Datum a čas

Dnes je úterý, 26. 9. 2023, 2:10:15

Svátek

Svátek má Andrea

Aktuální počasí

Počasí dnes:

26. 9. 2023

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Ráno místy mlhy. Denní teploty 19 až 23°C. Noční teploty 11 až 7°C.

Zobrazit více ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Strašín – Lazna – Věštín – Nahořánky – Maleč – Zuklín

Únor 2006 1/2006
                                                             Motto: Nezasel, prý aby mu kroupy nepobily


Vážení spoluobčané!

Koncem loňského roku jsem převzal na celostátní konferenci ministerstva pro místní rozvoj a Národní sítě zdravých měst „Ocenění Obci Strašín za pilotní ověření a rozvoj Metodiky NSZM ČR na úrovni obce v roce 2005“. Je to pro nás pro všechny veliké vyznamenání, neboť společně s námi byl oceněn jen kraj Vysočina. Dovolte mi, abych Vám zároveň s blahopřáním vyjádřil i poděkování za Vaši práci.
Před Vánocemi jsme uspořádali v kostele koncert pěveckého sboru Svatobor. Všem se myslím velice líbil a umocnil nastávající vánoční atmosféru. Výtěžek z koncertu jsme věnovali kostelu. Zároveň stále ještě probíhá sbírka na opravu varhan, přispívat můžete do kasičky v lékárně. Co se týče lékárny, v novém roce se vlivem politických okolností rozvířila debata okolo jejího provozu zde ve Strašíně. Mohu Vás ubezpečit, že lékárna zde zůstane zachována.
Zachována zůstane i strašínská škola, i když se bohužel potýká s nedostatkem žáků. Proto se zastupitelstvo obce rozhodlo finančně podpořit rodiče těch dětí, které ji navštěvují. Věřím, že to všichni chápeme jako snahu udržet základní školu pro budoucnost. Musím ještě podotknout, že tyto peníze by musela obec vynaložit stejně, kdyby tito žáci docházeli do školy jinam.
Na závěr mám jednu příjemnou zprávu. Paní J. Sucháčová s paní L.Hromádkovou chystají další knihu, tentokrát to bude „Vůně dobrot z podhůří Šumavy“. Jak název napovídá, můžete se těšit na zajímavé recepty z tohoto kraje, ale nejen na to! Popřejme našim autorkám, ať se kniha líbí tak, jako ty dvě předešlé.
                                                                                               starosta Jan Helíšek
Obsah:

Informace OZ …2

Škola, školka …3

Hasiči …4

Žijí mezi námi …5

Dění v obci …6

Příroda, lidé …7

Toulky naší minulostí
…8

Strana 2
Informace Obecního zastupitelstva

Z veřejných zasedání obecního zastupitelstva, která se konají vždy druhé úterý v měsíci od 19:00hod střídavě v přísálí KD ve Strašíně a v Lesním hotelu v Laznech

V prosinci 2005 schválilo
- rozpočet na rok 2006
- obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů takto: pro rekreační objekty a objekty, kde není hlášena žádná trvale žijící osoba, 500,- Kč za objekt. Pro trvale žijící osoby 370,- Kč za osobu, pro podnikatele smluvní cena 1 500,-Kč za 1 nádobu 110 l.
- poplatek za hřbitovní odpad od 1.1.2006 ve výši 100,- Kč za rok
- pronájem nebytových prostor v čp. 16 Miroslavě Melicharové a Zdeňku Burjakovi za cenu 50,- Kč měsíčně od 1.1.2006
- rozpočtové změny k 30.11.2005
- žádost o odprodej poz. č. parc. 44/1 v k. ú. Maleč Rostislavu Majerovi za cenu 100,- Kč/m² s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Zároveň ruší usnesení č. 117/2005 z důvodu úmrtí pana Josefa Švece
- schvaluje žádost o odprodej poz. č. parc. 49/16 v k.ú. Maleč paní Karolíně Žákové a 49/15 v k.ú.Maleč panu Tomáši Egermaierovi za cenu 100,-Kč/ m² s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Zároveň ruší usnesení č. 116/2005 ve věci prodeje č.parc. 49/11 a 49/12 v k.ú. Maleč.
- žádost o odprodej poz. č. parc. 49/10 díl a) v k.ú. Maleč o výměře 63 m² panu Miroslavu Šrachtovi za cenu 50,- Kč/ m² s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem uhradí kupující
- žádost o odprodej částí poz. č. parc. 160 v k.ú. Strašín o výměře cca 1000 m² manželům Josefu a Zuzaně Appeltovým za cenu 100,- Kč/ m² s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující
- pověřuje pana Helíška uzavřením smlouvy na zpracování pasportu místních komunikací s firmou Dopravní centrum České Budějovice

v lednu 2006 schválilo
- finanční příspěvek na 1 žáka docházejícího do základní školy ve Strašíně 5 000,- Kč/ každý školní rok, bližší podmínky budou upraveny ve smlouvě

