Datum a čas

Dnes je sobota, 30. 9. 2023, 4:57:02

Svátek

Svátek má Jeroným

Aktuální počasí

Počasí dnes:

30. 9. 2023

obl

Bude polojasno až oblačno. Ráno místy mlhy. Denní teploty 22 až 26°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Zobrazit více ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

 

Strašín – Lazna – Věštín – Nahořánky – Maleč – Zuklín

Září 2007                                                  3/2007

Motto: Obecenstvo tleská ohňostroji, ne však východu Slunce

 

Vážení spoluobčané!

    Nejvíce nás asi všechny v těchto dnech zajímá otázka ohledně zdravotního střediska v obci. Plzeňský kraj vypsal výběrové řízení na místo praktického lékaře pro dospělé, kam se mohly podávat přihlášky do 11.9.2007. Výběrové řízení proběhlo bez účasti Obce Strašín (pouze za účasti VZP a Kraje) dne 18.9. a vyhrál je MUDr. Jiří Šoukal. Od kdy začne ordinovat, se přesně neví (nabytí právní moci, podepsání smlouvy s VZP a pod.), prozatím se pacienti mohou obracet na lékaře viz 3. strana Zpravodaje. Pokud byste potřebovali pomoc s dopravou k lékaři, prosím obracejte se přímo na mě.

    Se zdravím souvisí i další informace a to pořádání Dnů Zdraví ve Strašíně. 8.10. se uskuteční za podpory Krajské hygienické stanice a Zdravotního ústavu měření cholesterolu pro občany zdarma. Podrobnější informaci dostanete v sms zprávě.

    Děkuji všem, kteří se snaží přispívat ke  kulturnímu, sportovnímu i jinak prospěšnému dění v naší obci. Jsem rád, že to u nás žije. Děkuji Malečským, že se přičinili k opravě kapličky na Malči a současně k znovuobnovení své poutě. Aktuálně bych chtěl poděkovat divadelnímu spolku Kolár za reprezentaci s hrou Hrátky s čertem. Děkuji paní Sucháčové, která se kromě napsání zatím posledního dílu Vůní dobrot účastnila natáčení na Kavčích Horách v pořadu o  vánočních zvycích, a také jí patří dík za to, že se o nás zajímá ČT  - pořad Toulavá kamera (o vysílacím čase pořadu o Strašínu Vás budu informovat).

    Na závěr bych chtěl všechny srdečně pozvat na naše již tradiční Posvícenské slavnosti do KD Strašín v sobotu 13.10. od 14:00 hod. Sejdeme se zde společně ke schválení budoucího rozvoje obce včetně všech osad a samozřejmě zde nebude chybět kulturní program a  občerstvení. Doufám, že přijdete v hojném počtu, tak jak tomu bylo i  v minulých letech.

    Příjemný podzim všem,

starosta Jan Helíšek

 

Obsah:

 

Informace OZ       …2-3

 

Škola, školka          …4

 

Hasiči                  …5

 

Dění v obci            …6-7

 

Příroda              …8-9

 

Toulky naší minulostí…10

 

 

 

Strašínský zpravodaj, čtvrtletník, vydává Obec Strašín, tel.: 376 587 223, 777 026 845 - starosta, zdarma k 30.9.2007, nákladem 250ks. Odpovědný redaktor: J.Helíšková, redakční rada: J.Blahutová, M.Melicharová a J.Sucháčová

Příští číslo vyjde v prosinci 2007

 

Strana 2

Informace Obecního zastupitelstva

 

Z veřejných zasedání obecního zastupitelstva, která se konají vždy druhé úterý v měsíci od 19:00hod střídavě v přísálí KD ve Strašíně a v Lesním hotelu v Laznech

Usnesení

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Strašín konaného dne 12.6.2007

 

Usn. č. 18/2007 – ZO schvaluje zprávu auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok

                              2006 bez výhrad.

 

Usn. č. 19/2007 – ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2006.

