Datum a čas

Dnes je pátek, 8. 12. 2023, 13:37:39

Svátek

Svátek má Květoslava

Aktuální počasí

Počasí dnes:

8. 12. 2023

zata

Bude oblačno až zataženo, místy mlhy. Denní teploty -2 až 2°C. Noční teploty -2 až -6°C.

Zobrazit více ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

zpráva o MA21 ve Strašíně

26.7.2006 zastupitelstvo

7. 9. 2006 Zobrazit více

oblast životního prostředí

1.4.2005

Zdraví a kvalita života

 

 

v obci Strašín

 

 

 

 

Z á p i s

 

 

z jednání pracovní skupiny - Oblast Životní prostředí a veřejných prostranství,

 

 

které se konalo 1.4.2005 , 18.00 hod. v přísálí Kulturního domu

 

 

ve Strašíně

 

 

__________________________________________________________

 

 

Přítomní :

 

 

Členové pracovní skupiny (abecedně)

 

 

- Mgr.Hromádková Ludmila

 

 

- Kopa Václav, člen obecního zastupitelstva

 

 

- Rybáček Josef

 

 

- Vaňková Anna

 

 

Koordinátorka: Ing.Jiřina Helíšková

 

 

Starosta obce (politik) Jan Helíšek

 

 

Zapisovatelka: Jaroslava Sucháčová

 

 

 

 

Jednání bylo svolané písemnou pozvánkou s krátkým  úvodem k dnešnímu programu.

 

 

            Starosta obce (politik) zahájil jednání a přiblížil představu, jakým způsobem by měla pracovní skupina pracovat s možnostmi, které nabízí metodika Agendy 21 v intenci s Plánem zdraví a kvality života.

 

 

            V další části jedání koordinátorka přešla k přímé aktivitě pracovních skupin a podrobně vysvětlila principy Agendy 21. V přímé souvislosti pak navázala na vzdělávací program pro koordinátory projektu „Zdravé město WHO“, a místní agendy 21, kterého se zúčastnila v M.Třebové ve dnech 7.-9.3.t.r.

 

 

            Podnětná diskuse řízená koordinátorkou obsahovala hlavní myšlenku - nejdříve přistoupit k přímým, drobným aktivitám a zapojit veřejnost do jejich realizace a posléze se zaměřit na jednotlivé vybrané akce, jejichž záměr vyžaduje účast nejen odborných skupin, ale zejména spolupráci obecního zastupitelstva a obecního úřadu.

 

 

            Obec Strašín s osadami leží v rozpětí nadmořské výšky 600-900 mnm. Území je obklopeno horami a souvislým lesním porostem. Proto zde téměř neexistují větší zdroje emisí a kvalita ovzduší je významným faktorem. Rovněž se nejedná o místní problémy s dopravními imisemi, protože hlavní silniční koridor vede mimo území. Železniční trať zde není vybudována, nejbližší žel.zastávka je vzdálena 15-20 km (Žichovice-Rabí a Sušice).

 

 

            Komunitní základ (nejen rozvoje) proto musí být tvořen s ohledem na nové možnosti, které se nabízí tomuto doposud velmi znevýhodněnému území tak, aby se minimalizovaly, resp. vyloučily nesprávné vývojové trendy (viz  přilehlé bývalé „Sudety“ a býv.“Železnou oponu“).

 

 

            V diskusi byl kladen akcent na „podporu zdraví“ (převládá zde starší věková skupina obyvatelstva), „udržitelný rozvoj“ (krajinná rozmanitost prostoru s přihlédnutím k vymezení přilehlého Národního Parku Šumava) a „kvalitu života“ (m.j. i odpovídající životní, obytné a ekonomické podmínky pro stávající a také nově příchozí obyvatelstvo).

 

 

            Tyto specifické cíle se navzájem podmiňují a spolu prolínají v souvislý celek, v dalším pak již termín (rep.pojem) Plán zdraví a kvality života.

 

 

           

 

 

Pracovní skupina přijala následná opatření :

 

 

1. Krátkodobý plán (bude postupně-operativně-doplňován)

 

 

            1.1. Ke Dni Země 23.dubna

 

 

- sběr starého papíru (požádat o spolupráci základní školu)

 

 

- úklid obce, osad, hřbitova, areálu kolem kostela

 

 

- úklid malých odpadkových košů (zastávka, hřbitov, náves a j.)

 

 

- osadit nové lavičky „v parku“

 

 

- výsadba zeleně (stromů) - hřbitov, akátová alej, příp.další.

 

 

Požádat Sbor dobrovolných hasičů o spolupráci. Sraz 23.4. ve 14 hod. před požární zbrojnicí. Zakončení akce „Den Země“ se uskuteční na hřišti (oheň, opékání buřtů a „besedování“). Organizační pokyny vyjdou ve zvláštním čísle Zpravodaje.....

 

 

            1.2. Zmapovat „divoké“ skládky odpadu (Lazna, lokalita Hora, Buk a pod.)

 

 

            1.3. Prověřit rozmístění a zda je pravidelný odvoz kontejnerů na tříděný odpad v Nahořánkách, Malči a Zuklíně.

 

 

Zodpovědní:

 

 

koordinátorka sleduje průběžné plnění za účinné spolupráce členů pracovní skupiny a obec.úřadu

 

 

 

 

2. Dlouhodobý plán

 

 

            2.1. (heslovitě) 

 

 

- oprava stávajícího vodovodu, vybudování kanalizace, vybudování čističky odpadních vod, zprovoznění kašny na návsi, dokončení rekonstrukce obvodového zdiva  kostela, vybudovat nový rybník, nebo upravit stávající tzv.“Kopů rybníček“ s možností chovu ryb a koupání. Na realizaci těchto hlavních priorit účinně spolupracovat s obecním zastupitelstvem a obecním úřadem.

 

 

            2.2. Zvážit výchovnou a osvětovou činnost formou „naučných stezek“. Tématicky se zaměřit např.na oblast „ornitologie“,  příp.dalšími náměty - zvážit úpravu „kostelních cest“ - jako historické naučné stezky (něco na způsob „zastavení křížových cest“ s inf.tabulemi o historii kostela a kraje.

 

 

Zváží Josef Rybáček a Mgr. L. Hromádková

 

 

            2.3. Tématické „výpravy za poznáním“ (menhiry, Soběšický háj a další)

 

 

Připraví: A.Vaňková

 

 

spolupráce redakce Str.zpravodaje

 

 

 

 

            Závěrem koordinátorka informovala o návštěvě pracovníků Národní sítě zdravých měst z Prahy a to dne 29.4.t.r.

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Sucháčová v.r.

 

 


29. 1. 2006 Zobrazit méně

Stránka

  • 1