Datum a čas

Dnes je úterý, 26. 9. 2023, 2:10:57

Svátek

Svátek má Andrea

Aktuální počasí

Počasí dnes:

26. 9. 2023

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Ráno místy mlhy. Denní teploty 19 až 23°C. Noční teploty 11 až 7°C.

Zobrazit více ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Strašín – Lazna – Věštín – Nahořánky – Maleč – Zuklín

 

 

 

Březen2007                                                                             1/2007

 

 

 

Motto: Strom neodepře stín ani tomu, kdo ho přišel porazit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané!

 

 

 

 

 

    Úvodem bych chtěl poděkovat všem hasičům, kteří se podíleli na likvidaci škod vzniklých lednovým orkánem. Pomáhali obětavě nejen u nás na Malči, Věštíně, Zuklíně, ale i v Nezdicích, Žichovicích a Javorníku.

 

    I. etapa rekonstrukce vodovodu za 3,5 mil. Kč by měla být letos dokončena. Dále se připravuje územní plán obce s osadami. Do této přípravy se může  každý aktivně zapojit a já bych Vás tímto rád vyzval, abyste této příležitosti využili.

    Chtěl bych též upozornit občany, kteří ještě nezaplatili poplatky za svoz komunálních odpadů a poplatky za psy, aby tak učinili do konce března.

    Od 6. do 15. dubna se opět uskuteční humanitární sbírka starého oblečení a textilu (deky atp.). Věci můžete dávat zabalené v igelitových pytlích nebo v krabicích do podloubí před obecní úřad.

    Závěrem bych chtěl poděkovat za všechny Vaše příspěvky do našeho zpravodaje. Jistě i Vás potěší nová rubrika – Včelařské okénko.

    Přeji všem příjemné jaro.

starosta Jan Helíšek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah:

 

 

 

 

 

 

Informace OZ          …2

 

 

 

 

 

 

Škola                    …3

 

 

 

 

 

 

Hasiči                   …4

 

 

 

 

 

 

Příroda                  …5

 

 

 

 

 

 

Toulky naší minulostí  …6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strašínský zpravodaj, čtvrtletník, vydává Obec Strašín, tel.: 376 587 223, 777 026 845 - starosta, zdarma k 15.3.2007, nákladem 250ks. Odpovědný redaktor: J.Helíšková, redakční rada: J.Blahutová, M.Melicharová a J.Sucháčová

 

 

 

Příští číslo vyjde v červnu 2007

 

 

 

 

 

 

Strana 2

 

 

 

Informace Obecního zastupitelstva

 

 

 

 

 

 

Z veřejných zasedání obecního zastupitelstva, která se konají vždy druhé úterý v měsíci od 19:00hod střídavě v přísálí KD ve Strašíně a v Lesním hotelu v Laznech

 

 

 

 

 

 

Usnesení

 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Strašín konaného dne 12.12.2006

Usn. č. 8/2006 – ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2007 dle přílohy k zápisu.

 

 

 

Usn. č. 9/2006 -  ZO schvaluje rozpočtové změny k 30.11.2006 dle přílohy k zápisu.

 

 

 

Usn. č. 10/2006 – ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 o místním poplatku na provoz systému   sběru, shromažďování, přepravy a třídění odpadů na r. 2007: 500,00 Kč na kalendářní rok za   objekt určený k individuální rekreaci nebo objekt, kde není přihlášená osoba k trvalému pobytu 500,00 Kč za objekt a 400,00 Kč za osobu přihlášenou k trvalému  pobytu.

 

 

 

 

 

 

Usnesení

 

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Strašín konaného dne 9.1.2007

 

Usn. č. 11/2007 – ZO pověřuje účastí na veřejné dražbě poz. č. parc. 1227/96 v k. ú. Strašín pana Jana Helíška.

 

Usn. č. 12/2007 – ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Strašín a Městem Sušice na projednání přestupkové agendy na dobu 1 roku.

 

 

 

Usn. č. 13/2007 – ZO schvaluje, aby se členové zastupitelstva vzdali svých měsíčních odměn po celé volební období.