 

Usn. č. 20/2007 – ZO schvaluje prodej traktoru Zetor 8011 za cenu 40 000,00 Kč panu

                              Šatrovi z Bešetína.

 

Usn. č. 21/2007 – ZO schvaluje rozpočtové změny k 31.5.2007.

 

Usn. č. 22/2007 – ZO schvaluje smlouvu na zpracování projetkové domunetace

                             na plynofikaci včetně přípojek za cenu 639 000,00 Kč včetně

                             DPH za předpokladu, že částka bude rozložena do více splátek.

 

Usn. č. 23/2007 – ZO ukládá všem majitelům domů, ve kterých není osazen vodoměr,

                              aby zabezpečili montáž měření pitné vody  nejpozději do 31.12.2007

 

Usnesení

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Strašín konaného dne 12.7.2007

 

Usn. č. 24/2007 – ZO schvaluje změnu usn. č. 23/2007 ze dne 12.6.2007 takto: ZO ukládá

                             všem majitelům odběrných míst, ve kterých není osazen vodoměr, aby

                             zabezpečili montáž měření pitné vody nejpozději do 31.10.2007.

 

Usn. č. 25/2007 – ZO schvaluje pronájem ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

                             MUDr. Márii Patákové za 1.773,00 Kč měsíčně od 1.7.2007.

 

Usnesení

z veřejného zasedání Zastupitelstva Strašín  dne 22.8.2007

 

Usn. 26/2007- ZO schvaluje prohlášení obce – souhlas s hipostezkou na území katastru obce

                       Strašín a zanesení do  pasportu obce v rámci projektu „Hipostezky v Pošumaví“

 

Usnesení

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Strašín konaného dne 17.9.2007

 

Usn. č. 27/2007 – ZO schvaluje, aby obec jako člen  se vstupem sdružení Prácheňsko,

                             z. s. p. o do MAS Pošumaví a souhlasí se strategií a se zněním stanov

                             MAS Pošumaví.

 

Usn. č. 28/2007 – ZO neschvaluje, aby byl odpuštěn dluh na nájemném ve výši 110.490,00

                             Kč pozůstalým po MUDr. Doulovi paní Zuzaně Appeltové a panu Danielu

                             Doulovi. Pohledávka bude uplatněna v dědickém řízení.

 

Usn. č. 29/2007 – ZO pověřuje starostu, aby jednal o převodu nepotřebného majetku

                             Ministerstva obrany.

 

Usn. č. 30/2007 – ZO schvaluje rozpočtové změny k 31.8.2007.

 

Strana 3

Informace Obecního zastupitelstva

 

Na doporučení VZP ČR Mgr. Kvasničky sdělujeme, že pacienti se mohou obracet na tyto lékaře:

 

Sušice:

MUDr. Děkan, MUDr. Velkoborský – Klostermannova 4

MUDr. Kulvejtová – Nám. Svobody 2

MUDr. Nachtigal – Pod Svatoborem 319 (PAP)

MUDr. Nová – Nám. Svobody 2

MUDr. Vycpálková – Nám. Svobody 2

 

Hartmanice:

MUDr. Jon

 

Žichovice:

MUDr. Vycpálek

 

Obecní úřad rovněž doporučuje: nutná ošetření – LSPP Sušice – nemocnice MUDr. Masný

 

 

Ë

Společenská kronika

 

S radostí vítáme nové občánky!


 

Lucie Blahoutová

Andrea Blahutová

{


Gratulujeme rodičům a přejeme hodně radosti a zdraví! O chystaném vítání občánků budeme informovat.

 

 

Blahopřejeme k životnímu jubileu a přejeme vše nejlepší!{

Věra Jelínková, Marie Kantorová

 

Vítáme nové sousedy! Přihlásili se k nám k trvalému pobytu: Martina Kuncová, Václav Kunc, Jan Kunc, Samuel Kunc

 

Odhlásili se z trvalého pobytu: Jitka Vonešová – roz. Kostelníková, Natalya Shelomanova

 

 

Sňatky:      Kristýna Ledererová  roz. Kolajová

                   Jitka Vonešová roz. Kostelníková

                   Daniel Milota – Anna Benadová

Gratulujeme!