Od 18. do 23.3. bude uspořádána JARNÍ HUMANITÁRNÍ SBÍRKA STARÉHO OBLEČENÍ
                                                                                                      Pavlína Pítrová 

Společenská kronika
Blahopřejeme k životnímu jubileu a přejeme vše nejlepší!
Bohumila Menčíková

Opustili nás: Stanislav Had

Odstěhovali se: Jana Hofmannová ml., Jiřina Konířová, Karel Netáhlo, Markéta Netáhlová


                                                                                                       Pavlína Pítrová

Rampouchy jak křišťál ze střechy visejí,
budem se brodit zas vysokou závějí.
Celý dvůr pokrývá bělostná peřina
a na ní prostřena pro ptáky hostina.
Ptáčkové hladoví budou se slétati,
v létě nám všechno zas svým zpěvem oplatí.
Marie Robová


Strašínský zpravodaj, čtvrtletník, vydává Obec Strašín, tel.: 376 587 223, zdarma k 1.2.2006, nákladem 250ks
Odpovědný redaktor: J.Helíšková, redakční rada: J.Blahutová, M.Melicharová a J.Sucháčová
Příští číslo vyjde v květnu 2006

 

Strana 3
                                                         Škola

Děti mohou ve škole po vyučování navštěvovat různé kroužky – výtvarný, sportovní, kroužek německého jazyka, dramatický, hudební – hra na flétnu, práce na počítači.
První vystoupení dětí z dramatického kroužku (vede p.vych.D.Blahoutová) bylo v tomto školním roce na listopadových třídních schůzkách ve škole – děti pobavily rodiče veselou pohádkou „Chaloupka na čertí nožce“. Tuto pohádku pak zahrály ještě 7.12.05 na společné mikulášské besídce dětem a paní učitelce z mateřské školy a také čertíkům, andělovi a Mikuláši, kteří jim přinesli sladkou nadílku.
Už od října jsme se poctivě připravovali na vánoční besídku, uskutečnila se 16.12.05 v sále kulturního domu. Vcelku početnému obecenstvu se líbilo pásmo zimních veršů, lidových zvyků a koled. Ani při této besídce nechybělo divadelní představení – tentokrát to byla vtipně zpracovaná pohádka „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“.
Do školy se nemusí chodit jen na vyučování, ale třeba občas i o volných dnech. Tak tomu bylo v sobotu 21.1.06, kdy naše škola uspořádala zábavné odpoledne pro děti, rodiče a přátele dětí a školy. Školáčci návštěvníkům přednesli básničky, zazpívali a zahráli krátké divadlo a pak se pustili do společné práce – vyráběli panenky a pohádkové figurky z papíru, drátu a textilu. Práce se dařila i budoucím prvňáčkům a jejich rodičům. Někdo si odnesl svůj výrobek domů, většina figurek však nyní zdobí školní chodbu. Ze společně prožitého odpoledne odcházeli všichni s hezkými pocity. Poděkování patří hlavně organizátorkám p.ing.Helíškové, p.Melicharové a M.Balašové za pomoc s přípravou a také všem maminkám a ženám, které přinesly výborné občerstvení.
Ke školnímu vyučování patří samozřejmě i sport a zábava – všichni žáčci 2., 3. a 4. ročníku se účastní plaveckého výcviku v bazénu v Horažďovicích. V 10 dvouhodinových lekcích určitě většina zvládne základy plavání.
Čas letí i ve škole – už máme za sebou 1.pololetí! V únoru se těšíme na návštěvu kina v Sušici a samozřejmě na březnové jarní prázdniny.
Zora Vlasová

