Datum a čas

Dnes je pátek, 8. 12. 2023, 12:54:53

Svátek

Svátek má Květoslava

Aktuální počasí

Počasí dnes:

8. 12. 2023

zata

Bude oblačno až zataženo, místy mlhy. Denní teploty -2 až 2°C. Noční teploty -2 až -6°C.

Zobrazit více ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Květen 2006                                                2/2006

 

 

Motto: Každé zbytečné slovo je zbytečné. (Jára Cimrman)

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané!

    Úvodem chci poděkovat Vám všem, kdo jste se letos podíleli na jarním úklidu naší obce a osad při Dni Země. Je vidět, že je zde hodně těch, kteří se zajímají o místo, kde žijí.

    Hlavní akcí letošního roku bude rekonstrukce vodovodu Strašín, Nahořánky a Veselíčko. Je to pro nás čest, že jedinou obcí v Plzeňském kraji, která dostala dotaci na rekonstrukci vodovodu v rámci tohoto kola výzvy, je Strašín. Je to i díky našemu členství v NSZM a Vaší účasti na dění v obci. Zároveň bych Vás chtěl upozornit, že rekonstrukce bude vyžadovat i určitá omezení v dodávce vody. Budete vždy včas informováni prostřednictvím sms a na obecních vývěskách.

    Radost nám určitě udělá i získaná dotace na místní komunikaci Zuklín. Dokončuje se rekonstrukce kašny na návsi ve Strašíně a k závěru se blíží i rekonstrukce bývalé jídelny v prostorách pod obecním úřadem. Je to poslední krok, který chybí ke zkolaudování celého kulturního domu.

    Pro ty z Vás, kterým se líbila beseda o netopýrech, mám jistě potěšující zprávu, že letos se bude konat u strašínské jeskyně NETOPÝŘÍ  NOC, kde si budete moci netopýry zblízka prohlédnout, případně si ho i „pochovat“.

 

 

 

starosta Jan Helíšek

 

 

 

 

 

 

Obsah:

 

 

 

 

Informace OZ    …2

 

 

 

 

Škola, školka      …3

 

 

 

 

Hasiči              …4

 

 

 

 

Zdravá obec       …5

 

 

 

 

Žijí mezi námi     …6

 

 

 

 

Dění v obci     …7-8

 

 

 

 

Příroda             …9

 

 

 

 

Lidé          …10-11

 

 

 

 

Toulky naší minulostí              …12

 

 

Strašínský zpravodaj, čtvrtletník, vydává Obec Strašín, tel.: 376 587 223, 777 026 845 - starosta, zdarma k 1.5.2006, nákladem 250ks

 

 

Odpovědný redaktor: J.Helíšková, redakční rada: J.Blahutová, M.Melicharová a J.Sucháčová

 

 

Příští číslo vyjde v srpnu 2006

 

 

Strana 2

 

 

Informace Obecního zastupitelstva

 

 

 

 

Z veřejných zasedání obecního zastupitelstva, která se konají vždy druhé úterý v měsíci od 19:00hod střídavě v přísálí KD ve Strašíně a v Lesním hotelu v Laznech

 

 

 

V únoru 2006 nepřijalo žádné usnesení. Diskutovalo o

 

 

-          plánu rekonstrukce obecního vodovodu. Obec na tuto akci získá dotaci z kraje ve výši 2mil 800tis.Kč. Akce bude zahrnovat vyčištění pramenišť, rekonstrukci vodojemů, výstavbu nového vedení Nahořánky – Veselíčko – Strašín, osazení šoupat. Rekonstrukce musí být dokončena do 31.12.2006. Podíl obce bude činit 1 mil. Kč. Výsledek by měl spočívat v dodávce kvalitnější vody, vodojemy budou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci, při poruše bude čidlo signalizovat velký úbytek vody ve vodojemu, vyřeší se problém kvality vody na Veselíčku. Na tuto akci by měla v příštích letech navazovat výstavba kanalizace a ČOV.

 

 

-          dále o sběru nepotřebného ošacení v měsíci březnu, o cenové nabídce na opravu střechy na budově MŠ, o žádosti Farního úřadu o směnu pozemku, o kontejnerech na separovaný odpad v Laznech atp..

 

 

-          AG Akcent – agentura na zpracování dat o obcích v Plzeňském kraji má za úkol zmapovat potřeby venkova. Obec Strašín již má tato data zpracována – občané měli možnost vyplnit dotazníky v minulém roce

 

 

 

 

V dubnu schválilo

 

 

-          podmínky pro poskytnutí dotace na akci Rekonstrukce vodovodu Strašín ve výši 2mil. Kč, které jsou uvedeny ve smlouvě. Zároveň pověřuje pana Helíška podpisem této smlouvy.