 

Pavlína Pítrová

 

 

 

 

Strana 4

Škola

 

V pondělí 3.9.2007 byl v ZŠ Strašín slavnostně zahájen nový školní rok 2007/2008. Přivítali jsme pět prvňáčků (Ondra Bandžal, Markétka Blahoutová, Víťa Helíšek, Sam Kunc a Vojtík Melichar), ve 2.ročníku se budou učit tři žáčci (Pepča Helíšek, Terezka Hnídková a Karča Michalcová) a ve 4.ročníku čtyři žáci (Barča Chalupná, Vlastík Chalupný, Aneta Janotová a Maty Melichar).

Do školy se zavítalo i hodně rodičů, všechny přišel pozdravit p.starosta Helíšek, který školákům i jejich učitelkám popřál hezký a úspěšný školní rok.

I my si přejeme, aby se dětem ve škole líbilo. Také proto jsme si zpestřili vyučování v září návštěvou divadelních představení „Hrátky s čertem“ v Kašp.Horách a „Kocourek Modroočko“ v Sušici. Obě divadla se nám moc líbila a a děti si o nich nakreslily pěkné obrázky.            

 

                                                                                                         Zora Vlasová

                                                                                                         Jitka Žižková

 

 

 

           

 

Školka

 

            Je pondělí 3. září a i když nebylo počasí zrovna přívětivé, začíná i pro mateřáčky nový školní rok. K docházce do mateřské školy je přihlášeno celkem 12 dětí.

            V tomto školním roce bude MŠ pracovat s tématickým blokem „Objevujeme svět pro život“. Výchovně-vzdělávací činnosti, které jsou dětem nabízeny, jsou založeny hlavně na prožitcích dítěte s prvky tvořivosti a fantazie.

            V prvních dnech si děti vyměňovaly zážitky a dojmy z prázdnin, druhý týden byl věnován „strašínské pouti“ – děti si vyzdobily koláče, kreslily pouťové balónky, zahrály si hry na „střelnici“, na kolotoč. Většina dětí navštívila divadelní představení pohádky „Hrátky s čertem“ v podání divadelního souboru Kolár.

            Koncem září (25.9.) pojedou společně se ZŠ do Sušice na pohádku „Kocour Modroočko“. Měsíc říjen začínáme pozorováním změn v přírodě a sběrem různého přírodního materiálu, který pak využijeme k tvořivým činnostem. Učíme se jednotlivé druhy pojmenovat, třídit, otiskovat, malovat, ochutnávat. Nezapomeneme ani na dodržení tradic – posvícení.

            Pak už se budou děti těšit na to, zda přijede svatý Martin na bílém koni.                         

 

Marie Holá

 

 

 

Strana 5

Hasiči

 

Aktuálně:

Družstvo žen pod vedením Mileny Trnkové se zúčastnilo okresní soutěže žen 23.6.2007 v Janovicích, kde v rámci Klatovského okresu se umístilo na 7. místě v II. věkové kategorii. Veliký dík za nácviky a především za reprezentaci našeho sboru. K tomu, aby bylo dosahováno dobrých výsledků, je nutné provádět opravy a údržbu techniky. O tuto techniku se velmi dobře starali naši členové R. Pešťák, Jan Blahuta ml., Miroslav Blahuta ml., Petr Hvostál a František Havlík. Všem veliké poděkování. Bylo zakoupeno vozidlo CAS 25 na náhradní díly. Byl uspořádán nohejbalový turnaj. O letních prázdninách vedení našich dětí uspořádalo výlet na rozhlednu Javorník a pochodové cvičení na hrad Kašperk. Obě akce byly velmi zdařilé. Dne 22.7.2007 vlivem veliké bouře byl vyhlášen planý poplach, kterého se zúčastnilo 14 našich členů. Při tomto planém poplachu byl uskutečněn výjezd do místní části Maleč, kde v té době byl umístěn tábor dětí z dětského domova K.Hory. Byly vážné obavy při tak veliké bouři, že budou potřebovat pomoc. Při příjezdu na místo táboření celý tábor spal a o veliké bouři nic nevěděl. Dne 9.8.2007 jsme se zúčastnili likvidace požáru stohu slámy v obci Domoraz. Byla zprovozněna siréna v místní části Lazny a sbor bude vybaven dalšími dvěma dýchacími přístroji s náhradními láhvemi. Začíná příprava na oslavu 105. výročí založení našeho sboru.