 

 

 

 

 

 

GRATULUJEME:

 

 

 

Turnaj v šachu Klatovská věž dne 24.2.07, kategorie 1.-4. tříd – 9. místo Ondřej Pítra                                                                     5.-9. tříd – 3. místo Josef Korál

 

 

 

 

 

 

Čestnou listinu nejúspěšnějších sportovců pošumavského sportovního sdružení v Klatovech za rok 2006 obdržela Zuzana Kankrlíková (volejbal, TJ Klatovy).

 

 

 

Srdečně blahopřejeme!

 

 

Ë

 

 

 

Společenská kronika

 

 

 

 

 

 

Blahopřejeme k životnímu jubileu a přejeme vše nejlepší!{

Jaroslava Ulbrichová

 Vítáme nové sousedy! Přihlásili se k nám k trvalému pobytu: Miroslav Cozl (Maleč)

Odhlásili se z trvalého pobytu: Martina Poppová (Strašín)

 Úmrtí: Josef Kraml, Cecilie Kučerová, Vojtěch Pohanka

 

 

 

 

 

 

 

Pavlína Pítrová

 

 

 

Strana 3

 

 

Škola

 

 

 

             Každý rok se vždy všichni moc těšíme na nejkrásnější svátky – na Vánoce a vánoční volno. Na besídku, která se konala v předvánočním týdnu, jsme nacvičili pásmo zimních a vánočních veršů, říkadel a koled a všechny děti ještě s paní vychovatelkou veselé divadlo „Jak šlo vejce na vandr“. Naše několikatýdenní přípravy se vyplatily, besídka se vydařila. Měli jsme radost, že se na nás přišlo podívat hodně rodičů i bývalých žáků školy.

 

            S nacvičeným vánočním pásmem jsme vystoupili ještě 21.12.2006 v K. Horách na školní besídce. Spolu s jízdou hasičským autem a obdrženými dárky za vystoupení to byl pro nás velký zážitek. Vánoční stromeček jsme odstrojili až na Tři krále, kdy jsme si ještě u stromku zazpívali známou koledu.

            Po Vánocích se do školy moc nechtělo, ale brzy jsme si zpestřili učení návštěvou divadla „Mrazík“ v Sušici. Přestože všichni známe oblíbený film, divadlo se nám moc líbilo, a tak jsme si při výtvarné výchově nakreslili hezké obrázky a při pracovních činnostech jsme zhotovili papírovou koláž.

            U zápisu předškoláků do příštího 1. ročníku jsme přivítali 4 děti – všechny moc šikovné a dokonce tvrdí, že už se do školy těší.

            Po týdenních jarních prázdninách jsme byli jedno odpoledne plavat v bazénu v Horažďovicích. Čtvrťáci, kteří navštěvovali na začátku školního roku plavecký výcvik, tam dostali „mokré vysvědčení“.

            K masopustu patří masky a hodně legrace – ve škole jsme se hezky pobavili 20. února odpoledne a někteří i v sobotu 24. února v sále.

            Na začátku března pojedeme zase spolu s MŠ na divadlo do Sušice a pak se už budeme těšit na Velikonoce.

 

 

 

Mgr. Zora Vlasová

 

 

 

Školka

 

 

 

             Vzpomínkami na vánoční nadílku a tříkrálovou koledu jsme zakončili období Vánoc. Radost z tohoto období nám trochu pokazila „paní Zima“, která byla na sníh velice skoupá. Zimní chvilky si děti zpestřily 16. ledna návštěvou divadelního představení. Herci z Docela velkého divadla z Litvínova převedli do divadelní podoby známou filmovou pohádku Mrazík.

 

            Některé děti se také připravovaly na zápis do prvních tříd ZŠ, který probíhal 31. ledna. Z naší mateřské školy se letos zápisu zúčastnilo celkem pět dětí, z toho čtyři děti se zapsaly do ZŠ ve Strašíně, jedno do ZŠ v Sušici.

