Datum a čas

Dnes je úterý, 26. 9. 2023, 1:41:46

Svátek

Svátek má Andrea

Aktuální počasí

Počasí dnes:

26. 9. 2023

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Ráno místy mlhy. Denní teploty 19 až 23°C. Noční teploty 11 až 7°C.

Zobrazit více ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Strašín – Lazna – Věštín – Nahořánky – Maleč – Zuklín

STRAŠÍNSKÝ ZPRAVODAJ

Listopad 2005 4/2005
Motto: Lepší je zapálit svíčku, než proklínat tmu


Vážení spoluobčané!
Letošní podzim byl opravdu vydařený, počasí vynahrazovalo, co nám v létě nedopřálo. A myslím, že byl i bohatý, co se dění v obci týče. Především náš hlavní podzimní svátek – strašínská Velká pouť, kdy vedle hojně navštěvovaných bohoslužeb v kostele ožilo i světské kulturní dění - byla uvedena premiéra znovuobnoveného ochotnického spolku, proběhl tradiční pouťový nohejbalový turnaj, byl uspořádán koncert na hřišti a pro děti tu byly oblíbené houpačky. Všem Vám chci touto cestou poděkovat za Vaši pomoc a angažovanost, jak při úklidu, tak při organizaci těchto akcí. Zároveň děkuji všem, kteří jste se zapojili do Dnů zdraví a Posvícenských slavností; byly letos novinkou a doufám, že budou probíhat každoročně a se zajímavými tématy.
V týdnu knihoven jsme udělali jistě radost místním čtenářům (k dnešnímu dni jich máme úctyhodný počet 77) zakoupením nových knih týkajících se našeho regionu. Do konce letošního roku by měl do knihovny přibýt i nový počítač pořízený z dotačního programu SROP. Díky dotaci by se nám rovněž mělo podařit zavést do obce bezdrátový internet. Projekt je řešen společně s Nezdicemi; ceny za připojení naleznete v tomto čísle zpravodaje.
Všechny Vás zvu na prosincové zasedání obecního zastupitelstva, kde bude projednáván rozpočet obce na příští rok. Možná ještě lákavější pozvání mám pro Vás na adventní koncert 22.12. od 19:00hod v kostele. Zazpívá nám sušický pěvecký sbor Svatobor pod taktovkou pana Josefa Baierla. Věřím, že si tento kulturní zážitek nenecháte ujít!
Přeji Vám příjemný blížící se adventní čas, klidné prožití vánočních svátků, nejen dětem bohatého ježíška, a protože další číslo vyjde až příští rok, dovolte mi popřát Vám hodně zdraví a pohody do nového roku 2006.
starosta Jan Helíšek
Obsah:

Informace OZ …2

Škola, školka …3

Hasiči …4

Zdravá obec …5

Příroda, lidé …6

Dění v obci …7

Žijí mezi námi …8

Toulky naší minulostí
9 …10

Strana 2
Informace Obecního zastupitelstva

Z veřejných zasedání obecního zastupitelstva, která se konají vždy druhé úterý v měsíci od 19:00hod střídavě v přísálí KD ve Strašíně a v Lesním hotelu v Laznech

V srpnu nepřijalo žádné usnesení
- informovalo se o rozdělení jednotek PO při zásazích, o dopravní obslužnosti v r.2005/2006, o nabídce geografického systému MISYS, o rekonstrukci kašny, o povolení k vypouštění odpadních vod, o třídění odpadů (do žlutých kontejnerů na plasty je možno odkládat také krabice např. od džusů, mléka apod.)


v září schválilo
- umístění 1ks kontejneru na plasty a 1ks kontejneru na sklo v osadě Nahořánky
- nákup mulčovače od firmy Mountfield za cenu 36.498,00 Kč
- nákup 2ks vozidlových radiostanic za cenu 11.099,00 Kč/ks a 2ks kapesních radiostanic za cenu 8.776,00Kč/ks pro SDH
- partnera pro obec nevládní neziskovou organizaci Přátelé Šumavy
neschválilo prodej pozemku čp. parc. 183/1 v k.ú. Nahořánky

v říjnu schválilo
- aby těžba dřeva a ostatní činnost v lesním hospodářství, provoz vodovodu a správa bytů byly považovány za výkon státní správy při správě veřejného majetku
- pověřilo starostu objednat vyhotovení tepelného auditu a hydrologického průzkumu na budovu KD

Informace ČEZ: povinnost majitelů stromů, které rostou pod vedením, okleštit tato stromoví do 1.12.05. Po uvedeném datu budou provádět okleštění pracovníci ČEZ na náklady majitele.
Upozorňujeme, že majitelé stromů rostoucích v těsné blízkosti veřejné komunikace, jsou rovněž povinni provést okleštění.