          

 

 

 

 

Z historie:

.. pokračování...

S příchodem nových funkcionářů do čela našeho sboru dochází k jisté renovaci s tím, že byl vyměněn takřka celý výbor naší organizace a naši dlouholetí funkcionáři zůstali velmi dobrou oporou, kdy vypomáhali nejen radou, ale především velkými  zkušenostmi. V té době byl zvolen předsedou základní organizace Bořivoj Koudelka a velitelem Tomáš Mužík. Bylo ustanoveno družstvo civilní obrany z řad členů naší organizace. Družstvo bylo zařazeno do sušické roty s názvem POCO / Požární ochrana civilní obrany /. Do družstva byli zařazeni vojáci starší 34 let a nevojáci. Tyto jednotky byly zřizovány na základě ochrany obyvatelstva v případě válečných či jiných pohrom. K funkčnosti těchto jednotek byly přednostně vybavováni novější technikou a jinými věcnými prostředky. Vozidlo Praga A 16 již nesplňovalo příslušné parametry a tak po jednání představitelů našeho sboru s vedením Krajské inspekce požární ochrany Plzeň dochází k výměně vozidla Praga A 16 za novější vozidlo AVIA A 31, které nám bylo převedeno z Horažďovic s tím, že do Horažďovic odevzdáme vozidlo Praga A16. Byla to veliká škoda, dnes bychom měli ve výbavě nádherného veterána. Takto však nikdo z nás v té době neuvažoval, neboť vidina převzetí moderní techniky byla veliká. Na tomto místě je nutné podotknout, že v té době zdejší předseda MNV pan Alois Petlička několikrát jednal o výměně staré techniky za novou, což mu bylo přislíbeno, ale z důvodů neustavení střediskové obce, kdy se vlekly dlouhé spory o tom, zda bude středisková obec Strašín nebo Žihobce, byla nová technika předána do obce Žihobce. /měli lepší kamarádíčky / …

           

 

 

                                                                  Mužík Tomáš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana 6

Dění v obci

 

Akce, které proběhly: 

 

28.7.2007        Strašínský pohár nohejbalových trojic

Dne 28.7.2007 byl uspořádán pod patronací SDH Strašín již tradičně osmý strašínský pohár nohejbalových trojic. Počasí přálo, a tak mohli diváci zhlédnout vynikající sportovní výkony a prožít tak pěkný letní den.

Sportovního klání se zúčastnila tato družstva:

Anonymní alkoholici, Bigmani, Dalamánci, Dolíček, Křivonožky, Mlynáři, Mokrosuky, Tequila team, Trojčata

 

Na prvních čtyřech místech se umístili:

1. Dolíček

2. Anonymní alkoholici

3. Mokrosuky

4. Tequila team

Děkujeme všem sponzorům za poskytnuté příspěvky do turnaje a všem nohejbalistům za pěkné a zajímavé sportovní zážitky.                                              Lenka Pešťáková

28.7. – znovuobnovení poutě na Malči

 

 

 

Strana 7

Dění v obci

 

4.8. – Tradiční setkání rodáků a přátel Nahořánek

 

