměrVeřejné projednání a schválení Plánu zdraví všemi občany se uskuteční 15.října při Posvícenských slavnostech!


Vaše připomínky k Plánu zdraví: 
Nesouhlasím s:V Plánu chybí:Navrhuji změnit:

Strana 6
Příroda, lidé

Květnatec archerův (Anthurus archeri)
Houba má podobu malého z části do země ponořeného vajíčka, pak na povrchu praskne a začnou se z něho vysunovat laloky připomínající chapadla mořských hlavonožců. Nejprve jsou na vrcholku spojena, pak se od sebe odtrhnou a rozvinou, připomínají mořskou hvězdici. Počet ramen není u všech stejný, může jich být 5 až 6. Tato ramena jsou živě červená s temnými skvrnami, u starších plodnic se snadno ulamují. Tmavé skvrny jsou vytvořeny slizem a obsahují výtrusy. Houba přitom nepříjemně páchne, nejprve jako zahnívající zdechlina, mnohem víc než hadovka smrdutá, později jako výkaly. Láká tím mouchy, které usedají na plodnici a roznášejí pak její výtrusy. Ramena dosahují délky 7-12cm, takže celá rozevřená plodnice může mít průměr přes 20 cm. Houba roste u nás od července do konce září. Roste hlavně v trávě u lesa, kde je hodně listí a větévek bohatých na tříslovičné látky. Houba pochází z Jižní Tasmánie a Austrálie, do Evropy byla zavlečena pravděpodobně australskou ovčí vlnou. Prvně u nás je zjištěna na Moravě a v Jižních Čechách. Na Strašínsku je pozorována již as třicet let. A to v Podzuklíně, na Věštíně (u rybníků) a ve Strašenské hoře. Někdy vyroste značný počet plodnic. Dnes u nás je to skoro běžná houba.
Josef Rybáček


Strana 7
Příroda, lidé

O šumavských balvanech
Motto: „Bláznovství je kořením života“
Mohu-li a mám-li se zmínit o kamenech šumavských, nestačí mi k tomu půl strany místního zpravodaje a tak mi dovolte, prosím, předložit vám ony pomyslné i skutečné kameny po částech. Z nich každá bude sledovat tyto a jim podobné úkazy z jiného pohledu. Neboť nic není černobílé, každý vnímá své okolí, jiné lidi i sebe sama jinak, než ti druzí. Protože každý z nás je originální, jediný a jedinečný.Každý má jiné schopnosti, nebo naopak jiné omezující bloky, přes které není ochoten či schopen vnímat. Zvláště pak, jde-li o jevy vědou a technikou dnešního světa těžko zaznamenatelné. A tak na jedné straně pomyslné a nesmyslné barikády stojí zarputilí zastánci racionálního myšlení svázaní hmotou materiálního světa a pouty dosud sepsaných a prokázaných fyzikálních a chemických zákonů a na druhé straně volnomyšlenkáři, kteří ctí boží zákony většinou svérázným způsobem a tak trochu v rozporu s jejich církevními výklady. Tito esoterikové, psychotronici, léčitelé a jim podobní pak většinou v souladu se zákony přírody roumějí a učí nás znovupoznávat zapomenuté světy našeho nitra, nitra země a vesmíru. A mezi těmito dvěma póly pomyslné barikády se zmítáme ve svých úvahách a myšlenkách my, jichž je většina, kteří máme na většinu věcí svůj názor, ale mnohé jevy jsou nám, tak jako mnohým před námi, nepochopitelné a tápeme. Nacházíme si svá vlastní vysvětlení nebo přejímáme za své ty názory, které jsou nám myšlenkově i zkušenostmi nejblíže. A přesto zůstávají pro nás mnohé věci neuchopitelné, nevysvětlitelné a mnohé z nich možná i záměrně.
Přesto si lze povšimnout, že čímdál častěji se lidé všech profesí, jsou-li jen trochu zajištěni v základních životních potřebách, věnují ve stále větší míře poznávání těchto zdánlivě neuchopitelných a jemnohmotných světů přírodní, duchovní i vesmírné sféry.
Je na každém z nás, zda se necháme pohltit materiálními zákony zdánlivě bohatého konzumního světa, či zda se vymaníme z tohoto zajetí, abychom alespoň občas nahlédli do světa přírodních zákonitostí a vrátili se tak ke kořenům bytí. Do světa neméně bohatého, naladěného mnohem blíže k jemným strunám našeho ducha. Přeji vám všem, tak jakož i sobě, příjemné zážitky a hodně dobrodružných okamžiků při výletech v našem třírozměrném prostoru chápání (a třeba i mimo něj).
(pokračování příště)
V.A. Krok (V. Adamec)