31.12.2005 končí platnost obč. průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31.12.1994. Toto se nevztahuje na občany narozené před 1.1.1936. Bližší informace podá OÚ Strašín.
Pavlína Pítrová

Společenská kronika

Blahopřejeme k životnímu jubileu a přejeme vše nejlepší!
Marie Sobotková, Marie Uhlířová a Václav Hejpetr

Opustili nás: Anna Blahutová, Marie Harantová, Ladislav Mareš, Josef Švec, Josef Řáha

Vítáme nové sousedy! Přihlásili se k nám k trvalému pobytu: Hana Stanlyová, Petr Hvostál, Kateřina Hvostálová, Marie Sobotková

Odstěhovali se: František Švec, Ludmila Švecová, Ludmila Fryjová, Marcel Fryje

Svatba (uvádíme dodatečně) 18.6.2005 v Rabí: Jiřina Kostelníková a Pavel Dvořák– gratulujeme!!
Pavlína Pítrová
Strašínský zpravodaj, čtvrtletník, vydává Obec Strašín, tel.: 376 587 223, zdarma k 1.11.2005, nákladem 250ks
Odpovědný redaktor: J.Helíšková, redakční rada: J.Blahutová, M.Melicharová a J.Sucháčová
Příští číslo vyjde v únoru 2006
Strana 3
Škola

Ve školním roce 2005/2006 navštěvuje ZŠ Strašín (součást ZŠ a ZUŠ Kašperské Hory) 13 chlapců a děvčat ve 2., 3. a 4. ročníku. V odpoledních hodinách mají děti možnost navštěvovat školní družinu a různé kroužky (dramatický, sportovní, hudební – hra na flétnu, výtvarný, německého jazyka, počítačový, náboženství).
V září jsme uspořádali školní kolo ve stolním tenise. Nejlepší hráči byli Honza Chalupný, Vašek Kopa a Ondra Pítra. Žáci 4. ročníku si ověřili a doplnili své znalosti z dopravní výchovy na dopravním hřišti v Sušici.
Pěkného podzimního počasí jsme využili k opékání vuřtů na školní zahradě, všem výborně chutnaly.
V rámci Dnů zdraví besedovali žáci o zásadách zdravé výživy, připomněli si zásady první pomoci, osobní hygieny – prevenci nemocí. Navštívili jsme strašínskou lékárnu, kde nás paní magistra poučila o správném užívání léků.
Naše nové výkresy a výrobky z přírodních materiálů jsme předvedli na výstavce v přísálí kulturního domu.
Děti z dramatického kroužku nyní pilně nacvičují divadelní představení, které chtějí sehrát pro rodiče po třídních schůzkách 22.11.05 a také dětem z mateřské školy.
Všichni školáci se těší na plavecký výcvik v bazénu v Horažďovicích a samozřejmě na tradiční mikulášskou a vánoční besídku.
Zora VlasováŠkolka

Je čtvrtek – 1. září, začíná nový školní rok. Pro některé děti je to návrat z prázdnin, některé děti přicházejí do mateřské školy poprvé. Těmto dětem je věnována zvýšená pozornost i péče, aby se do stávajícího kolektivu snáze začlenily. Věřte, že letos to zvládly na jedničku – bez slziček.
Pro letošní školní rok je k docházce zapsáno 12 dětí. Došlo i k organizačním změnám – v MŠ zůstává pouze jedna učitelka. Po krátkém „rozkoukání“ se dáváme do práce podle školního vzdělávacího programu „Objevujeme svět pro život“. V jeho podtématech se chceme vracet mimojiné i k udržování lidových tradic a zvyků, např. strašínské pouti, Dnu zdraví, kdy si děti prohlédly místní lékárnu. Za návštěvu byly od paní magistry odměněny vitamíny. Dále děti v tento den sbíraly šípky na čaj a pro své rodiče připravily ovocné chuťovky.
Svým krátkým vystoupením s hezkými básničkami a písničkami přispěly děti ke zpestření posvícenského posezení konaného dne 15.10.2005 v rámci programu „Zdravé obce“. Ve školce si také ozdobily posvícenské hnětynky.
Říjen a listopad – podzimní čas – je právě časem pro veselé vyrábění. Děti si zvládly vyrobit bramborové berušky, zvířátka z kaštanů, papírové draky, dále si děti barvily listy... Všemi výrobky jsme si potom vyzdobili školku. Kromě toho jsme v tomto období stihli s dětmi i návštěvu divadelního představení „Princové jsou na draka“ v Sušici.
A co čeká děti v nejbližší době? Mikulášská nadílka s krátkým divadlem, které pro mateřáčky nacvičují jejich starší kamarádi ze základní školy. Dál se děti budou věnovat přípravě drobných vánočních dárků a přáníček. Vyvrcholením pak bude vánoční besídka, na kterou vás tímto už dopředu srdečně zveme.
Marie Holá
Strana 4
Hasiči