18.-19.8. – Indiánské léto

                        Letos byly děti rozděleny do kmenů, ve kterých si měřily síly v rychlosti rozdělání ohně, v umění zdobení svého kmenového štítu, ve střelbě ze vzduchovky a sehrály napínavý souboj v indiánské hře Lacros. Indiánské léto zahájil Vinnetou na bílém koni, nechybělo ani vystoupení v práskání bičem. Podvečer a večer velmi zpříjemnila country skupina Prorok a jeho přátelé, dospělí mohli popíjet pivko a děti měly plno práce až do večera – připravily si společnou večeři, ozdobily si lapače snů a ještě stihly vyrobit jednoduché hudební nástroje, se kterými nacvičily indiánský tanec. V náročném souboji ze všech disciplín nakonec vyšel vítězně kmen náčelníka Vaška Kunce. Před spaním v týpých se mohly děti ještě podívat na „letní kino“ – Vinnetou.

 

 

 

 

 

 

 

8.-9.9. Divadelní představení Hrátky s čertem

 

 

Akce, které proběhnou:

 

8.10.  – Dny zdraví

 

13.10. – Posvícení

 

Strana 8

Příroda

 

Tis obecný – červený (Taxus baccata L.)

 

            Keř až strom o výšce do 20 m, s hustou vejčitou korunou sahající až k zemi. Vysoké keře mívají často několik kmenů, jež mnohdy srůstají. Hnědočervená kůra se brzy mění v tenkou borku, odlupujíce se ve velkých šupinách, je bez pryskyřice. Jehlice jsou ploché, dlouze zašpičatělé, svrchu tmavozelené, naspodu matně žlutozelené, na bočních větévkách bývají uspořádány dvouřadě. Tis je dřevina dvoudomá. Samčí i samičí květy v šištičkách o průměru asi 4 mm. Semeno je uloženo v dužnatém, pohárkovitém, krvavě červeném míšku nasládlé chuti. Zraje v září a říjnu. Jednodomí jedinci vznikají roubováním. Pomalu roste a je hodnotnou okrasnou, u nás chráněnou dřevinou. Jeho dřevo je pevné, pružné a houževnaté. Všechny části této dřeviny s výjimkou červených míšků jsou prudce jedovaté.

 

J. Rybáček

 

 

 

 

Strana 9

Příroda

 

Včelařské okénko

            V návaznosti na článek v červnovém Zpravodaji se chci dnes věnovat různým druhům medu v závislosti na jeho složení.

            Když půjde kupující do obchodu koupit med, má možnost volby dvou skupin podle původu:

            český med – na sklenici je v označení uvedeno Plněno výhradně medem produkce českých včelařů.

                                            dovozový med – med pochází ze zemí subtropického pásma, nezřídka je z nektaru aromatických rostlin. Takový med má někdy neobvyklou chuť, odlišnou barvu a kupujícímu často nevyhovuje.

            Med z mírného klimatického pásma a nám bližší přírody lépe vyhovuje jak po stránce chuti i vůně. Včelaři ho označují normou „Český med“ (PN ČSV č. 1/1999). Takto je označen pouze med nejvyšší kvality, pocházející výhradně z území České republiky. Není nijak upravován ani ošetřen a odpovídá kvalitě medu ve včelích plástvech. Proto se doporučuje nakupovat med přímo od včelaře.

            Často se nás lidé ptají, který med je kvalitnější – květový nebo medovicový.

            Květový med je směsí nektaru různých rostlin, ale může být i jednodruhový (i když zřídka) – řepkový, akátový, lipový, vřesový atd. Má většinou světlejší barvu, je snadno stravitelný, díky většímu obsahu hroznového cukru (glukózy) a ovocného cukru (fruktózy). Obsahuje i pylová zrna, éterické oleje a aromatické látky. Je vhodný pro děti, sportovce a rekonvalescenty.