                                                           Školka
 
S rokem 2005 se děti rozloučily ve čtvrtek 22.prosince, kdy přispěly svým vystoupením k pěkné vánoční atmosféře. Po pásmu básní, písní, tanečků, koled a dramatizaci pohádky „Myška a makovice“ předaly rodičům vlastnoručně vyrobená přáníčka a svícínky. Příjemným zážitkem bylo pro všechny účastníky společné posezení u vánoční nadílky.
Po návratu ze zimních prázdnin udělaly dětem největší radost přívaly sněhu. Proto jsme mohli plně využít lednového tématu zimní radovánky a sport, zvířátka a ptáci v zimě. Děti uplatnily teoretické poznatky i v praxi – pomáhají při přikrmování ptáčků, které pak mají možnost pozorovat na krmítku. Při pobytu venku se pak děti mohly vyřádit na bobech, nebo při stavění sněhuláka.
Dále čeká budoucí prvňáčky příprava na velký den – zápis do prvních tříd základní školy. Do ZŠ ve Strašíně se zápis koná 8.2.2006, stejně tak proběhne během měsíce února zápis dětí do mateřské školy.
V únoru nás ještě čeká „masopustní tvoření“, kdy si děti připomenou lidové tradice a zvyky. Jistě se zúčastní i dětského karnevalu v obci, kde je pro ně přichystáno překvapení – vystoupení kouzelníka. V Sušici navštíví také filmové představení „Broučci v zimě“ (16.2.).
V březnu nás čeká týden jarních prázdnin a téma „Jaro ťuká“, divadelní představení v Sušici, na kterém se děti dozví něco o zvycích a tradicích velikonočních svátků. Tyto poznatky potom využijí při výchovné práci v mateřské škole.
                                                                                                            Marie Holá

 

Strana 4
                                                              Hasiči


Aktuálně:
Nastala příprava výroční valné hromady našeho sboru. Je nutné zpracovat všechny zprávy nejen o činnosti, ale především seznámit všechny členy s hospodařením a připravit plán činnosti na rok 2006. Naší valné hromady se zúčastnili hosté z okolních sborů - Vacov, Soběšice, Ostružno, Pohorsko a Nezdice. Jako vzácná návštěva byl přítomen 1. náměstek starosty OSH Klatovy mjr.Bohumír Bucifal. Výroční valná hromada proběhla velmi dobře i s hudbou a občerstvením. Jedinou připomínkou byla účast členů sboru ve schůzi. Je to naše dlouhodobá záležitost, jak dostat členy na již zmíněnou valnou hromadu. V listopadu a v prosinci proběhla všechna školení funkcionářů, kterých se všichni zúčastnili. Zúčastnili jsme se výročních valných hromad našich sousedních sborů. Pod záštitou naší organizace se uskutečnil turnaj ve stolním tenise. V současné době probíhá příprava na tradiční hasičský bál, který se uskuteční 11.2.2006 v KD a na který vás velmi srdečně zveme.
Výbor sboru rozhodl podpořit částkou 500 Kč dětský karneval ve Strašíně. Plánujeme návštěvu celookresního bálu 4.3.2006, který se uskuteční na Rabí.
A je před námi jaro. O pouti se uskuteční nohejbalový turnaj, turnaj ve stolním tenise a začnou přípravy na nový sportovní hasičský rok. Letos se okrsková soutěž uskuteční v květnu v Ostružně v rámci výročí sdružení zdejšího sboru. Jako již tradičně zajišťujeme pořadatelskou službu na Rallye Šumava.Z historie:
.. pokračování...
Skončila druhá světová válka, skončilo lidské utrpení a život nabírá jiné obrátky nejen v soukromí, ale i ve společenských organizacích, které obnovily pravidelný běh svého života. Musíme vzpomenout nejen práci hasičského spolku, ale i divadelního spolku, včelařského spolku a samozřejmě sokola. Tato činnost se velmi aktivně rozvíjela až do roku 1948. V té době, po únoru 1948, dochází pozvolna k jisté letargii, neboť do čela nejen hasičů, ale i jiných organizací jsou voleni představitelé na základě stranických orgánů a v práci našeho sboru dochází vlivem střídání čelních funkcionářů pozvolna k rozpadu celého hasičského sboru. Po několika výměnách funkcionářů byl do čela sboru ustanoven předseda pan J.Brabec a velitelem se stal pan Fr.Škanta. Oba byli jmenováni funkcionáři velmi dobře. Pracovali na znovuobnovení činnosti našeho sboru. V prostorách bývalé volyňské hospody ,,U Kopů‘‘ byla po válce zbudována hasičská zbrojnice, která již v této době nevyhovovala všem parametrům, a tak vznikla myšlenka vybudovat novou zbrojnici. Trvalo to celých dlouhých 15 let, než tato myšlenka byla realizována. V roce1954 byl náš sbor vybaven novou hasičskou stříkačkou PS 16, která je schopna provozu dodnes a je v majetku obce. Po několika letech dochází opět k výměně čelních funkcionářů a do čela jako předseda je zvolen pan Petr Uhlík a velitelem na krátkou dobu se stal Antonín Kantor z Lazen. Po pár letech odstupuje a funkci velitele sboru přebírá pan Fr.Kampoš. V té době dochází k velikému rozmachu v organizaci vzhledem k veliké brigádnické aktivitě a dalším činnostem has.sboru, který je po roce 1948 přejmenován na Svaz požární ochrany, a hasičům se neříkalo „hasič“, ale „požárník“. I když tento název neměl své opodstatněné, neboť hasič hasí a požárník požáří. Přesto se tento název tak vžil a platil celých 40 let.