Aktuálně:
Čas léta se vyznačuje časem dovolených, přesto však hasičská činnost a akceschopnost sboru nemůže být nijak ochromena. Akceschopnost hasičů nezná rozdílů v ročním období. Naši hasiči se zúčastnili likvidace požáru rekreační chalupy v osadě Maleč. Nadřízeným orgánem byl výjezd i zásah hodnocen velmi dobře. Při vyhodnocení likvidace požáru bylo konstatováno, že jednotka byla velmi opožděně vyrozuměna.
Ve spolupráci se starostou obce panem Helíškem naši členové zajišťovali první podzimní hudební večer na fotbalovém hřišti. Byla to velmi zdařilá akce. Jako již tradičně pod záštitou strašínských hasičů se uskutečnil pouťový turnaj v nohejbale. Naši hasiči zajišťovali natáčení reklamy na vozy SAAB, která se uskutečnila v katastru obce. Zúčastnili jsme se prověřovacího cvičení na objekty bývalých kasáren v Sušici, kde byla prověřena dýchací technika, zkontrolováno vybavení a v podstatě akceschopnost našich hasičů. Po skončení prověřovacího cvičení bylo provedeno vyhodnocení, bylo konstatováno „bez závad“. Na základě rozhodnutí telekomunikačního úřadu o zákazu užívání některých frekvencích v radiovém spojení byl náš sbor vybaven novým spojovacím zařízením. Částečně uhrazeno z dotace. Jako každým rokem s příchodem podzimu začíná doba příprav zazimování techniky a doba příprav schůzí, tedy doba zhodnocení činnosti za uplynulé celoroční období. Výroční Valná Hromada našeho sboru se uskuteční 26.11.2005 v Laznech u Tůmů.


Z historie:
.. pokračování...
…..doba první republiky skutečně nepřinesla do řad hasičů převratné změny, neboť jenom hasiči se museli starat o výstroj či výzbroj, aby byli při jednotlivých zásazích vybaveni a především chráněni podle dnešní terminologie ochranými pomůckami a pod. Žádný z tehdy oficiálních státních nebo obecních orgánů se nepodílel žádnými finančními prostředky na vybavení hasičů. Jenom jejich dobrá spolková činnost zajišťovala splácení dřívějších půjček a potřeby finančních nákladů na chod hasičského spolku. Byla to velmi záslužná a obětavá činnost v době předválečné krize a v době politické nejistoty. Přesto, že v této době existovalo 32 –34 politických stran, byli hasiči mimo politické hnutí, jak dokazuje skutečnost, vždy měli a mají dodnes ve vínku heslo „ Bližnímu ku pomoci“ a zde je základ dobrého kolektivu bez rozdílu, jaké má kdo politické smýšlení. V době odtržení sudetské části českého území a vytvoření protektorátu došlo k přetvoření hasičských žup a hasičských okrsků tak, že do našeho strašínského okrsku bylo zahrnuto i královské město Stachy. Po vyhlášení druhé světové války byly z řad hasičů vytvářeny hlídky pod názvem CPO, tedy civilní požární ochrana, která měla za úkol organizovat ochranu obyvatel nejen při likvidaci ohňů, ale i při náletech a pod. Význam těchto hlídek se projevil ke konci války při náletech tzv. kotlářů a organizování přesunů tzv.národních hostů. Po skončení druhé světové války dochází k velkému oživení činnosti hasičského sboru…
Mužík Tomáš

Vtip 
Do věhlasné galerie přišli tři pánové. Se zájmem si prohlížejí vystavená díla a vedou odbornou debatu. Před jedním stojí zvlášť dlouhou dobu a zřejmě mají rozdílné názory. Jeden z hlídačů je pozoruje a pak šeptá svému kolegovi: Já nemám odvahu jim říct, že je to kryt od větrací šachty.
Marie RobováStrana 5
Zdravá obec Strašín


P o d ě k o v á n í
Děkujeme všem občanům za účast při projednání a schválení „Plánu zdraví a kvality života ve Strašíně“ v rámci principů NSZM ČR a Agendy 21, které se konalo dne 15.10.2005 v kulturním domě ve Strašíně.
Občané vyjádřili svoji podporu realizaci hodnot, jako je udržitelný rozvoj, zdraví a kvalita života. Deklarovali také i zdravý patriotismus ke svému domovu, místě a krajině, ve které žijí - malebné Šumavě a jejím podhůří.
Za pracovní týmy místní skupiny NSZM ČR
Ing.Jiřina H e l í š k o v á
V rámci kampaně Dny zdraví jsme uspořádali v sále KD Strašín přednášku na téma: Správné držení těla, poté následovalo proškolení v zásadách první pomoci. Protože by pro každého občana mělo být samozřejmostí umět poskytnout včas a správně první pomoc, MUDr. B. Doul je ochoten toto téma po částech průběžně školit. Za jeho ochotu mu děkujeme a doufám, že se na jeho přednáškách budeme scházet v hojném počtu.
Informace o kampaních a o zapojení Strašína do NSZM můžete najít též na stránkách www.nszm.cz