            Medovicový med – označován jako lesní, pochází z medovice lesních stromů. Je tmavší, což způsobují rostlinná barviva obsažená v míze dřevin. Obsahuje větší množství minerálních látek a stopových prvků. Tento med je vhodný pro lidi s onemocněním dýchacích cest a pro nízký obsah bílkovin je velice vhodný pro pacienty s onemocněním ledvin.

            Každý „poctivý“ med časem zkrystalizuje. Pokud se během začínající krystalizace medem míchá, vzniknou v něm pouze malé a jemné krystalky, které nedráždí sliznici v krku a uchovávají si jemnou krémovitou konzistenci i několik let. Mícháním med zbělá nebo zesvětlá, což je způsobeno velkým množstvím mikrokrystalů. Tento med se označuje jako pastovaný a je velmi žádaný, neboť nestéká a zůstávají v něm zachovány všechny aktivní látky (enzymy, vitamíny a minerální látky). Je třeba si na něj ale zvyknout, přijít mu na chuť.

            Včely neprodukují ale jenom med, a tak o dalších včelích produktech v některém z příštích Zpravodajů.

                       

Č. Jílek

 

 

 

 

JAK  ŠEL  ŽIVOT …

V z p o m í n k y   o d  B i s k u p ů

(2 .pokračování vzpomínek pana Františka Bečváře *1910 +2004)

 

HOSTINNÝ DŮM – J A R M A R K

 

            Jak jsem již dříve uvedl, dokončovala se těžba starých lesů v okolí Malče a potahy zvláště volské, které již nesloužily k výdělku, se prodávaly. Řezníci v okolí tak velká zvířata, jako byli tažní voli, pro svůj domácí výsek nekupovali. A tak se dobytek vodil na výroční trhy, jimž se říkalo jarmarky, které se pravidelně v určitých obdobích odbývaly ve všech okolních městech a také v Rábí. Na jarmarky vodila se ovšem i jiná hospodářská zvířata jako koně, krávy, jalovice, telata, býci a podsvinčata.

            Toho času na jarmark do Rábí se vypravili také malečští hospodáři, i Biskup s jedním potahem volů. Jarmark se vydařil, kupců přijelo dost a tak všichni z Malče své dobytky dobře prodali.

 

 

Strana 10

 

     Hospodáři tržili a proto každý koupil něco domů. Někdo zástěru, nebo šátek pro hospodyni. Pro děti hlavně párek, rohlíky a koňský salám pro všechny, bez kterého se z jarmarku nechodilo.

     V poledních hodinách, kdy zpravidla bývalo po jarmarce, zacházelo se v Rábí do hospody, kde hospodáři pojedli dršťkovou, pajšlovku, nebo guláš a hlavně máz piva, aby se posilnili na zpáteční cestu. Nějaké autobusy, či jakákoliv automobilová doprava v těch dobách nebyla. Chodilo se pěšky a tak další zastávka na cestě z Rábí bývala pak v „Hostinném domě“ ve Strašeni.

            Bylo již k večeru, když z jarmarku sem malečští, i Biskup zašli. Něco málo pojedli a když šenkýř Gustav Čejka donesl každému žádané pivo, přistoupil k Biskupovi a povídá: „Biskupe, dneska jste tržil za voly hodně peněz a já mám rozdělanej  velkej kšeft, kde potřebuju víc peněz. Tak vás požaduju - pučte mně 200 zlatejch“. Biskup byl přednesenou žádostí Gustava velmi překvapen a protože jej znal jako člověka nejistého, o kterém se povídá, že vede všelijaký život podloudný, vymyslel hned malou lest a řekl: „Rád bych pane Čejka, ale handlíř mne za voly hned nevyplatil, dal jenom závdavek a peníze pošle poštou.“ Na to Gustav řekl: „No, když nemáte, nemáte. On mi pučí někdo jiný“.