                                                                                                         Mužík Tomáš


Strana 5
                                             Žijí mezi námi

Pánové Jaroslav Reindl a Vojtěch Kadlec mají v naší obci svou malou firmu – Truhlářství Suk. Kdo je znají, ví, že jsou to veselí a pracovití hoši. Neradi však mluví o sobě; mluví za ně jejich práce. Proto Vám je vedle krátkého rozhovoru představíme i ukázkou jejich výrobků.
Víme, že pan Reindl bydlí na Pohorsku a pan Kadlec v Soběšicích. Co Vás svedlo dohromady sem do Strašína?
Volné prostory k pronájmu truhlárny a nápad zkusit podnikat.

Kdy jste začali společně podnikat? Jaké byly začátky?
Podnikat jsme začali v roce 1999, poté, co jsme odešli od stejné firmy a byli bez práce. Zezačátku jsme vše investovali do strojů, výdělky byly malé.

Jaké jsou Vaše nejčastější zakázky, výrobní program?
Mobiliáře do turistických tras, koše, sezení, mapy. Časté jsou kuchyňské linky, nábytek, skříně.

Každoročně podporujete tombolu hasičského bálu krásnou cenou. Můžete nám prozradit, co máte nachystáno letos?
Nemůžeme, to by nebylo překvapení 

Vedle Vaší náročné práce jste i aktivními sportovci. Který ze sportů Vás nejvíce baví?
Těší nás možnost, že si můžeme zahrát stolní tenis zde u Vás v KD. Dalo to dohromady dost nadšenců. Ze zimních sportů jsou to lyže. V létě nohejbal a tenis.

Co Vás v současné době nejvíce těší a co naopak trápí? Máte plány do budoucna?
Těší nás i trápí zakázky. Plány – přejeme si zdraví, abychom mohli pokračovat v naší práci.
Děkujeme za rozhovor! (mm, jh)
Strana 6
                                                     Dění v obci
Akce, které proběhly:

10.12. turnaj ve stolním tenise
14.12. adventní posezení při svařáčku - letos se ženy sešly, aby si pod vedením paní Masné vyrobily růžičky z jablek. Přitom si příjemně popovídaly a už vymýšlely náplň na příští posezení – nápadů padlo mnoho. Doufáme, že příště se přidají i další ženy!

16.12 vánoční besídka ZŠ (viz str.3)
22.12 vánoční besídka MŠ (viz str.3)

22.12 vánoční koncert pěveckého sboru Svatobor - smíšený pěvecký sbor ze Sušice s komorním doprovodem učitelů ZUŠ
opět přilákal místní i přespolní milovníky hudby. Zaplněný kostel ožil krásnou předvánoční atmosférou, pěvecké výkony byly jako vždy u tohoto sboru výborné a nám nezbývá než jim ze srdce poděkovat!

21.1.06 zábavné odpoledne ve škole (viz str.3)
21.1.06 Myslivecký bál

Akce, které proběhnou:

11.2 Hasičský bál – tradiční ples místního spolku SDH, k tanci a poslechu hraje skupina Rohlík. Začátek ve 20:00 v sále kulturního domu ve Strašíně

18.2. Dětský karneval – začátek ve 13:30 hod v sále KD Strašín. Letos bude zpestřením programu vystoupení profesionálního kouzelníka p.Zemena z Plzně. Akce se koná za finančního přispění SDH Strašín.