V současné době probíhá zkušební mapování tzv. Kritérií MA21 – to jsou vlastně měřítka, podle kterých se hodnotí kvalita zapojování veřejnosti do rozhodování v obci (městě). Strašín se do této databáze zapojil v průběhu října (ma21.cenia.net)


Do 24.12.2005 by se měla v obci zrealizovat bezdrátová linka internetu. Jednorázový instalační poplatek znamená cenu za anténu, kterou si musí každý zájemce pořídit. Při hromadném nákupu bude nyní cena 3 500,- Kč. Prosím, aby se zájemci co nejdříve závazně přihlásili na můj mobil:777 026 845. Podle přihlášených účastníků se bude řešit rozložení velkých obecních antén. Pokud byste měli zájem o vyšší rychlosti, než jsou zde uvedené, ceník je k dispozici na obecním úřadě. Jan Helíšek

Informace o cenách (bez DPH) za připojení – sdílená linka:
Rychlost upload/download Měsíční paušální poplatek Jednorázový instalační poplatek
128 kbps 378,30Kč 3 000-5 500Kč
254 kbps 630,25Kč 3 000-5 500Kč
384 kbps 840,30Kč 3 000-5 500Kč
512 kbps 1 261,50Kč 3 000-5 500Kč
Strana 7
Dění v obci
Akce, které proběhly:
28.8. Indiánské léto
Poslední prázdninovou neděli se ze strašínského hřiště stala indiánská vesnice. Za příjemného počasí se sešlo kolem 80 dětí, ze kterých se postupně stávali Indiáni a Indiánky. Rádi jsme mezi sebou přivítali i děti z dětského domova v Kašperských HoráchProgram byl zahájen slavnostním dýmkovým obřadem, který provedl indiánský náčelník Vlk. Ten se po celé odpoledne staral o pravou indiánskou atmosféru, předvedl všem kompletně vybavené indiánské teepee a prozradil něco o životě pravých severoamerických Indiánů. Ostatní dospělí mu sekundovali v indiánských oblecích na stanovištích, kde si děti mohly vybrat indiánská jména, vyrobit šperky, čelenky, amulety, indiánské ženy jim u jednoho z teepee pomalovaly obličeje a na druhém konci vesnice si mohly vyzkoušet hod oštěpem, střelbu z praku, z luku a zacházení s bičem. Oblíbený byl také sjezd lanovkou. Nechyběli ani koně, poník a husky. Vrcholem odpoledne bylo zdvižení totemu, který si děti vlastnoručně vymalovaly. Tento obřad provázel Vlk rituálem, při kterém se tajil dech.
Závěrečný oheň doprovázely dvě kytary a opékání špízů. Náš dík patří sponzorům a všem, kteří se na celé akci podíleli.
Všichni malí i velcí Indiáni už se těší na příští rok, kdy se opět sejdou ve své vesnici a prožijí zde možná i celý víkend.

9.9 Koncert skupiny The Spiders- Pro velký ohlas především u mladší generace se plánuje na příští rok další večer pod širým nebem. Vítáme Vaše náměty, koho na naše hřiště pozvat; nabízí se možnost i více skupin najednou.

10.9. a 11.9 Premiéra ochotnického divadelního spolku Kolár – hra Babička
(viz str.8 - Žijí mezi námi – rozhovor s představitelkou hlavní role)

10.9. Pouťový nohejbalový turnaj
Tradiční nohejbalový turnaj ve Strašíně se konal 10. září 2005 v sobotu před velkou poutí. Do devíti hodin se sešlo osm týmů, které byly následně rozděleny do dvou skupin. Do skupiny A byly vylosovány týmy Kozínové, Václavky, Lazaři, Křivonožky, a do skupiny B týmy Mišunk, Docenti, Medvědi a Mlynáři.
Ve skupině se utkaly týmy systémem každý s každým jednokolově. Zápas se hrál na dva vítězné sety a set se hrál do desíti bodů. Za vyhraný zápas se počítal jeden bod. Ze skupiny do dalších bojů postupovali vždy dva týmy.
Skupina A: První místo bez ztráty získal tým Kozinové - 3 body, druhé místo obsadil tým Václavky - 2 body, následoval team Lazaři 1 bod a tým Křivonožky 0 bodů.
Skupina B: První místo bez ztráty získal tým Mišunk - 3 body, následující týmy se seřadily vzhledem k dosaženému skóre, druhé a postupové místo získal tým Docenti 1 bod dále následovali týmy Medvědi 1 bod a tým Mlynáři 1 bod.
V semifinále se utkali týmy Kozinové - Docenti a týmy Mišunk - Václavky. Vítězi těchto zápasů se staly týmy Kozinové a Mišunk.
Před zápasy o stupně vítězů se konal boj o poslední místo. Zde tým Mlynáři porazil tým Křivonožky.
Boj o třetí místo vyhrál tým Václavky, který porazil tým Docenti skórem 2:0.
Finále hrané na tři vítězné sety přineslo velice zajímavý souboj. Z celkového turnajového vítězství se nakonec radoval tým Mišunk, hrající ve složení V.Novotný, M.Pauer a J.Rendl, který porazil tým Kozinové skórem 3:1.
Velmi potěšujícím faktorem turnaje byla slušná návštěva diváků, pro které stejně jako pro zúčastněné sportovce bylo připravené pohoštění.
I na zimní měsíce je plánována další sportovní akce ve Strašíně. Měl by se uskutečnit již třetí turnaj ve stolním tenise.
Jirka Chromý
28.9 Drakiáda
6.10. Dny zdraví (viz též Škola a školka a Zdravá obec Strašín)
15.10 Posvícení
prosinec:
adventní posezení při svařáčku termín upřesníme
22.12. od 19:00 Adventní koncert sboru Svatobor
Strana 8
Žijí mezi námi