 

 

-          návrh na darovací smlouvu mezi Římskokatolickou farností Strašín a Obcí Strašín, kterou se Obci Strašín daruje poz. č.parc. 863/3 o výměře 2601 m² a stavba márnice, vše v k.ú. Strašín. Zároveň pověřuje pana Helíška podpisem této smlouvy

 

 

-          vzalo na vědomí stanovení okrskové volební komise v počtu 5 členů a jmenování zapisovatele Pavlíny Pítrové pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 2. a 3.6.2006

 

 

-          souhlasí s obnovením spojovacích dveří mezi chodbou KD a restaurací v čp. 28 pana Vlastimila Šmata s tím, že veškeré náklady na tuto úpravu si bude hradit p. Šmat. Tento souhlas nenahrazuje stav. povolení nebo ohlášení stavebních úprav

 

 

-          smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na dopravní obslužnost ve výši 21 900,-Kč

 

 

-          bezúplatný převod speciálního požárního protiplynového automobilu AVIA A 30 N-SJ včetně příslušenství radiostanice VR 21 výstražného rozhlasového zařízení AZD 500 Městu Janovice nad Úhlavou s tím, že vynaložené náklady na údržbu ve výši 5 000,-Kč uhradí Okresní sdružení hasičů Klatovy.

 

 

Pavlína Pítrová

 

 

 

 

 

Nález: pánské hodinky zn. Expedicion nalezeny 7.4.2006 na silnici ke kravínu.

 

 

 

 

Oznámení o době a místě  konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:

 

                                 pátek         2.6.2006     od  14.00 - 22.00 hod.

 

 

                                   sobota       3.6.2006     od  8.0014.00hod.

 

 

        V základní škole Karla Klostermanna ve Strašíně.

 

 

více též na www.strasin.cz 

 

 

 

 

Ë

 

 

Společenská kronika

 

 

Blahopřejeme k životnímu jubileu a přejeme vše nejlepší!{

 

 

Otto Saller, Veselá Růžena, Kopa Václav, Jůn František, Kovaříková Marta

 

 

Opustili nás: Blažena Nová, Anna Sobotková, Marie Chalupná, Anna Bečvářová, Marie Blahoutová

 

 

 

Vítáme nové sousedy! Přihlásili se k nám k trvalému pobytu: Mgr. Eva Staňková

 

 

Odstěhovali se: Marcel Fryje, Josef Chudý, Jiří Milota

 

 

Pavlína Pítrová

 

 

Strana 3

 

Škola

 

 

 

 

            Únorový masopust jsme oslavili také s dětmi ve škole na odpoledním karnevalu a soutěži masek. Porota měla těžký úkol – nakonec se jí nejvíce líbila maska Indiána a šaška. Sladkou odměnu ale dostaly všechny děti.

 

 

            Každý rok na jaře se koná soutěž „Klokánek“, ve které si prověří své matematické schopnosti, znalosti a logické uvažování žáci 4.ročníku. Letos se ve školním kole nejlépe umístil Vašek Kopa, získal nejvíce bodů, druhý byl Pepa Korál a třetí Honza Chalupný.

 

 

            Nabídku zájmových kroužků obohatil od března kroužek angličtiny. Jednou týdně se ve škole scházejí děti ze Strašína a Soběšic i se svými rodiči a pod vedením p. ing. Helíškové se učí základům tohoto potřebného jazyka.

 

 

            22. duben byl Dnem Země. Po dlouhé zimě bylo třeba uklidit papírky a nečistoty v okolí školy, obchodu, pošty, lékárny, v parku i cestou do školní jídelny. Abychom měli veselejší okolí školy, namalovaly děti na chodníky barevné obrázky. Při vyučování jsme si četli a vyprávěli o přírodě, o její ochraně, o nebezpečí znečišťování životního prostředí. Připomněli jsme si také nutnost třídění odpadů. Některé děti se zúčastnily sobotního a nedělního úklidu a vysazování nových stromků v aleji ke kostelu.

 

 

            V dubnu jsme také byli spolu s mateřskou školou na výletě v Sušici na hezkém divadle „Kocour v botách“.

 

 

            Nyní se pilně připravujeme na každoroční besídku ke Dni matek, která bude ve čtvrtek 11.5.2006 od 17 hod. v sále KD. Kromě krátkého pásma zahrají děti dvě pohádky „Zahrada“ a „Šípková Růženka“. Všechny srdečně zveme a těšíme se na Vaši návštěvu.

 

 

Zora Vlasová

 

 

Školka

 

 

 

 

            V naší mateřské škole slavíme příchod jara několika akcemi: jarně a velikonočně vyzdobíme okna a interiér školy. Při tvořivých činnostech vyráběly děti jarní dekorace, zdobily kraslice různými technikami – omalováváním nebo inkoustovým modrotiskem. Děti kromě dobrých pocitů a hezkých zážitků odnesly domů výrobky, které samy zhotovily.

 

 

            Stejně jako v předchozích letech, ani letos jsme nezapomněli, že na jaře slaví svátek naše Země. Vnímání a poznávání přírody se věnujeme průběžně po celý rok. Hravou formou se děti seznamují s různými přírodními úkazy, získávají nové poznatky o počasí, zvířatech, rostlinách Den Země si však navíc ještě připomínáme úklidem prostředí v okolí mateřské školy.