            Od 5. února si děti užívaly jarních prázdnin. Únor je i v mateřské škole časem masopustu, časem karnevalových rejů se spoustou legrace – tance, převleky, soutěže, zhotovování masek. Děti si vytvořily svůj vlastní průvod masek vyrobených z ruliček od toaletního papíru – stačilo jen trochu šikovnosti a fantazie. Kromě toho si děti tradičně  mohly přijít zatančit a zasoutěžit do KD na Dětský karneval, který se konal 24. února.

            V úterý 6. března jsme jeli s dětmi opět do Sušice na divadlo s názvem Pohádky od pohádky. A nyní už se chystáme na příchod jara a s ním spojených Velikonoc, před kterými nás čeká spousta tvořivé práce.

Marie Holá

 

 

 

Strana 4

 

 

 

Hasiči

 

 

 

 

 

Aktuálně:

         Výbor naší organizace se pravidelně schází na svých jednáních,  projednává činnost a zaměření celé organizace a zhodnocuje plán práce přijatý pro rok 2006 a tím i přípravu na Výroční valnou hromadu, která by měla zhodnotit, co se nám podařilo uskutečnit a kde máme rezervy či nedostatky ve své hasičské práci. Valná hromada našeho sboru proběhla v měsíci listopadu za účasti našich sousedů a zhodnotila práci za uplynulé období. Bylo předáno ocenění našim členům za dobrou práci a medaile za věrnost, bylo předáno malé ocenění i našim nejmenším hasičům. Činnost celé organizace byla hodnocena nadřízeným orgánem z Hasičského záchranného sboru Klatovy a panem starostou obce Janem Helíškem na velmi dobré úrovni. Zhodnocení a posezení při hudbě se jako vždy prodloužilo do časných ranních hodin. Zúčastnili jsme se všech Výročních valných hromad našich sousedů a byly zahájeny přípravy na již tradiční Hasičský ples, který náš sbor s naprostou pravidelností uskutečňuje od samého založení našeho sboru.

             Do výboru našeho sboru byl zvolen nový člen Ing. Jiří Chromý, který byl pověřen vedením našich nejmladších hasičů. Přejeme mu hodně úspěchů v této činnosti, neboť výchova našich nejmenších hasičů je základem nejen našich nástupců, ale i základem dobré činnosti celého našeho sboru v příštích letech.

 

 

 

 

 

Z historie:

 ... pokračování...

 …v tomto novém uskupení okrsku č.11 Strašín dochází k velmi velkému rozvoji spolupráce mezi jednotlivými sbory a nově zvolení funkcionáři rozvíjejí velikou činnost. Pravidelně se pořádají okrskové aktivy, soutěže okrsku a především dochází k velikému poznání sousedů na poli sportovním. Veliká rivalita mezi jednotlivými sbory velmi napomáhá k poznání hasičského umění a ovládání hasičského nářadí. Každý sbor chce řádně reprezentovat svoji obec na poli sportovním a bez řádného nácviku nelze se v rámci okrsku i okresu umístit na předních místech jednotlivých soutěží. V této době vybavenost našeho sboru byla velmi nedostačující. Náš sbor byl vybaven hasičskou stříkačkou s označením PS 16. Byla to velmi výkonná stříkačka, jediná v okrsku, ale bylo nutno ve spolupráci s místním JZD uzavřít dohodu o přistavení přípřeže k přesunu nejen k nácviku, ale i k zásahům, kterých se náš sbor zúčastňoval. Jediná hasičská vozidla v okrsku byla v Nezdicích a Soběšicích a to Tatra 805. Byla to nákladní vozidla - valník s plachtou. Bylo by velmi dlouhé vypisovat počet hasičských zásahů, kterých se náš sbor zúčastnil. Činnost našeho sboru v nově otevřených prostorách hasičské zbrojnice byla velmi dobrá, mnohokráte jsme se umístili na prvém místě v rámci našeho okrsku a tím byl zajištěn postup do vyšší soutěže v rámci klatovského okresu. Bylo nutné v součinnosti se zdejším MNV zajistit dopravní prostředek. K výjezdům k požárům nebo na soutěže bylo používáno nákladní vozidlo Garant zvaný Lambarene. Podařilo se zajistit starší hasičské vozidlo cisternu A 16 …