Snění

Chvílemi zdá se mi,
jakoby na palouku u kapličky
tančili andělé s vílami
s neposednými střevíčky.
Zatímco skřítci opodál
s duhovou kuličkou hrají biliár.

Chvílemi zdá se mi,
že na hlavě s prostým křížkem
kaplička hledí do kraje
okýnky do světových stran.
A víla s nahým bříškem
zavinutá jen do krajek
mi mává, že to není klam.

Chvílemi zdá se mi,
že hledám nebe na zemi
a že na to nejsem sám.
Že stále objevuji nový svět
ač stár už padesáti let.

Chvílemi zdá se mi,
jako bych tu už někdy byl.
Jen se s tím srovnat mi trvá trochu dýl.

Sněním se často skutečnosti mění.
Co není, bylo a to co je, to není.
A co je skutečné,
a co je jenom snění...?
V. A. KrokStrana 8
Dění v obci
Akce, které proběhly:
15.-17.4. Druhé setkání chovatelů leopardích psů ve Strašíně
květen :
5.5 vystoupení školních dětí ke Dni matek, pásmo veršů a hudby a divadelní představení „Honza a drak“
14.5. turnaj ve cvrnkání kuliček na plácku před hasičárnou, zakončen opékáním buřtů

červen:
18.6 akce hasičů dětem – Zachraňte permoníky
23.6 školní akademie
24.6. Svatojánská noc
V pátek na sv. Jana se sešlo přes čtyřicet dětí za doprovodu dospělých, aby společně prožili svatojánskou noc (pozn.: svatojánská noc je z 23. na 24.6., ale my jsme si ji o den posunuli). Cestou děti nacházely zlaté kapradí spolu se zaříkávadlem, které se postupně učily. Sbíraly léčivé bylinky, z nichž si nakonec u ohně uvařily čaj dodávající zdraví a sílu na celý rok. Před zlými tajemnými silami se ochránily rituálem a dobrým silám uvily květinový věnec. Kapradí je dovedlo k jeskyni, která však nešla otevřít. Nezbývalo než vyzkoušet moc zaříkávadla a zlatého kapradí. Jeskyně se poté otevřela a děti ani nedýchaly, když ji uviděly celou osvětlenou a uslyšely hlas jejího strážce. Každý si odnášel kamínek pro štěstí a rozsvícenou svatojánskou lucerničku.

28.6. Vítání občánků
Po celých 15ti letech proběhlo na obecním úřadě opět radostné vítání občánků. Po úvodním slově místostarostky paní Marie Robové pronesl slavnostní řeč starosta obce Jan Helíšek. Děti z mateřské školky (Markétka Blahoutová, Karolínka Michalcová, Vojtík Melichar a Pepča Helíšek) přednesly roztomilé básničky, které s nimi nacvičily jejich paní učitelky. Terezka Ševčíková ze ZŠ Strašín zahrála na flétnu za doprovodu paní učitelky Z. Vlasové, rodiče převzaly od dětí kytičky a drobné dárky a za asistence zdravotní sestry B. Holečkové podepsaly pamětní knihu. Všichni si jistě přejeme, aby se obnovená tradice mohla uskutečňovat každým rokem!