 

 

            Vystoupením dětí si připomeneme i oslavu Dne matek. Čeká nás ještě několik divadelních a kulturních představení, Den dětí a školní výlet. Na ten plánujeme návštěvu některého z výukových programů o přírodě v informačním centru v Kašperských Horách. A pak už se rozloučíme s předškoláky a HURÁ na prázdniny...

 

 

Marie Holá

 

 

 

 

 

Vtip J

 

 

Pane advokáte, chci zažalovat souseda, řekl o mně, že jsem starý sprosťák.

 A kolik je vám let?

 Osmdesát.

 Tak na co si vlastně chcete stěžovat?

 

Marie Robová

 

 

 

Strana 4

 

Hasiči

 

 

 

Aktuálně:

 

 

            V únoru se uskutečnil tradiční „Hasičský bál“ na velmi dobré společenské úrovni. Zúčastnili jsme se jako již tradičně Hasičských bálů našich sousedů.

 

 

            Pod záštitou zdejších hasičů se uskutečnil turnaj ve stolním tenise. Naši členové pomáhali nejen finančně při zajištění dětského karnevalu. Vzhledem ke špatným povětrnostním podmínkám se nepodařilo uskutečnit  velikonoční nohejbalový turnaj, / je přesunut na jiný termín /.    

 

 

            Po několika letech stagnace z důvodů nedostatku zdejších dětí se podařilo opět založit družstvo mladých hasičů pod vedením V. Trnky, M.Trnkové, Ing. J. Chromého, Ing. J. Kojzara a R. Pešťáka. Přihlásilo 16 dětí. Bylo započato s nácvikem na závěrečný sraz „Hra Plamen“, který se uskuteční dne 13.5.2006 v 9.00 hod. v Rabí. Soutěž dětí probíhá dvoukolově a to podzimní branný závod a závěrečný jarní sraz. Vzhledem k neúčasti na podzimním závodě nebude družstvo dětí hodnoceno v celoroční činnosti, přesto jejich zájem je veliký. Bylo by nutné naši nastupující generaci svojí účastí podpořit.

 

 

            Byla zahájena příprava na okrskovou soutěž, která se uskuteční v Ostružně dne 27.5.2006 ve 13.00 hod. v rámci oslav 80. výročí založení SDH Ostružno. Družstvo žen zahajuje přípravu na soutěž žen, která se uskuteční 3.6.2006 v Malém Boru.

 

 

            Naši funkcionáři se zúčastnili všech školení.

 

 

Z historie:

 

 

.. pokračování...

 

 

         V šedesátých letech se brigádnickou činností za vydatné spolupráce zdejších hasičů začíná s přestavbou bývalé volyňské hospody „ U Kopů“ na Kulturní dům jako jeden s prvních těchto kulturních zařízení na sušickém okrese. Velmi se na této přestavbě podíleli naši hasiči, kteří zde odpracovali mnoho hodin zdarma. Na základě odstranění některých částí č.p.16 již zmíněné hospody došlo ke zbourání i hasičské kolny, která byla přistavěna ke zdejší lednici, ve které byl skladován led na chlazení piva v letních měsících. V té době došlo k rozhodnutí MNV Strašín pod vedením předsedy p.A.Petličky, který byl již zmíněnému záměru velmi nakloněn, vybudovat novou hasičskou zbrojnici. Nastaly přípravné práce a vlastní vybudování celého areálu pro hasiče bylo započato. V obytné části v projektové dokumentaci bylo počítáno v přízemí se šatnou, sociálním zařízením a společenskou místností a v prvém patře byt pro velitele nebo strojníka zdejšího sboru, se dvěma garážemi pro hasiče a s jednou garáží pro autobus podniku ČSAD Sušice. Byla zahájena výstavba a v průběhu výstavby byl změněn záměr s tím, že je nutné využít byt pro potřeby školy a v přízemí vybudovat zařízení mateřské školky. V té době k počtu obyvatel zdejší obce a techniky, kterou obhospodařovali hasiči, to bylo správné rozhodnutí. Celá tato akce probíhala v rámci „ Akce Z “. Tisíce hodin bylo odpracováno našimi členy na vybudování tohoto objektu. Nebyli to jen naši členové, ale skoro všichni zdejší občané. Byla to „ Akce Z“, všichni zdarma. V dnešní době pro mnohé nepochopitelné budovat obecní zařízení zcela zdarma.

 

 

 

Mužík Tomáš

 

 

 Strana 5

 

 

Zdravá obec Strašín

 

 

 

 

22.4. Den Země

Jak nám letos dává počasí zabrat, tak na tento den nám vyšlo vstříc. Společný úklid přišlo podpořit přes padesát malých a velkých brigádníků! Výsledek stojí za to! Uklízelo se, pohrabávalo a zasadilo se 11 nových akátů do aleje vedoucí ke kostelu. Obec nám po zimě opět prokoukla a to i díky škole, školce a všem občanům uklízejícím mimo tento den včetně brigád hasičů, myslivců a rybářů. Všem patří velký dík! 