Nedávno byla premiéra strašínského ochotnického spolku Kolár. Hrála se hra Babička, kde jsme v hlavní roli viděli paní Marii Robovou. Požádaly jsme ji o rozhovor a zeptaly se jí nejen na její pocity z této hry.

Divadelní role Babičky mně dala mnoho. Tato role není jednoduchá, a to nemám na mysli množství textu. Dnes už vím, že aby člověk pochopil všechna moudrá Babiččina slova, musí k tomu dozrát. Aspoň já jsem to tak cítila a jestli se mi podařilo přesvědčit o tom i diváky, nemohu si víc přát.
Od svého mládí jsem hrála v mnoha divadelních hrách. Ve Strašíně byla bohatá ochotnická činnost. Byli tu lidé, kteří se ochotnickému divadlu plně a s láskou věnovali. Vzpomenu pana Josefa Duška, pana učitele Jakeše a mnoho jiných. Zahrála jsem si i se sušickým souborem.
Jak se Vám zkoušelo a jaká byla nálada v zákulisí? Máte nějakou veselou historku „z natáčení“?
Naše zkoušky při nastudování Babičky probíhaly zdařile, i když se nám dost často nepodařilo, abychom se sešli všichni. Vytvořil se zde výborný kolektiv a to nejen z nás dospělých, ale i z dětí, o kterých mohu říct jen samou chválu. Největší uznání patří p. Dáše Ševčíkové, která celou hru režírovala a zajišťovala vše potřebné na úkor svého volného času. Velkou pomoc jsme měli také v p.Standovi Šmucrovi, který v této oblasti má dostatek zkušeností a dával nám cenné rady.
Mohu posloužit i veselou historkou při nastudování hry. Povedla se právě mně. Babička nabízí paní kněžně jahody, které nese Barunka v košíčku, a má říci: „Jsou čerstvé, děti je po cestě natrhaly, snad přijdou milostivé paní k chuti.“ Slovíčka se mi nějak popletla, takže výsledek byl tento: „Barunko, podej paní kněžně, děti jsou čerstvé, snad přijdou milostivé paní k chuti.“ Naštěstí to bylo na zkoušce.
Otázka, jaká se klade hercům: máte nějakou vysněnou roli, kterou byste si chtěla zahrát?
Pokud bych měla říct, zda jsem měla nějakou vysněnou roli, dnes vím, že to byla Babička.
Jednou z nezapomenutelných rolí z dřívějších let byla Princezna Pampeliška. Od mládí byla mojí velkou láskou poezie, takže jsem se zúčastňovala různých soutěží v recitaci a po jednom umístění v krajském kole jsem se dostala na Wolkrův Prostějov. Právě proto mi tato veršovaná hra přirostla k srdci a dodnes ji mám v živé paměti.
Jaké bylo Vaše dětství? Vyrostla jste ve Strašíně, vzpomínáte, jaký byl tenkrát?
Ve Strašíně jsem se narodila a kromě 3 let, kdy jsem byla v Plzni, jsem zůstala Strašínu věrná. Na své dětství vzpomínám s láskou. Měla jsem ty nejlepší rodiče a domov byl přístav, kam jsem se mohla vždycky obracet se všemi svými radostmi i starostmi. Lituji všech dětí, které nemohly nikdy poznat teplo domova.
Strašín byl poněkud jiný, bylo zde dostatek mládeže, ve škole bylo v naší třídě téměř 40 žáků. Tehdy nebyla taková lákadla jako televize, počítače, videa a jiné. Bylo zde pouze kino a návštěvnost byla tak hojná, že se návštěvníci nevešli do sálu. Proto i vztahy mezi mládeží byly poněkud jiné než dnes. Každý den jsme se scházeli večer na návsi, hráli různé hry, povídali si, ale samozřejmě, že jsme přelézali i ploty do cizích zahrad na ovoce, které právě zrálo. Nikdy jsme však nic neponičili.
Do zaměstnání jsem jezdila denně do Sušice. V roce 1980 jsem přešla na uvolněné místo v JZD Strašín a od r. 1990 jsem na Obecním úřadě.
V současnosti působíte ve Strašíně jako místostarostka. Co Vás v obci těší a co by se mohlo změnit k lepšímu?
Jako místostarostka se snažím poctivě pracovat pro rozkvět své rodné obce a nikdy bych nechtěla zklamat své spoluobčany, kteří mi ve volbách dali svůj hlas. Samozřejmě, že ve Strašíně i jeho osadách je třeba ještě mnohé zlepšit, ale bohužel vše je vázáno dostatkem financí na akce, které by bylo nutno realizovat. Ale ještě něco by bylo krásné uskutečnit bez peněz, a to zlepšit vztahy mezi lidmi. Co může být krásnějšího než to, kdy se člověk může obrátit o radu nebo nezištnou pomoc na druhého, a to nemyslím jen ve vlastní rodině.
Jak to děláte, že jste stále tak aktivní a plna energie?
Na to, aby byl člověk stále aktivní a měl v sobě dostatek energie, mám jediný recept. Neuzavírat se před světem, být neustále ve styku s lidmi, mít je rád a zajímat se o veškeré dění kolem sebe. Ukončit to mohu slovy Babičky: Dokud mně Pán Bůh zdraví dopřává, sluší se, abych pracovala.
Děkujeme za rozhovor! (mm,jh)