červenec :
pouť na Pohorsku
nohejbalový turnaj
okrsková soutěž hasičů na Pohorsku
Strana 9
Dění v obci

30.7. Setkání rodáků v Nahořánkách

Domove, mám tě rád! –
To vyznání ti šeptám denně.
V lipách je včelí píseň zpívá,
než soumrak vzbudí ticho večera
a potom mihotavé hvězdy
psát budou ta slova do šera.
J. Štědronský
Zdá se, že vzniká další tradice. Již potřetí se konalo setkání nahořánských rodáků a všech, kteří mají k této vesničce nějaké vazby.
Letošní setkání se od předchozích dvou poněkud lišilo. Hlavním důvodem bylo neklidné, nestálé počasí letošního léta. Po noční bouři se zdálo, že sobota bude celkem příznivá. Jako obvykle se odpoledne na návsi připravily stoly, postavil stan na občerstvení a nad plápolajícím ohněm začalo zlátnout selátko.
Brzy nato se již schází a sjíždí první návštěvníci. Až do pozdního odpoledne většina z nás věřila, že setkání proběhne bez problémů a v pohodě jako ta předcházející. Když však lesy na obzoru začaly mizet za šedou dešťovou clonou, která se rychle blížila, nikdo už nepochyboval. Letos bude setkání deštivé.
Ale ani silná dešťová sprcha společnost nerozehnala a 60 účastníků se rychle přesunulo na krytou část dvora, který pohostinně poskytl organizátor celé akce Jarda Brabec. Zde družná zábava pokračovala, i když silný vítr a prudký déšť bičovaly prázdnou náves, kam se vybíhalo jen pro další porce chutné pečínky a pěnivý mok.
Přes pochmurné uplakané počasí většina přítomných vytrvala a dobře se bavila až do pozdních nočních hodin. Je pravděpodobné, že nepříjemný liják a oblohu křižující blesky některé další návštěvníky odradily. Na všechny se budeme těšit zase za rok, doufejme za příznivějšího počasí.
L.H.

Akce, které proběhnou:

srpen:
28.8 Indiánské léto! Zveme všechny na hřiště do Strašína od 13:00 hod, indiánské obleky vítány (nejsou podmínkou!), pestrý program

září:
9.9. Velký koncert pod širým nebem: The Spiders – Beatles revival. Vstupenky možno zakoupit na obec. úřadě, v předprodeji MKS Sušice a Kašperské Hory, cena 100,- Kč.
Začátek ve 20:00 hod, plzeňské pivo se bude točit již o něco dříve!

10.9. Premiéra! Ochotnický divadelní spolek Kolár vám představí hru Babička pod vedením režisérky Dagmar Ševčíkové. Začátek v 19:00, sál Kulturního domu ve Strašíně. Hra se bude hrát i v neděli
11.9. o Velké pouti od 14:00. (o divadle viz str. 11 a 12)

koncem září: Drakiáda

říjen:
15.10 Posvícení – připravuje se odpolední program
Dny zdravíStrana 10
Žijí mezi námi
O rozhovor jsme požádaly našeho nového duchovního správce P. Milana Píšu. Jsme velice rády, že nám vyhověl a odpověděl na naše dotazy.