27.4. Beseda o netopýrech

           Ve čtvrteční podvečer se v přísálí KD Strašín sešlo 30 lidí, kteří si vyslechli zajímavou přednášku o netopýrech doplněnou promítáním. Besedu pořádala Obec Strašín spolu s občanským sdružením Přátelé Šumavy, které pro přítomné zajistilo občerstvení. Kdo přišel, nelitoval. Vyprávění pana Libora Dvořáka z NP a CHKO Šumava bylo velmi zajímavé. Na konci jsme s radostí uvítali pozvání na NETOPÝŘÍ NOC, která se letos bude odehrávat u strašínské jeskyně. (akce proběhne okolo 20.8. – upřesníme v dalším čísle)

 

Strana 6

 

Žijí mezi námi

 

 

 

 

Strašínská restaurace WIMI byla delší dobu mimo provoz, což bylo nepříjemné jak pro nás, místní občany, tak pro turisty a návštěvníky Strašína. Tato situace se však nyní změnila! Restauraci koupil pan Vlastimil Šmat a do provozu ji uvede s novými nájemci paní Dagmar Půhonou a panem Romanem Reinwaldem. My jsme se s nimi setkali, abychom Vám je mohli představit v krátkém rozhovoru.

 

Co Vás přivedlo do Strašína?

 Sehnali jsme toto místo přes internet do pronájmu od pana Šmata. Chceme žít na vesnici a hlavně se nám zde líbí kvůli přírodě. Odešli jsme z města za klidným životem na venkově.

 

 Odkud pocházíte?

 Pocházíme z Jižní Moravy, z Blanska.

 

 Jaké máte plány s hospodou?

 Udělat vše pro všechny zákazníky.

 

 Konkrétní informace o otevírací době

 Po – čt             10:00 – 22:00

Pá – so              10:00 – 24:00

Ne                     10:00 – 22:00

 

Jaké budete mít služby, budete i vařit?

 Vařit se budou prozatím minutky a podávat budeme samozřejmě také chuťovky k pití.

 

 Chtěli byste něco vzkázat občanům?

 

 

Dovolujeme si Vás společně s majitelem panem Šmatem pozvat na zahájení provozu v restauraci, která ponese jméno DAGMARKA, dne 5.5. od 20:00 hod. Na uvítanou chystáme pro hosty překvapení!

 

 

 

 Děkujeme za rozhovor! (mm, jh)

 Strana 7

Dění v obci

 

 

Akce, které proběhly: 

 11.2.    Hasičský bál – SDH Strašín

18.2.    Dětský karneval

            V kouzelné atmosféře letošního karnevalu se kouzlilo nejen při společném tanci na známou Saxánu, ale i doopravdy. Po hlasitém volání všech na sále přišel z říše pohádek pravý kouzelník. Když došlo na čarování, nikdo ani nedýchal. Kouzelník si také vybral malého pomocníka a naučil děti zaklínadlo. Všichni včetně dospělých sledovali nadšeně kouzelníkovo vystoupení a chtěli odhalit nějaký z triků, to se však nikomu nepovedlo. Závěrečné vykouzlení holubičky plný sál odměnil zaslouženým aplausem.

            A co bude příští rok? Nechme se všichni překvapit!

 

 25.2.    Masopust

 Tradičního průvodu se letos účastnilo okolo 35 masek.

 

 18.3.    Hasičský bál – SDH Pohorsko

22.4.    Den Země – viz str 5

27.4.    Beseda o netopýrech – viz str 5

30.4.    stavění májky

            Slet čarodějnic

 

 

 

 GRATULUJEME:

 

C

            1.4.2006          - XIII. ročník tradičního volejbalového aprílového turnaje žen v Sušici –          1.místo vybojovalo družstvo Kankrliček, které tak obhájilo loňské vítězství.

 

 

 

1.4.2006          - Krajské ligy v judu v Mar. Lázních se zúčastnili Ondřej Pítra a Matyáš  Melichar ze Strašína, který se umístil na 3. místě

   Akce, které proběhnou: 

 květen                        - cvrnkání kuliček

11.5.                - Besídka ke Dni matek v KD Strašín od 17:00h

 

 červen            - Den dětí, letos SDH Strašín (termín upřesní)

24.6                 - Svatojánská noc

 

 Turistická akce DK – upřesníme

Konec léta – Indiánské léto podruhé

okolo 20.8. – Netopýří noc u strašínské jeskyně, akce NP a CHKO Šumava

 

 Začíná letní volejbalová sezóna – všichni, kdo by si občas s chutí zahráli, hlaste se u M.Melicharové (mobil: 602168340)

další akce – sledujte vývěsky, popř. budete informováni prostřednictvím sms zpráv.