 

 

 

 

 

...Pokračování příště

                                                                  Mužík Tomáš

 

 

 

 

 

 

                    Dění v obci

 

 

 

 

 Akce, které proběhly: 

 - Turnaj ve stolním tenise

 

 

- Myslivecký bál

- Hasičský bál

- Divadelní bál

- Masopustní průvod maškar

- Dětský karneval

 

 

 

Strana 5

 

 

 

Příroda

 

 

 

Krkavec velký (Corvus corax)

         Krkavec je největší pěvec. Má zpěvné ústrojí (syrinx), podle něhož se řadí do společného řádu všech pěvců. Má hmotnost 1 – 1,5 kg a rozpětí křídel dosahuje přes 1 metr. Má nápadně dlouhý a vysoký zobák, peří na hlavě je prodloužené, takže jeho hlava je dost velká. Samec i samice jsou stejní, celí černí s ocelově modrým a purpurovým leskem. Krkavec je výborný letec, který svou velikostí připomíná dravce. Výborně a dlouho plachtí. Hlas je hluboké a daleko slyšitelné korrk – korrk nebo klong – klong. Už v únoru či v březnu budují na vysokých stromech či na skalních útesech mohutné hnízdo. Počet vajec 4-6 modravě zelených, černohnědě skvrnitých. Samice sedí 20-23 dní, samec ji po celou dobu krmí. Mláďata hnízdo opustí po 40 až 42 dnech. Krkavci jsou všežravci a hlavně hledají mršiny, za kterými létají až 10 km. Na Šumavě byl opět uměle vysazen roku 1974, kde se začal množit. U nás hnízdí snad na Zuklíně, ale přesně doloženo to není. Jinak jsou zde pozorovány stále 3 a 4 kusy. V zimě až do 8 kusů. V zajetí velmi rychle zkrotne a naučí se mnoho slov, která „vyslovuje“ až k nerozeznání od hlasu dospělého muže.

 

            U nás je celoročně chráněn.

Josef Rybáček

 

 

 

VČELAŘSKÉ OKÉNKO

            Když se řekne „včela“, mnohý z nás si asi vybaví, jak bolí včelí bodnutí. Ale včela není jen to nepříjemné žihadlo, je to i řada významných včelích produktů, které člověk využívá jako potravu nebo jako přírodní léčiva. Včely jsou také nejvýznamnějšími opylovači ovocných stromů, keřů nebo důležitých plodin.

            Chtěl bych vám včelu a její produkty trochu přiblížit, třeba se z těch několika článků dovíte něco nového (pokud nejste sami včelaři).

            Začneme trochou historie. Ze starých archeologických nálezů je patrno, že člověk využíval včelích produktů. Proti jiným živočišným druhům se včelu nikdy nepodařilo zdomácnit, ona si žije pořád stejně jako před tisíci lety, řízena svými vrozenými hmyzími instinkty. Je jedno, jestli žije v dutém stromě nebo v úle, který jí včelař sestavil.

            Už v 5. století n.l. staré kroniky vypráví o zemi kolem dokola ohraničené horami, kde lesy zněly bzukotem včel. Historickou existenci včelařství potvrzují zakládací listiny klášterů od přemyslovské doby v 10. století. Osvícenská panovnice Marie Terezie vydala včelařské patenty – v roce 1775 pro Moravu a Slezsko a v roce 1776 pro Čechy. Těmito patenty byly zřízeny i první včelařské školy. Na tyto tradice navazuje Český svaz včelařů. V roce 1791 bylo v Čechách chováno 20 257 včelstev, v roce 1851 to bylo 174 200 včelstev. V roce 2005 bylo na území České republiky 48 499 včelařů a ti se starali o 542 000 včelstev. Zdá se vám to asi hodně, ale je to pořád málo. Včel by bylo třeba daleko více.

            Příští pokračování bude o včelích produktech. To bude jistě sladší.