Kde jste působil před tím, než jste přišel do Strašína?
Na začátku bych chtěl říci, že jsem byl postaven před určitý úkol zodpovědět vaše otázky. Zajisté mi odpustíte, že budu odpovídat poměrně stručně a k věci. Jsem knězem českobudějovické diecéze. Posvěcen jsem byl od českobudějovického biskupa ThDr. Josefa Hloucha v roce 1969 v nedaleké Sušici. První místo byl Kájov blízko Českého Krumlova, kde jsem byl kaplanem. Od té doby jsem byl v různých farnostech naší diecéze. Poslední dvě místa před příchodem do Strašína byly Boršov nad Vltavou (s farnostmi Kamenný Újezd a Doudleby) a Kaplice (s farnostmi Blansko u Kaplice, Omlenice a Rožmitál na Šumavě). V Kaplici jsem byl (oficiálně) do konce měsíce června tohoto roku. Kdybych měl na tuto otázku odpovědět obšírně, rovnalo by se to celému životopisu. Doufám, že je to postačující.
Jaké jsou vaše první dojmy z naší vesnice?
Jaké jsou moje první dojmy? Strašín nepovažuji za žádnou vesnici, ale významné poutní místo v našem mikroregionu. A ještě něco: nepodléhám totiž nějakým prvním dojmům.
Znáte z dřívější doby strašínský kostel, poutní místo?
Strašínský kostel jako poutní místo jsem z dřívější doby neznal. Také to nebyl můj nápad, abych přišel do Strašína, ale bylo to přání našeho Otce biskupa Mons. Jiřího Paďoura, OFMCap. První setkání se Strašínem bylo na pohlednici od známého strakonického fotografa, pana Petra Hlavatého, který se věnuje fotografování posvátných míst a připravuje každým rokem stolní kalendář se svými snímky. Jeho fotografie strašínského kostela byla v minulosti velmi oceněna.
V jakém stavu si myslíte, že se náš kostel nachází?
Nyní se mám vyjádřit ke stavu strašínského kostela. Chci říci, že každá církevní a kulturní památka potřebuje náležitou péči. Je samozřejmě vidět, že i na strašínském kostele Narození Panny Marie hlodá zub času. Je to vidět všude. Především na západním průčelí s věží, ale i celkově. Bylo by třeba opravovat a nezapomenout ani na střechu, okapy a římsy, okna a celou fasádu. Je jasné, že je třeba začít tam, kde jsou největší poruchy.
Chtěl byste nám přiblížit, jak vypadá váš všední den a jak neděle?
Jak vypadá můj den? Můj všední den a neděle vypadají tak, jako u každého kněze. To je: jsou naplněny modlitbou a prací. První povinností kněze je, aby se modlil s celou Církví a ještě zvláště za farnosti, které jsou mu svěřeny. A vy snad jistě víte, že nemám pouze strašeňskou farnost, ale také ještě Bukovník a Albrechtice. To není malý úkol. Musím zajišťovat všechny tři farnosti se všemi přifařenými osadami nejen duchovně, ale i materiálně. Jsou to nejen mše svaté a bohoslužby, které vykonávám, ale také mám zajišťovat opravy kostelů těchto farností. Jistěže nejsem na tyto úkoly úplně sám, ale první impuls musí vyjít ode mne, jako statutárního zástupce farností. Kromě toho musím vykonávat i jiné práce, např. manuální a zajišťovat si domácnost. V neděli mám pravidelně tři mše svaté. To je určité maximum. Náš otec biskup nedovoluje, aby kněz sloužil v neděli čtyři mše sv., neboť je to vyčerpávající – i když se to některým lidem nezdá. Dříve byla jednomu knězi dovolena jedna mše sv. denně. Naprostá výjimka byla tzv. binace, tj. sloužení druhé mše. Vedle toho koná kněz modlitbu Církve, která je vázána na určité časy a proto se dříve nazývala hodinky, jak jsem již naznačil na počátku odpovědi na tuto otázku.
Co se vám na dnešním světě líbí a co nelíbí?
Na dnešním světě se mi jistě nelíbí, že mnoho lidí propadá bezmeznému egoismu a hedonismu. To bylo ovšem vždycky. Nyní se zdá, že tato tendence je ještě silnější. Vztah k Bohu je u mnoha lidí narušen a zastíněn sebou samým. Příklad Marie nám ukazuje, že to tak nemusí být a že je požehnán ten, který spolupracuje s Bohem. V tom je i dnes Maria aktuální. Náboženskou víru nepřijímáme bezmyšlenkovitě, ale přemýšlíme o ní – z toho pramení teologie. Maria již ve své době o víře ve svém srdci přemýšlela a meditovala. Toto jsou základní stupně k výstupu k Bohu: Čtení (Písma svatého), meditace, vnitřní modlitba a kontemplace. Čtvrtý stupeň naznačuje naše spojení s Bohem.
Dnešní svět má ovšem také dobré stránky. Vždy existují lidé, kteří si uvědomují různá nebezpečí a úskalí a hledají lepší cesty do budoucna. Bůh dal lidem do rukou možnost, aby si svou dobu vytvářeli. V tom spočívá velká odpovědnost člověka. Přednost dnešní doby nevidím v technice, ale v tom, že si lidé uvědomují, že svět by měl být lidštější – to je: pro každého člověka.
Co by vám v současné době udělalo radost?
Radost bych měl, kdyby se nám podařilo opravit náš kostel, ale i dále jej udržovat v dobrém stavu. Oprava nemůže být jednorázová – ale vždy je permanentní. Další radost bych měl, kdyby se všechno, co je dosud komplikované, postupně vyřešilo ke spokojenosti všech..
Nejde však jen o opravu památek (tj. budov atd.) – ale jde i o nápravu věcí lidských – tj. aby každý člověk poznal sám sebe a vyvodil z toho patřičné důsledky.
Děkujeme za rozhovor! (mm,jh)Strana 11