 

 

Strana 8

Dění v obci

 

 

Akce, které proběhly: 

 2. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenise

 

Při příležitosti Velikonočních svátků se ve Strašíně pořádal v sobotu 15. dubna již druhý ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenise. Turnaj dohromady spolu pořádali Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Strašín a Svaz dobrovolných stolních tenistů (SDST) Strašín. Pro tento turnaj se podařilo zajistit tři stoly Sokolu Strašín. Tato skutečnost velmi pomohla hladšímu průběhu turnaje.

Prezentace turnaje byla do devíti hodin dopoledne. Přihlásit se stačilo 18 hráčů. Hráči byli rozděleni do dvou skupin. Dle dosažených výsledků v předchozích turnajích byli nasazeni do skupiny A V.Chalupný a do skupiny B R.Petlička. V těchto skupinách se hráči utkali jednokolově každý s každým.

Výsledky skupin:

Skupina A

 

 

pořadí

 

 

hráč

 

 

skóre

 

 

body

 

 

1

V.Chalupný

16 - 0

8

2

V.Toman

14 - 2

7

3

P.Brhel

12 - 7

6

4

K.Vaněk

11 - 6

5

5

T.Brhel

7 - 11

3

6

M.Melicharová

7 - 11

3

7

T.Mužík

6 -13

2

8

J.Chromý

3 - 14

1

9

V.Ševčík

2 - 14

1

Skupina B

 

 

pořadí

 

 

hráč

 

 

skóre

 

 

body

 

 

1

R.Petlička

12 - 5

6

2

J.Kojzar

11 - 6

5

3

V.Tomanová

10 - 7

5

4

J.Chromý ml.

10 - 6

4

5

J.Popp

10 - 8

4

6

J.Rendl

8 - 8

3

7

J.Helíšek

5 - 12

1

8

Z.Burjak

0 - 14

0

9

D.Milota

0 - 0

DNF

 

 

 

Ze základních skupin tak vznikli osmifinálové dvojice s následujícími výsledky:

 

 

V.Chalupný - Z.Burjak               3:0                      R.Petlička - J.Chromý                     3:0

V.Toman - J.Helíšek                  3:0                      J.Kojzar - T.Mužík                         3:0

P.Brhel - J.Rendl                        3:2                      V.Tomanová - M.Melicharová3:0

K.Vaněk - J.Popp                     3:0                      J.Chromý ml. - T.Brhel                   3:0

 

 

 

Výsledky čtvrtfinálových soubojů:

 

 

V.Chalupný - J.Chromý ml.        3:0                      R.Petlička - K.Vaněk                     3:0

V.Toman - V.Tomanová            3:0                      J.Kojzar - P.Brhel                           3:1

 

 

 

Výsledky semifinálových soubojů:

 

 

V.Chalupný - J.Kojzar               3:0                      R.Petlička - V.Toman                     3:1

 

 

 

Boj o 3 místo:

 J.Kojzar - V.Toman          0:4

 

 

 

 

 

Finále:

 

 

V.Chalupný - R.Petlička   4:1

 Jirka Chromý

 

 

Strana 9

 

 

Příroda

 

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

 

 

            U nás nepočetně místy hnízdí, pravidelně zimuje. Náš největší orel (69-91 cm, rozpětí 190-240 cm) s mohutným žlutým zobákem. Po introdukci v Jižních Čechách po r. 1970 se početnost zvyšuje a oblast hnízdění rozšiřuje. Mohutná hnízda jsou na stromech, snůška 1-2 vejce. Peří je u starých ptáků šedohnědé, u mladých černohnědé. Starého orla poznáme podle bílého ocasu, mladí mají ocas hnědavý. Žije převážně u velkých vodních toků, rybníků a jezer. Živí se ponejvíce rybami, loví však i ptáky, savce a nepohrdne ani mršinou. U nás byl jednou v zimě spatřen na Věštínském rybníce, jak požíral zdechlého kapra.

            Je řazen mezi kriticky ohrožené druhy (červená kniha). Je to pták roku 2006.

 

 

 

 

Vám, kteří lesy v lásce máte

 

 

Vám, kteří lesy chápete

 

 

A nad květem se zadumáte

 

 

I nad písničkou ptáčete

 

 

Josef Rybáček

 

 

 

Strana 10

 

 

Lidé

 

 Strašín v celostátním sčítání lidu

 

 

Pan ing. V.Valenta, lazenský chalupář, zpracoval na základě dvou statistických publikací zajímavý materiál týkající se Strašína. Tento materiál nám poskytl, za což mu velice děkujeme a rádi jej zde zveřejníme na pokračování:

 

            Český statistický úřad a ministerstvo vnitra České republiky vydaly v roce 2005 „Statistický lexikon obcí České republiky 2005“, ve kterém jsou zpracovány výsledky celostátního sčítání lidu, domů a bytů prováděného k 1. březnu 2001 a jsou přepočteny na územní stav k 1. lednu 2005. Tento lexikon, kniha velkého formátu, má rozsah 1360 stran. Provedené sčítání lidu bylo akcí, která je prováděna pravidelně v desetiletém cyklu, a to již z doby Rakouska Uherska. Při tom posledním jednotlivé domácnosti vyplňovaly sčítací archy a na jejich základě, ve spolupráci se sčítacími komisaři, byl na str. 438 vytvořennásledující obraz střediskové obce Strašín po jednotlivých osadách:

 

 

 

 

 

 

 

 

OSADA

Počet trvale žijících

Ekonomicky činných

Po-čet bytů

Počet domů

 

 

 

Celkem

z toho

Celkem

z toho mimo obec

Celkem

z toho

rekreač-ních

rodáků

0-14let

více

65let

Maleč

Nahořánky

Lazny

Strašín

Věštín

Zuklín

21

21

106

200

8

6

14

12

61

92

5

4

-

4

17

29

-

-

9

7

25

23

3

1

10

7

42

108

3

1

7

3

27

59

3

-

33

20

67

113

8

14

33

20

64

87

7

14

23

10

22

26

5

10

OBEC CELKEM

362

188

50

68

171

99

255

225

96

 

 

 

            Tyto statistické údaje popisují okamžitou situaci. Číselné údaje v absolutních hodnotách nemají přesnou vypovídací schopnost. Pro srovnání s obceni v nejbližším okolí, Nezdice, Soběšice, Žihobce, ale i obcemi sousedního Jihočeského kraje, Dražov, Nová Ves, Nicov, Vacov, to lze provést v poměrných ukazatelích – podílech:

 

 

 

 

N.Ves

 

 

Dražov

 

 

Vacov

 

 

Nicov

 

 

Nezdice

 

 

Žihobce

 

 

Soběšice

 

 

Strašín

 

 

Počet trvale žijících na 1 km²

 

 

10,1

 

 

23,4

 

 

38,4

 

 

6,7

 

 

22,5

 

 

25,9

 

 

22,9

 

 

22,2

 

 

Podíl rodáků trvale žijících

 

 

43,0

 

 

50,7

 

 

56,6

 

 

45,6

 

 

54,7

 

 

56,6

 

 

54,4

 

 

51,9

 

 

Podíl dětí 0-14 let z trvale žijících

 

 

8,1

 

 

13,9

 

 

14,0

 

 

18,5

 

 

8,4

 

 

13,8

 

 

12,2

 

 

13,8

 

 

Podíl starších

 

 

65 let

 

 

24,4

 

 

22,2

 

 

18,0

 

 

15,2

 

 

29,0

 

 

20,9

 

 

21,3

 

 

18,8

 

 

Podíl zaměstnaných z produktiv. věku

 

 

58,6

 

 

65,8

 

 

68,5

 

 

67,2

 

 

66,7

 

 

66,8

 

 

65,5

 

 

70,1

 

 

z toho:

 

 

-prvovýr.+průmysl

 

 

- stavebnictví

 

 

- služby

 

 

11,8

 

 

61,8

 

 

14,7

 

 

20,7

 

 

43,0

 

 

30,6

 

 

8,1

 

 

51,7

 

 

37,1

 

 

22,0

 

 

34,1

 

 

26,8

 

 

13,4

 

 

47,0

 

 

32,3

 

 

17,7

 

 

38,1

 

 

41,2

 

 

24,0

 

 

38,0

 

 

22,8

 

 

17,0

 

 

40,4

 

 

40,4

 

 

Podíl vyjíždějících za prací mimo obec

 

 

64,7

 

 

73,6

 

 

44,2

 

 

43,9

 

 

58,5

 

 

60,5

 

 

31,0

 

 

57,9

 

 

Podíl rekreačních chalup na celku

 

 

48,9

 

 

1,9

 

 

40,1

 

 

43,8

 

 

38,5

 

 

28,8

 

 

38,7

 

 

42,7

 

 

 

 

Z této tabulky je zřejmé, že

 

 

-          v počtu trvale žijících obyvatel na 1 km², dané rozsahem katastrálního území obce, přísluší Strašín mezi nepřelidněné obce, pouze N.Ves a Nicov vykazují ještě nižší hustotu zalidnění

 

 

 

Strana 11

 

Lidé

 

 

 

-          i v podílu trvale žijících rodáků v obci patří Strašín mezi zdravě migrující obce, nejedná se již o mezipříbuzenské svazky, protože téměř polovina trvale žijících je v obci přílivem nové krve. Další rodáci nejsou sice spojeni s obcí trvalým pobytem, ale jsou skryti pod označením chalupáři, kteří sem pravidelně dojíždějí zajišťovat údržbu nemovitého odkazu svých předků

 

 

 

 

-          podíl vyčleněných věkových skupin, dětí 0-14 let a osob starších 65 let, je ve vzájemné závislosti. Čím vyšší podíl starších na trvale žijících, tím nižší je potom podíl dětí a opačně. Z tabulky je zřejmé, že v tomto směru je nejpalčivější situace v sousedních Nezdicích

 

 

 

 