Strana 6
Příroda, lidé
Višeň turecká čili Mahalebka (Prunus mahaleb L.)
Široký strom s kulovitou korunou 5-7m vysoký, někdy i vyšší; větve odstávající v pravém úhlu a jsou převislé; kmen s borkou podélně rozpukanou. Listy okrouhlé až široce vejčité 3-6 cm dlouhé, tupě až krátce zašpičatělé, jemně vroubkovaně pilovité a na líci lesklé. Květy bílé v 6-10 četných chocholičnatých hroznech, vonné, rozkvétají v květnu; plody měří 6mm v průměru, jsou to černé, velmi trpké peckovice.
Pomocné rozlišovací znaky: široký habitus, listy drobné a hladké, skoro jako u hrušně, květy bílé a vonné. Plody černé.
U nás roste u cesty za školou směrem na Zabrdí. Je to poměrně rozložitý strom, ale od sněhu částečně rozlámán. Jinak roste na teplejších stanovištích v nížinách a pahorkatině. Dřevina roste hlavně na Moravě a Slovensku. K nám ji pravděpodobně zanesli ptáci. V poslední době je pojmenován jenom Mahalebka obecná (cerasus mahaleb). U nás černé peckovice – plody mahalebky dozrávají červenec až srpen. Jinak pěstován jako okrasný strom v parcích. V ovocnářství se používá jako podnože. Dřvo má hnědožluté jádro a není trvanlivé. Josef Rybáček

O šumavských balvanech – pokračování
Živé a neživé bytosti
Zkusme se na chvíli zamyslet nad významem živých i neživých bytostí v našem životě, v naší historii. V dnešním světě, ve kterém převažuje racionální myšlení, jeví se nám jednoznačně živé ty bytosti, které projevují znaky života, tj. dýchají, vydávají zvuky, pohybují se, přijímají potravu atd. Půjdeme-li v našem pátrání hlouběji do historie, setkáme se s různými, většinou kultovními společnostmi, které kromě prokazatelně živých bytostí (z dnešního pohledu) vnímaly a uctívaly i mnohé neživé objekty nebo postavy, našemu světu neznámé. Mnohé z těchto postav či objektů se opakovaně objevují nejen ve starých legendách, ale i v pověstech a pohádkách. Využijeme-li nyní zaběhnuté rčení: „ Na každém šprochu pravdy trochu“ a dokážeme-li popustit uzdu své fantazii a vymanit se ze zajetí ryze racionálního myšlení, můžeme se ocitnout ve světě dosud nepoznaném a bohatém na pohádkové postavy skřítků, víl, rusalek, trolů a dalších. Vzpomeňme na svá dětská léta a připomeňme si, že i my jsme se kdysi s těmito postavami ztotožnili a ani v nejmenším nás nenapadlo je považovat za neskutečné. Za blázny přesto považujeme ty, kteří tvrdí, že takové (astrální) bytosti existují a je možné je vidět či vnímat alespoň mentálně, pocitově.
Z jiného soudku bychom mohli čerpat informace o andělech, archandělech či jiných vyšších duchovních bytostech, příp. o démonech z podsvětí, o duších zemřelých bytostí anebo o bytostech vesmírných či mimozemských. I o nich z historie nacházíme spousty záznamů v podobě skalních kreseb, soch či písemných dokladů, knih i legend. A přece zůstává i k těmto důkazům většina z nás chladná a odmítavá. A stejná situace s blázny, kteří „tomu“ věří, se odehrává i v tomto případě. A co nás, malověrné, dokáže vyburcovat k jinému vnímání světa, než kterému jsme uvyklí? Je to většinou, žel bohu, těžká životní zkouška, osobní tragédie nebo nečekaná smrt blízké osoby. Často i tzv. cesta zpět z kómatického stavu. V lepším případě je nám „zhůry dáno“. Ne snad proto, že bychom byli lepší, než ti druzí, ale prostě proto, že jsme více otevřeni, tj. jsme vnímavější k impulzům jemnohmotného světa. Nemusíme být proto více blázny, než ti druzí. Koneckonců ne všichni musíme všechno umět, ne všichni máme mít stejné schopnosti, ne všichni proto dokáží všechno vnímat. Důležité je ale umět se vzájemně chápat a tolerovat a připustit, že mohou existovat i jiné světy a že mohou být stejně cenné, plnohodnotné, zajímavé. A že také nás mohou obohatit. Přinejmenším stejně tak, jako to dokázaly pohádky, když jsme byly dětmi. V.A. Krok (V. Adamec)Strana 9
TOULKY NAŠÍ MINULOSTÍ