Sto let ochotnického divadelního spolku Kolár ve Strašíně

J a k t o t e h d y b y l o ?
Byli to především „světáci“, kteří byli iniciátory kulturního života v obci a kraji. Pravděpodobně tenkrát v roce 1901 v hostinci Volyňského pivovaru čp.16, dali impuls místním lidem „sehrát dívadlo“. Ti pravděpodobně neměli po ruce jiný vhodný text, nežli německou verzi divadelní hry Till Enšpígl (Eulenspiegel) pojednávající o různých čtveráctvích a šprýmech legendárního plebejského hrdiny z poč.16.století. Prý si text sami upravili a šprýmy přenesli na místní poměry. T.Enšpígla „trefně sehrál“ hostinský Matěj Dušek. Hra měla veliký úspěch. Následovalo několik repríz, protože lidé z celého okolí se scházeli do sálu strašínského hostince, aby se pobavili na Enšpíglových čtveráctvích.
Strašínští potěšeni nebývalým zájmem o „jejich dívadlo“ se patrně, opět v hostinci čp.16 sešli a mudrovali. Vymysleli, že založí spolek. Ten bude pořádat různé kratochvíle, nejen divadelní produkce, ale i muzicírování (...dyť každej u nás na něco hraje....), poučné přednášky a školní besídky.
Šestnáct zakládajících členů vymyslelo název spolku a jméno patrona. Zvolili propagátora koncepce velkého evropského dramatu, herce, režiséra, dramatika a překladatele Josefa Jiřího Kolára, nar.1812, zemřel 1896. (Poznámka: Někdy mylně uvádíme jméno Jána Kollára, propagátora všeslovanské kulturní vzájemnosti. Je zajímavé, že Strašínští již v té době dali přednost „koncepci evropského dramatu“ propagátora J.Kolára.)
Nejdříve byl ustanoven „zřizující výbor“ ve složení František Křesina (učitel), MUDr.Josef Ráchlík (obvodní lékař), Tomáš Dušek (obchodník) a Josef Majer (majitel truhlářství). Měli za úkol vypracovat stanovy spolku. V roce 1904 členové zřizujícího výboru předložili zakládajícím členům „Stanovy divadelního ochotnického spolku Kolár ve Strašeni“. Tento stoletý dokument je hoden našeho velkého obdivu. Svědčí nejen o racionální úvaze a odpovědnosti (obsah je pečlivě a podrobně rozpracovaný), ale o hlavním poslání spolku. Cituji: „Účelem Divadelního spolku Kolár se sídlem ve Strašeni jest vzbuzování a pěstování života duševního a společenského. Prostředky k dosažení tohoto účelu jsou a) pořádání divadelních představení k různým dobrým účelům, b) přednášky ze všech oborů vyjma politiku, c) taneční a jiné společenské zábavy, d) výlety do okolních míst s pořádáním divadelních her a výstupů, b) mimořádné příjmy.“
Touha po svébytnosti byla tehdy velmi silná. Lidé nechtěli být jen nevzdělanými venkovany, kteří se podřizují chvilkovým přáním, či individuální svévoli jedinců. Vyznávali hodnoty člověka, jeho práva na vzdělání, vědění, lidskou důstojnost a spravedlnost. Strašínská atmosféra té doby je pro nás nepřehlédnutelná. Je to mimořádná etapa kulturního a společenského vývoje malé šumavské obce a jejího okolí.