Čestmír Jílek

 

 

 

Strana 6

 

 

 

JAK  ŠEL  ŽIVOT …

 

 

 

V z p o m í n k y   o d  B i s k u p ů

 

 

       Velmi vzácnou knihu - rodinnou kroniku – mně zapůjčila paní Anička Martišová, roz.Bečvářová. Její otec, pan František Bečvář (1910-2004),  úhledným písmem do ní zapisoval nejen rodinné údaje, ale i vzpomínky, pověsti – prostě psal tak, jak plynul život v malebném lesním koutku u rybníka, kterému od nepaměti říkáme Biskupák.  Vše provázel hezkými kresbami z prostředí lesa a hájovny. Ráda se s Vámi podělím o vlídné povídání, které by potěšilo i spisovatele Jana Vrbu.

             Snad zaujme také naše mladé „teenagers“ a navodí „černou hodinku“, o které se pan Bečvář zmiňuje s nostalgií. Kriticky připomínám, že jsem v holčičím věku vyprávění dědečka, otce, matky a jejich nesčetných přátel poslouchala velice ledabyle. Dnes mi chybí. Nejen to vyprávění.

             Dovolí-li paní Anička, ráda bych mnohé údaje z kroniky použila při výročí spisovatele K.Klostermanna v příštím roce (protože se dotýká údajů, o kterých Klostermann ve svých knihách píše). A dá-li mi pánbůh zdraví a čilý rozum (u počítače při psaní není nutné křepčit) a moje vydavatelka J.Helíšková - TOLIE mne neopustí, pak  bych s přispěním záznamů pana Bečváře a za odborné spolupráce L.Hromádkové mohla dokončit třetí díl pověstí, o které mne mnozí žádají. Pro fotografa Jana Kavaleho by to byla lahůdka – s fotoaparátem se potulovat okolo Biskupa. 

             Tak tedy, pane Bečváři, sledujete-li shora dění u nás - nejspíš z obláčku ukrytém v lesním porostu,  pak společně posedíme při černé hodince dnes, ale i příště.

 

 

 

 

 

 

                                                                      Jaroslava Sucháčová

 

 

 

 

 

 

„ VZPOMÍNKY Z MÉHO ŽIVOTA

 

 

 

A

 

 

 

A  HISTORKY MALÉHO KOUTU ŠUMAVY“

 

 

 

                                                   

 

 

 

     „Zůstal jsem věren odkazu mých předků, věren své domovině i svému domovu. Ač jsem měl zájem spatřit též cizí země, nikdy jsem se daleko do světa nedostal,  a tak až  nyní se ohlížím  jaksi nazpět a vzpomínám …

 

 

 

     Za mého mládí bývalo tak, že rodiče, dědové a báby, někdy i potulní vandrovní vyprávěli při černé hodince, při draní peří, také při přástkách nebo jenom hrátkách. Zpravidla těm mladším také četli, buďto z rodové kroniky, nebo vyprávěli různé historie a události, které porůznu zažili za svého života. Takovýmto ústním podáním předcházela historie a paměti z generace na generaci.

 

 

 

     V současné době jsou děti již od útlého věku začleněny do jeslí a školek, namísto přástek, černé hodinky nebo hrátek je zaujaly  televizní programy nebo různé seriály a rodičové také stráví dost večerního času návštěvou různých schůzí a přednášek. (Poznámka: psáno v sedmdesátých letech).  Proto není již vypravěčů, ani posluchačů.

 

 

 

     Rád bych a má vůle je ta, aby alespoň malá historie ze života mého, jako odcházející generace, zůstala v povědomí generace další.

 

 

 

     Ani mne samotnému nepodařilo se porozprávět s těmi mladšími o historii vlastní rodiny, svého rodiště a jeho okolí. Sám jsem býval vděčným posluchačem takových historek a zkazek, a aby nepřišlo vše jen tak v zapomenutí, rozhodl jsem se nějaké ty vzpomínky ze svého života napsat.

 

 

 

     Snad jednou  některému čtenáři připomenou a objasní,  v jakém prostředí a situaci jejich předešlé generace žily.  Budu takto pokračovat příležitostně,  jak ta která vzpomínka mne právě napadne“.

 

 

 

                                                           

 

 

 

... Pokračování příště