Příběh téměř dušičkový
Záměrně jsem si vypůjčila částečnou citaci názvu povídky od Jana Nerudy. To proto, abych navodila atmosféru listopadového vzpomínání - nejen na to - ..co nám odvál čas...“.
V létě t.r. jsem dostala darem opisy různých vzácných starých dokumentů. Dárce vyslovil přání, abych je příležitostně -různě publikovala. Činím tak trochu opožděně, vážený a vzácný pane. A jako první zveřejňuji téma dokumentů z let 1903 a 1906 :
Strašínský hřbitov
Zde je nutné předeslat, že původní malý hřbitůvek se rozprostíral podél zdí ochozu kolem strašínského kostela. Na jeho památku je tam dodnes pietně umístěno několik křížů s nápisy. Protože prostor se nedal již více rozšířit, vznikla diskuse o novém hřbitově. Zřejmě nejčastější návrhy se týkaly příkrého svahu vedoucího ze silnice „od Šimků“.
Cituji a k tomu i připojuji svůj obdiv nad rozvážností a pragmatičností našich pradědů. Nejdříve o svém návrhu důkladně dumali a debatovali. Především z praktického a šetrného hlediska, aby pak rázně prosadili svůj závěr, protože ho považovali za správné rozhodnutí.
„Ze schůze obecního výboru dne 13.února 1903. Předmět-hřbitov.
Hledíce pro budoucnost usnesli jsme se po náležitém uvážení, my podepsaní členové obecního výboru ve Strašeni, by namísto již zahájeného rozšíření hřbitova v Strašeni, postaven byl úplně nový hřbitov a to na pozemku par.č.829, kterýžto náleží vlastníku usedlosti Vavřinci Kašákovi v Strašeni. Poněvadž dle vyjádření patronátního úřadu v Žichovicích ze dne 20.února t.r., jak z tamního slovutného dopisu ze dne 7.dubna bylo uvedeno, tento úřad, ani farní úřad nejsou ochotni pozemek č.parc.887 k účelům hřbitovním postoupiti a přístavba hřbitova na parc.880 se nám svou polohou docela nezamlouvá, byli jsme tudíž nuceni abychom si našli pozemek jiný a to na č.829, jak výše uvedeno jest.
Pozemek tento se nám lépe hodí k účelům hřbitovním, než přístavba na č.880, poněvadž svou polohou jest lepší na dosti prostranném místě a myslíme, že z málo větším nákladem na tento nový hřbitov bude třeba, než na přístavbu, poněvadž je to v rovině a nemuselo by se tolik navážky dávati, an na tomto pozemku se žádná skála nenalézá a bylo by se vším snadněji se na tento pozemek dostati.
Dále bylo připomenuto, pakli by již zůstalo při zahájeném rozšíření hřbitova na parc.č.880, mohlo by se opět státi, že by po letech opět nestačil a dále by se už pro velký vrch rozšířiti nedal. Takže konečně by na to přec došlo, že by se úplně nový hřbitov pak zříditi musel, což nejlépe učiniti hned nyní, poněvadž nutnost vyžaduje postaviti hřbitov nový, aby potom naši měli po nás památku, neb to zákon nyní nařizuje, že tam kde se nalézá hřbitov okolo kostela se má rozšířiti, by se zrušil a postaven byl hřbitov úplně nový.
Jelikož patronátní úřad, farní úřad a obec Nezdice nesouhlasí s usnesením naším, by nový hřbitov zřízen byl na č.829 a my podepsaní pevně na tom stojíce, by na témže pozemku zřízen byl, byli bychom nuceni, totiž tři obce: Strašeň, Pohorsko a Maleč, zříditi si hřbitov nový sami společně, poněvadž tak z výkladu zákona obecního ustanoveno jest.
Jelikož obec Nezdická společný hřbitov na č.parc.829 s námi zříditi nechce, byli bychom nuceni společně uvedené tři obce nový hřbitov si sami zříditi a obec Nezdice nechť si svůj hřbitov postaví kdekoliv, poněvadž souhlasně spolu s námi už také přifařená obec nedrží.