Nežli byla svolána ustavující valná hromada, přípravné práce trvaly celý rok. Konečně byl zvolen i první předseda ochotnického divadelního spolku. Je zajímavé, že se jím stal nikoli strašínský, ale žihobecký učitel František Procházka. Ten dne 19.11.1905 přednesl na ustavující valné hromadě projev, v němž m.j. řekl: „...Spolek ve Strašeni od svého založení hodlá plnit výchovné poslání. Z pořádání divadelních představení má posluchačstvo dvojí užitek. Zábavný a poučný. Tím tedy má ochotnictvo české velikou zásluhu o vzdělání lidu obecného. To může být chloubou všech ochotníků.“
V krátkém čase se ochotnický spolek rychle rozrostl. Cituji: „Členství ve spolku v té době bylo znakem příslušnosti ke kulturní elitě Strašínska.“ Repertoár byl pestrý. V roce 1908 uvedl spolek šest premiér, v dalších letech pak vždy 3-4 premiéry ročně. Vykazoval také bohatou přednáškovou činnost. Pořádal skvělé koncerty za řízení vynikajícího hudebníka, nezdického řídícího učitele Jana Ťoupalíka. Cituji: „Také učitelstvo okrsku žihobeckého zde v letech 1906-1910 pořádalo koncerty, které byly hojně navštěvované.“ Dále to byly honosné plesy, maškarní bály, taneční pouťové a posvícenské zábavy.
Pravděpodobně v letech 1905-1910 si spolek pořídil malovanou oponu. Takovou překrásnou oponu nemělo žádné divadlo v širokém okolí. Lidé chodili i s dětmi na divadelní představení snad o hodinu dříve, jen aby se v klidu mohli podívat na půvabnou můzu Thalii, jak věncem dekoruje hlavu toho pana umělce Kolára. Strašínští byli právem na svoji oponu převelice hrdi.
Dále cituji ze vzpomínek učitele Rudolfa Kůse na Strašín pod názvem - Můj nástup do učitelské služby:
„Ve Strašíně byl čilý spolkový život, do něhož jsem se hned zapojil. Duší tohoto spolku byl učitel František Křesina a Tomáš Dušek, obchodník. Spolek měl pěknou garderobu, koupenou Tomášem Duškem společně s divadelním spolkem Tyl v Žihobcích s tou podmínkou, že si oba spolky navzájem budou půjčovati potřeby k divadelnímu představení. V roce 1906 byla sehrána se žihobeckými ochotníky ve Strašíně Vrchlického hra Noc na Karlštejně, za režie ředitele Františka Procházky. V divadle jsem tu poprvé vystoupil 18.11.1906 v Lokayově frašce Archa Noemova v úloze milovníka.
V bytě jsem měl hodně studeno a proto jsem písemné přípravy pro vyučování konal ve třídě. Když se setmělo, chodil jsem na besedu ke kolegovi Křesinovi u něhož se obyčejně plánoval repertoir příštích divadelních představení. Na únor 1907 jsme připravovali hru Sedlák křivopřísežník, obraz ze života od Schmiedleschnera. U kolegy Křesiny jsem se naučil hrát na basu. Za půl roku jsem hrál již v Ťoupalíkově orchestru. Řídící učitel Ťoupalík z Nezdic si sestavil z bývalých svých žáků soubor, s nímž hrával zdarma v různých koncertech a divadelních představeních.
Koncem listopadu 1908 jsem si zahrál charakterní komickou roli knihaře Škroba v Damoklově meči. Pohostinsky jsem ji sehrál 6.12.1908 v Soběšicích. 28.2.1909 jsme sehráli Tylovu výpravnou pohádku Strakonický dudák v mé režii. Současně jsem hrál úlohu Vocílky. Pro efekt vystoupil ve hře sbor vil. Vílové šaty byly zhotoveny z tylu a dívky si je
Strana 12