25.2. Masopust

březen
18.3. Hasičský bál Pohorsko

duben – Den Země

další akce – sledujte vývěsky, popř. budete informováni prostřednictvím sms zpráv.Strana 7
                                                          Příroda
Skřivan lesní (Lullula arborea)
Skřivan lesní je podobný skřivanu polnímu, je však poněkud menší a má o poznání kratší ocas. Peří v týle hlavy mívá vztyčeno ve stříškovitou chocholku. Jinak je celý hnědošedě zbarven asi jako skřivan polní. Sameček i samička jsou zbarveni stejně. Suchá písčitá a kamenitá místa s borovicemi, křovinatými loukami, vřesovišti nebo borovými pasekami jsou domovem skřivana lesního, rozšířeného po celé Evropě. Je tažný. Na hnízdiště se vrací už v březnu. Brzy po příletu si začne budovat hnízdo, v prohlubince ve skrytu vřesu, pod mladou borovicí nebo křovím. Samice snáší 4 až 5 vajíček a sedí na nich sama 13 až 15 dní. Mláďata krmí oba rodiče různým hmyzem a larvami. Po vyhnízdění se spojují v hejnka, potulují se po lesích a polích, kde sbírají různá semena. Zpěv skřivana lesního je nápadně krásný. Jeho něžné strofy zpěvu vynikají zvláště za tichých měsíčných nocí. Mnoho lidí ho pokládá za lepšího zpěváka, než jakým je chvalně známý slavík. Zpívá ve dne i v noci. Na Strašínsku vzácně hnízdil za Nahořánky směrem k Malči. Jinak byl pozorován u Kašperských Hor a Albrechtic. Je to vzácný, u nás ohrožený druh, chráněný zákonem (červená kniha)


                                                                                                       Josef Rybáček


                                                      Toulky naší minulostí
Přemítání o jednom výročí

V tom roce 1677, kdy strašínský kněz Tomáš Rausselius poslal svému arcibiskupství zprávu o strašínské farní škole, občanům moc veselo nebylo.
„K válečným svízelům, které vlast naše přesto, že boje v Uhrách a říši Německé snášeti musila, přidala se hrozná rána egyptská, prudký mor.“ Vypravuje v České kronice profesor Josef Lacina. A dále pokračuje:
„Nemoc postupovala rychle a krutě. U jedněch objevily se boule, pryskýře, neštovice a skvrny na zádech, pod pážděmi, po stranách a v kolenou, jiní dostali průjem, jiní vrhli, anebo vyhazovali krev. Všem šel z úst nesnesitelný puch. Obyčejně do třetího dne osvobodila smrt nešťastníky od trápení.“
Tato krutá pravda nám dnes zní téměř jako scénář k děsivému hororu. Ani se nelze divit, že Sušičtí tenkrát o překot pelášili do Strašína k Panně Marii prosit o pomoc, když v Sušici řádil mor. Ostatně -smilovala se nad nimi. Ještě téhož dne prý mor v Sušici ustal.
A přesto se šumavská drobotina pošťuchovala ve škamnách
malé strašínské školičky.
„První budova školní o které jsou pamětníci, byla v severovýchodním rohu zahrady školní a byla postavena na tom místě, kde dříve stávalo farní stavení. Proto se udržel název „Na staré faře“.“
Sdělení uvedené v tomto zápise, které prý pořídil řídící učitel Jan Křesina, pak bychom mohli chápat také tak, že první samostatná školní budova (můžeme-li ji tak nazvat), byla postavena v témže roce (1754-1756), když se postavila u kostela nová fara zásluhou kněze Tomáše Františka Vaňka. Podle záznamů se do té doby vyučovalo přímo na faře, která tehdy stála v rohu školní zahrady.
„V pozdějším čase byla budova školní přeložena na západ tam, kde číslo popisné 17 stojí, naproti