Pročež my podepsaní z třech obcí Strašeně, Pohorska a Malče slušně žádáme slavné C.K. okresní hejtmanství, by nám ve věci tak znamenité pomohlo, abychom si úplně nový hřbitov postaviti mohli.“ Konec citace.
Poznámka: Téhož dne pak byl sepsán protokol. Prosím, věnujte pozornost znění bodu ad c). Je určeno nám všem.
„Protokol. Sepsán dne 13.února 1903 u přítomnosti zástupců obcí přifařených obci Strašínské, Nezdické, Pohorské, Malečské u obecního úřadu zde.Strana 10
Zástoj: My níže podepsaní žádáme a výslovně si přejeme :
1. Aby namísto přístavby hřbitova starého na č.parc.880 postaven byl hřbitov úplně nový.
a) Přestavba hřbitova starého se nám nezamlouvá smutnou severozápadní stranou, jakož i příkrým svahem svým.
b) Návoz, který by na stavbě musel se učiniti, dosáhl by při nepříležité vzdálenosti takového nákladu, že by si tento výlohám na hřbitov nový mnoho nezadal.
c) Velikost přístavku kdyby takto uspořádán býti měl, jak moderní hřbitov se všemi cestami, pěšinami žádá, rozhodně by byla nedostatečná. K bodu tomuto připomínáme, že mnozí z nás, jako otcové rodiny, přejí sobě, aby zakoupiti si mohli pro sebe a rodiny své místo na hřbitově jednou pro vždy, aby celá rodina pospolu odpočívati mohla, což při skrovném přístavku by se státi nemohlo.
d) Ze stanoviska zdravotního přejeme sobě, aby hřbitov nový oddělen byl od kostela farního, kde každý den mše svatá pro osadníky sloužena býti musí, což v čas epidemie osudné následky by býti mohly.“ Konec citace.
Poznámka: Tři roky trvala jednání, než byl učiněn kompromis, na kterém místě (č.parcely majitele pozemku) bude zřízen nový hřbitov. Nezdičtí se zřejmě také umoudřili a připojili se k ostatním obcím. Proto byl sepsán další protokol, s jednoznačným usnesením :
„Protokol sepsaný u přítomnosti níže podepsaných představenstva obce Strašeň dne 1.července 1906. Předmětem jest hřbitov.
Ku dnešnímu jednání jsou pozváni zástupci obcí Strašeně, Malče, Pohorska, Nezdic a Velkostatku Žichovického, přifařeni kostelu do Strašeně, jenž má být zřízen hřbitov nový. Komisí o řízení dne 2.září 1903 odbýváno bylo o číslo parcely pozemků 843, 846, 848 ku vystavění nového hřbitova a schváleny byly.
Předem bylo svoláno ke schůzi obecní zastupitelstvo obce Strašeně, aby se usneslo o tom, kde vlastně nový hřbitov, nebo přístavek hřbitova zřízen býti má.
Usneseno jednohlasně, aby hřbitov byl zřízen úplně nový na pozemcích č.848 od Josefa Jáchima a č.846 a 848 od Matěje Brabce rolníka ze Strašeně a přístavek úplně zamítají.
Tímto protokol ukončen a podepsán.
Vlastní rukou :
Kašák, starosta. Tomáš Dušek, Tomáš Vachoušek, Jan Kopa a Antonín Zíka.“ Konec citace.
Co ještě dodat na závěr? Napadla mne myšelnka, že možná odtud pramení vzpomínkový motiv z vyprávění babičky paní Petronily Blahoutové z Lazen, které učitelka Anna Dušková upravila do lidového žánru pověsti. Dovolím si v krátkosti zde ocitovat úvod a závěr pověsti Z podhůří Šumavy-Návrat:
Dušičkový přelud
„Na druhý den po Všech svatých, kdy je památka zesnulých, prý se zjevoval u křížku pod kostelní cestou bílý přízrak. Proměnil se v holubici, ta obletěla třikrát strašínský hřbitov a vznesla se nad akátovou alejí. Pak odletěla ke kostelu. Tam kdesi v jeho průčelí zmizela. Každý v Laznech to říkal. Každý ze Strašína to viděl. Nikdo tomu ale doopravdy nevěřil. Až jednou...
A lidé si povídali, že o dušičkách uviděli na hřbitově ve Strašeni mátohu se závoji, která se proměnila v bílou holubici. Třikrát zakroužila nad hřbitovem a odletěla ke kostelu. Tenkrát tomu věřili všichni.“
Jaroslava S u c h á č o v á