-          podíl zaměstnaných je vázán na trvale žijící občany v produktivním věku, tj. po odečtení počtu dětí a starších 65 let. Z tabulky je zřejmé, že Strašín vykazuje ze sledovaných obcí nejvyšší zaměstnanost. Rovněž strukturu zaměstnanosti lze označit za optimální. V kategorii prvovýroba, zahrnuto zemědělství, lesnictví a rybářství, je zaměstnán nejmenší podíl obyvatel. V kategorii služeb, zahrnuto obchod, doprava, spoje, školství, zdravotnictví, stravování, ubytování, veřejná správa, opravárenství a pod. Označení „optimální“ lze stanovit na základě poznatku vývojového trendu struktury zaměstnanosti v nejvyspělejších státech světa, kde podíl prvovýroby včetně hornictví je do 10%, v průmyslu a stavebnictví 30% a zbytek, 60% je ve službách

 

 

 

 

-          podíl vyjíždějících za prací mimo obec v rámci srovnání je v přijatelné míře. Nejvýhodnější pozici zaujímají zatím Soběšice, kde více jak dvě třetiny obyvatel je zaměstnáno v rámci obce. Srovnání se však podstatně změní po otevření provozu rámařství ve Strašíně

 

 

 

 

-          poslední srovnávaný ukazatel je podíl rekreačních chalup, tj. domů, které nejsou trvale obydleny a jsou využívány pouze k rekreaci. Tento ukazatel v sedmi sledovaných obcích se pohybuje kolem 40%. Bílou vránou je středisková obec Dražov se svými 2%. Nevěrohodně působí, že osady Dobrš a Zálesí nevykazují žádných rekreačních chalup.

 

 

 

 

            Ze zveřejněné statistiky je možné si učinit závěry nejen k minulosti a přítomnosti, ale i do budoucnosti. Sledované obce leží v krajině, která horopisně je vymezena severním okrajem centrální Šumavy, Javornickou hornatinou včetně severně vybíhajícího hřebenu Kůstrého a začínajícím Šumavským podhůřím, Svatoborskou vrchovinou se Sedlem a Mladotickou vrchovinou s Damíčským vrchem. Příroda zdejší krajiny ji jednoznačně předurčuje k rozvoji cestovního ruchu, a to nejen tuzemskými turisty. Agroturistika není vynálezem současné doby. Pamětníci si vzpomenou, že již za předmnichovské republiky byly domácnosti, které každoročně měly své stálé letní hosty z Prahy.

 

 

            Zvýšení zaměstnanosti v těchto oblastech v budoucnu bude vyžadovat kvalifikované pracovníky různých profesí oboru služeb, včetně znalostí cizích jazyků. Tento požadavek budiž vodítkem pro rodiče dospívajících dětí při volbě jejich budoucích povolání...

 

 

(pokračování příště)

 

 

V.Valenta

 

 

 

 Napsali nám:

            Snad každý člověk v naší vesnici má své starosti a často neví, kam dřív skočit. Žije však mezi námi vzácná žena, která má starostí očividně málo a tak skáče k internetu a svým spoluobčanům udílí prostřednictvím sms zpráv rady, co mají dělat a jak to mají dělat. Faktem zůstává, že takto poctění lidé nevěřícně kroutí hlavou a mají neodbytný pocit vytřískat této radilce (která se sice nikdy nepodepíše, leč její identita je více než patrná) ústa nebo aspoň okna na baráku. Komplet všechna.

 

 

            A tak raději její rady budeme opětovat: „omluvte se“, „odstěhujte se“ a pro jistotu „pořiďte si..“..medvídka mývala. Ale hlavně si, nóbl dámo, zameťte před svým prahem a neobtěžujte slušné lidi svými stupidními anonymními esemeskami.

 

 

Vilma Valášková

 

 

 My a internet

Pokrok dorazil už i k nám na odlehlé místo naší země – do Strašína. Internet. Slovo, které už neznáme pouze z novin, televize a z vyprávění známých, ale už ho máme i my. Nejprve se objevil v knihovně, ale tam jsme se často pro nedostatek času nedostali, nebo nebyl mimo provoz. hodiny knihovny nikdo, kdo by nás s tím zázrakem techniky naučil pracovat. A pak najednou – díky ochotě Obecního úřadu – máme internet i v některých našich domácnostech. Je to obrovský zdroj zábavy, poučení, informací. Dá se tam najít spousta zajímavostí, rad a dá se u něj strávit volný čas. Někteří ho moc nemáme, ale kdo nemá své volno čím naplnit, může se i vzdělávat. Bohužel, může internet i zneužívat k rozesílání urážlivých a obtěžujících sms a e-mailů.

 

 

            Co říci závěrem? Lidská hloupost a technika se srazily a nic s tím nenaděláme. Kdo je asi silnější?

 

 

M.Š.

 

 


Strana 12

  

 

V ů n ě   d o b r o t 

 

            Koncem března vyšla naše čtvrtá publikace, tentokrát s názvem „Vůně dobrot z podhůří Šumavy - JARO“. Její poněkud delší označení opět napovídá, že v něm zdůrazňujeme především náš místopis. Pouze zdánlivě se jedná o tzv. tradiční „kuchařku“. Je provázena etnografickým vyprávěním o našem údolí a kuchařské předpisy jsou z pera babiček a prababiček. Zájem přečíst i něco „vod nás“, ale i „vo nás“, mají čtenáři i z jiných regionů.