Strana 8
hostinci číslo 16. Rozmnožením se počtu dítek, školní místnost nedostačovala a tudíž muselo se pomýšlet na stavbu nové školy o dvou třídách. Již v roku 1825 uznala komise z krajského úřadu píseckého nutnost druhé učitelské síly a tudíž i druhé školní světnice. Avšak až do roku 1847 proti všemu vynasnažení vikariátního úřadu, zůstalo vše při starém.
V roku 1847 povolil patron a spolu s ním vrchnost žichovická pouze rozšíření stávající školní světnice, ale nikoli vystavění světnice druhé. Potřebný materiál se již svážel a se stavbou mělo býti na jaře roku 1848 započato. Při prohlášení konstituce (pozn.: ústavy) v březnu roku 1848 zapověděl patron stavbu tuto. Od té doby nebylo nic podnikáno. Až v roce 1852 bylo docíleno, že byl vyslán c.k. úředník hejtmanství sušického do Strašině, by budovu ohledal a plán k vystavění ještě jedné školní světnice vyhotovil. Během toho času sešla budova tak, že hrozilo nebezpečí životu dítek, obzvláště strop nad školní světnicí a krov nad budovou. Tu upozornil, když všecky dosud kroky marně činěné byly, místní učitel Jan Šafránek a místní představený Jan Lejsek c.k. četnictvo na nebezpečný stav školy, které bez prodlení věc tu c.k.hejtmanství v Sušici udalo. Na udání toto byl vyslán bez prodlení svobodný pán Kotz z Dobrše pán na Hlavňovicích, t.č. c.k. komisař při hejtmanství Sušickém k vyšetření záležitosti té. Shledav, že vskutku život školních dítek ohrožen jest. Nařídil, by okamžitě školní dítky ze školy propuštěny byly a najmul školní světnici v čísle 27 a byt pro učitele v čísle 30.
Přičiněním c.k.hejtmanství bylo místo stavební pro novou školu vyhlídnuto, i způsob jakým by se tento pozemek ku faře náležející pro školní obec získal, vyjednán. Plán od hejtmanství vyslaného stavitelského mistra byl zhotoven pro trojtřídní školu a krajskému úřadu k potvrzení předložen.
Když ale stvrzení krajského úřadu stavebního plzeňského zpět nepřicházelo a zúčastněné obce dolehavše na hejtmanství na započatí této stavby ničeho pořídit nemohly, vyslaly v dubnu roku 1854 strašiňského představeného Jana Lejska ke krajskému úřadu do Plzně, by se po příčině takového otálení optal. Toho času ležel plán ještě u krajského inženýra v Plzni, byl ale hned na hejtmanství v změněném způsobě odeslán a stavba povolena.
Pronajmutí této stavby ještě téhož roku docíleno. Stavbu tu pronajal Jan Koral rolník z Nezdic č.domu 27 a provedl pod vedením stavitelského mistra Cáby ze Střelo-Hoštic v letech 1854-55-56.
V roku 1856 byla tato nová budova, ač ještě ne docela dostavěna, biskupským vikářem Volyňským, toho času farářem Ždíkovským slavnostně otevřena a posvěcena. Stará budova čísla 17 byla ve veřejné licitaci Matějovi Vodičkovi z Kalenic za 1.200 zlatých prodána a peníze ty ve prospěch stran, které náklad na stavbu vésti povinny byly, rozdělen.
Konečně se připomíná, že podle stavebního plánu neměl býti vystaven žádný sklep, který však tehdejší učitel pan Jan Šafránek na svůj náklad vystavěl pod kuchyní. Zbývající část pole, které na stavbu upotřebeno nebylo, bylo ustaveno na zahradu a sice tak, že užitek z ní má učitel bezplatně užívati. Pole to bylo s velkým vlastním nákladem od tehdejšího p.učitele J.Šafránka v krásnou zahradu proměněno, jakož i studnice v ní s pumpou poblíž budovy školní od něho zařízena.“ Tolik z opisu zápisu pana řídícího Jana Křesiny.
V tom případě, že jste mé povídání o dávné historii dočetli až do konce, pak můžeme společně pouze konstatovat, že budova strašínské školy má v tomto roce své vzácné výročí.
Uplynulo 150 let od toho času, kdy občané naší enklávy vynaložili nemalé úsilí pro vzdělání svých dětí. Jak u mocného hejtmanství, tak i mnoha dalších úřadů, ale také u šlechticů vlastnících rozsáhlá území, zejména v podhůří Šumavy. Také trápení, lhostejnost, nepochopení a ponížení museli mnohdy překousnout. Novou školu však pro své děti postavili.


Budova školy dosud stojí. Vzácná jména starých šumavských rodů, která se od roku 1677 prolínala třídními knihami, přetrvala. A přesto se tak málo šumavské drobotiny pošťuchuje ve škamnách vlídné strašínské školy.

„Snad díky tiše zašeptáš
za dobrotu a lásku dávných let
a líto je ti něčeho,
čemu dnes nelze rozumět .....“
                                                                                               Jaroslava Sucháčová
(Zpracováno podle písemných materiálů
strašínské učitelky Anny Duškové.
Úryvek z básně Setkání abiturientů je od
strašínského učitele Josefa Štědronského)