     Sousedé dopíjeli svá piva, chystali se k odchodu a začali platit. Také Biskup sahá pro náprsní tašku, kterou měl dobře uloženou v hluboké kapse (šosu) pod vestou, ale nahmatal jenom prázdný šos. Jako omráčený hmatá po všech kapsách, ale nikde nic. Skoro zoufale volá: „Sousedi – byl jsem okraden, nemám peníze, které, jak sami víte, jsem v Rábí pečlivě uschoval do šosu pod vestou.“ Sousedé stanuli bezradní a Biskup usedl zpět za stůl a dal se do pláče. Však ta celá tržba za voly byl hlavní příjem, na který se čekalo po celý rok.

            Také sousedé z Malče se velmi zalekli a když se hotovili k odchodu, přistoupil Čejka k Biskupovi, sáhl do své náprsní kapsy a vytáhl Biskupovu peněžní tašku se slovy: „Tady ji máte, Biskupe, a že v ní máte všechny peníze, můžete si je přepočítat. Teď alespoň víte, že jsem správnej  chlap. Kdybych byl takovej, nemusel bych Vám dát nic. Ale podruhé přede mnou peníze nezapírejte a nýčko doufám, že mně těch 200 zlatejch pučíte. Však vám je stejně do 14 dnů splatím.“

            Načež pak Biskup v trpkém rozpoložení své mysli 200 zlatých odpočítal a Gustavovi půjčil. Sousedné opustivše společně „Hostinný dům“, nastoupili cestu k domovu. Venku se již pořádně setmělo. Podzimní mlha s drobným deštěm dolehla na krajinu. Ta byla pojednou zádumčivá a pochmurná. Právě tak nějak bylo také v myslích našich jarmarečníků, kteří po nemilé příhodě, jež se před chvílí udála, nastoupili cestu kolem školy a pokračovali pěšinou přes Brdo, skalnatý Hrbeček a přes Vohradky. Rozmočená pěšina se měnila v mazlavé bláto  lepící se nepříjemně na obuv.

            Tlumený hovor byl soustředěn na „šikovnost“ šenkýře Gustava, která vzbuzovala jakýsi strach o bezpečnost pocestných. Ze zablácené pěšiny dostali se na starou silnici kolem Bošáka, kde mladý hospodář Potužník (přiženil se sem z Bošic u Rohanova a proto se zde říká U Bošáků) čekal na příchozí s rozvícenou lucernou na zápraží, aby zvěděl, jak pořídili na jarmarku a co ve světě nového. Hospodáři vypověděli, jak všichni dobře dobytčata prodali, že jarmark byl dobrý. Bošák z duše litoval, že kdyby  byl věděl, že by byl také jalůvku vedl. Peníze jsou třeba, zima pomalu na krku a krmení také nemá nazbyt.

            Pohovořili, popřáli dobrou noc a pokračovali k domovu kolem skály, kde po kamenné dlažbě cesta byla již sušší. Když přešli les Vyšoháj, na rozcestí u kříže v Zabrdí na Soudnej se rozešli. Malečští pokračovali Zahradami vzhůru ke vsi a Biskup po staré silnici kolem Studničky (U Zelenků) přes Bludnou. Když minul les Čechmanky a přiblížil se ke kapličce, to již jeho psi u hájovny zavětřili a halasným radostným štěkotem oznamovali příchod svého pána.

            To  byl také signál pro osazenstvo v hájovně, kde příchod hospodáře z jarmarku byl již netrpělivě očekáván. Děti, zvláště ty menší, které se nemohly dočkat, vyčkávaly u staré babičky v sednici na vejmiňku. 

            Hajná vyšla před dům s lucernou, uvolnila závoru a když ve vratech stanul hospodář, to už také vyběhla děcka od babičky a volala: „Nevede zpátky - prodal!“ Zvláště malý Matýsek a poslední sedmá, nejmladší Marjánka zaútočily na tátovu mošnu, aby co nejdříve zjistili, co nese z jarmarku dobrého.                                                       

 (Pokračování  příště)