            Pokud mne úplně nepohltí soubor projevů stáří, který se nazývá senilita (pejorativně: stařecká zchátralost nejen těla, ale zejména ducha), ráda bych -s těmi, kteří mne svými vědomostmi a umem pomáhají tato dílka tvořit - „vůně dobrot“ dokončila verzí o čtyřech ročních obdobích tak, aby vznikl ucelený cyklus (jakýsi „rok na vsi“).

            To je také důvod, proč jsem se rozhodla pravidelnou rubriku „Toulky naší minulostí“ zaměnit za povídání o přítomnosti. (V textech našich knížek se čtenáři natoulají naší minulostí až, až.)

            Nejsem si jista, zda celý soubor „dobrot“ se nám podaří vydat ještě v tomto roce. Jsme příliš malý kolektiv, jak na distribuci knih, tak také na všechny ostatní pracné úkony s tím spojené. A jsme také jedním z mála podobných kolektivů, který vydává s „odřenýma ušima“ regionální literaturu a navíc z toho má potěšení a upřímnou radost, že tím může zviditelnit náš kraj. V dnešní době je to opravdu nejen riskantní, ale i přepychová pošetilost. Díky laskavému pochopení vedení Typosu Klatovy, díky nadšenému fotografovi Janu Kavalemu a díky upřímným lidem, kteří nám ochotně poskytují vskutku vzácné rodinné kulinářské písemnosti -si tuto pošetilost zatím můžeme dovolit.

            Zásoby záznamů učitelky Anny Duškové jsou stále nevyčerpané. Musím však zde podotknout, že její poznámky a etnografické práce považuji za pouhé indície, které nám něco napovídají o naší historii, národopisu, ale i o životě lidí v horském prostředí. Odborné zpracování těchto údajů a jejich vědecká oponentura na odborníky stále čeká. Pověsti jsou motivované vyprávěním našich předků a je dobré, že je takto můžeme prezentovat. Ostatně, v každé z publikací to zdůrazňujeme. Cituji: „Chceme-li se podívat pravdivě na dobu, která se pověstmi a přeludy jen hemží, nesmíme opomenout touhu obyvatel po svébytnosti. Jejich fantazie byla umocněna prostředím. V přírodě nejen žili, ale s přírodou si i povídali. Protože se stále něčemu divili, začali „po svém“ filozovat.“ (str.72-“Návrat“)

            Podobné je to i s názory, zda je pavědou, fikcí, výmyslem, či zázrakem, který se stal tenkrát, když prý Panna Maria na skalce za kostelem zjevila svoji stopu, ze které vytryskla voda. Nemusíme věřit starým pověstem a legendám. Především však bychom měli mít úctu ke všemu vzácnému, co nám zde moudří lidé zanechali. Strašínský kostel Narození Panny Marie beze všech pochybností je starověkým posvátným místem - symbolem krajiny Šumavy a jejího podhůří. Pokud zatratíme a zaměníme tyto vzácné symboly našich předků za cetky, zatratíme i svoji vlastní identitu. Mnohá neomylná dogmata jsou pro život pomíjivá a pro jeho zánik nepodstatná. Po celé věky hledali lidé -žijící uprostřed přírody- intimní kontakt s vesmírem. Pradávná byla jejich víra v tajemnou moc přírody a úzkostlivě se báli její nebývalé síly.

            Když už si zde tak sama se sebou přemítám o různých tématech - od „kuchařky“ až po „zázrak na poustce“, dovolím si ještě na závěr polemizovat se slangovým termínem, u nás nyní tak často používaným. Je to slovo „náplava“.

            Před časem mně opravil plot sympatický mladý muž, se kterým se příjemně povídalo o přírodě, houbách, o našem kraji. Řekl mi, že je zde „náplava“. Řekl to smutně. Alespoň -tak se mi to zdálo.

            Náplavy jsou různé. Na jaře naše horské potoky naplaví lidem do údolí dost starostí a trápení. Jsou však „lidské náplavy“, které zde pobydou krátce, zato prostým venkovanům uštědřují přemoudřelé tlachy, jak by to zde mohlo vypadat, kdyby ... Však to znáte. Posléze tak, jak se k nám naplavily, časem se opět někde jinde vyplaví. Jsou také náplavy, jejichž působení je zde viditelné. Mladé náplavy, které jsou pro náš zapadlý kraj s množstvím rodinných vazeb a nepříznivou věkovou strukturou obyvatelstva přímo nevyhnutelnou nutností.

            Učitelka Anna Dušková se sem také jednoho dne „připlavila“. A byla to pořádná „Náplava“. Dík za ni! Tak jako dík za všechny ty „náplavy“, které zde zanechávají svoji zřetelnou, hodnotnou a moudrou stopu.

                                                                         Jaroslava  S u c h á č o v á