odzobily břečťanovým listím. Taneční vložky jsem nacvičil podle hudby, složené učitelem Ant.Kleem“. Tolik ze vzpomínek učitele Rudolfa Kůse.
(Poznámka: Jméno A.Klee jsem v seznamu strašínských učitelů nenašla. Až jsem se podívala do publikace Dějiny Budětic, která podrobně uvádí jména místních učitelů. Cituji výňatek:“ Rok 1890-1901 Antonín Klee... Byl nejen výborným učitelem, ale i velkým šiřitelem osvěty a pokroku. Zakladatel ochotnického spolku Jirásek.“ Je zřejmé, že Strašínští úspěšně spolupracovali s okolními významnými učiteli.)
Při příležitosti instalace Pomníku padlých hrdinů 17.8.1924 sehrál divadelní spolek hru Probuzenci. Z dobových fotografií se na nás již dívají tváře prababiček, otců, strýců a tet, například i ve hrách Černí kyrysníci, Dcerušky tatíka Berušky a další.
Kulturní život v obci Strašín nebyl nikdy přerušen, ani nepolevila jeho intenzita. Dokonce ani zřízení kina v roce 1940 panem Františkem Rožánkem nemělo vliv na návštěvnost divadelních představení. Přitom návštěva Bia Šumava byla tak obrovská, že občané byli nuceni si předplácet vstupenky na celý měsíc dopředu.
Nemám zde tolik volného místa, abych pokračovala v dalším výčtu divadelních představení, aktivní činnosti a působení Ochotnického divadelního spolku Kolár, který přetrval až do dnešní doby. Nerada bych však opomenula významné jméno, které mám navždy spojené se strašínským divadlem. Výjimečná osobnost řídícího učitele Jana Jakeše si zaslouží naši vzpomínku. Přibližně od roku l93O byl organizátorem všeho kulturního dění, režisérem, hudebníkem, zpěvákem a malířem Šumavy. Napsal mi do památníku: „Až někdy po letech zrak Tvůj zabloudí na tyto listy, také se rozpomeň na školu strašínskou a v ní dny poslední. Bude-li smutno Ti-hned se Ti rozední.“ Bývá mi často smutno pane řídící a stýská se mi po vzácných lidech, kteří ve Strašíně žili a působili.
A tak se dostávám k závěru vzpomínání na začátky tohoto nevšedního starobylého spolku. Nebo k jeho novodobé, další etapě? Strašínští totiž opět nacvičují!!! Je to divadelní hra Babička, v režii paní Dagmar Ševčíkové. V hlavní roli babičky vystoupí známá strašínská herečka paní Marie Robová a mnoho dalších herců, vč.pana starosty. Co je ale nejvíce potěšující - vystoupí zde i mladí, nadějní Strašíňané.
O Velké pouti ve dnech 10.a11.září se tedy můžeme těšit na premiéru této hry. Doufám, že se všichni dostavíme „v hojném počtu“, tak jako naši pradědové a prababičky, když přicházeli o hodinu dříve i se svými ratolestmi, aby se před představením pokochali krásou strašínské malované opony. Já se budu snažit, abych včas do té doby opsala Stanovy divadelního ochotnického spolku, které by měly být k vidění na výstavě k jeho stoletému jubileu a také k divadelnímu představení tak, jako mnoho dalších dokumentů.
Závěrem si dovolím uvést osobní připomínku. Týká se práce režisérky, která na svých bedrech ponese úspěch divadelní hry Babička. Prosím, oceňte tuto nelehkou „dobrovolnou dřinu“ a odpovědnost. V dnešní době máme dostatek kulturních zážitků. Televize proniká do našich domovů i se svými „Super a Big programy“, o kterých příliš nehloubáme, pouze je konzumujeme, třeba jako kus vepřového. V této době představit obyvatelům ochotnickou divadelní hru nacvičenou bez honorářů, po práci v době osobního volna a nacvičit ji s radostí - to vyžaduje úsilí ale také odvahu.
Od nás to pak zasluhuje úctu, obdiv a poděkování.
Jaroslava S u c h á č o v á
________________________________

Informace jsem čerpala pouze ze Závěrečné zprávy výzkumného úkolu Strašín-Dynamika socio-kulturních změn současné české vesnice-vydal Osvětový ústav Praha v roce 1970, písemného materiálu učitele R.Kůse a poznámek A.Duškové. Bohužel, originály písemností strašínských ochotníků, na které se materiál Osvětového ústavu odvolává a rodinná památka - desky s nalepenými divadelními plakáty, počínaje prvním představením, se kamsi poděly do „nenávratna“..........