Menu
Obec Strašín
Obec
Strašín

Zdravá obec

V roce 2005 vstoupila obec Strašín do Národní sítě zdravých měst ČR, podepsala Deklaraci, podle níž se zavázala dodržovat principy udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do rozhodování v obci.

V prosinci 2005 dostala naše obec ocenění za "pilotní ověření metodiky zavádění MA21 na úrovni obce". Letos jsme se přihlásili do soutěže Ministerstva vnitra o cenu za kvalitu veřejné správy. Ze závěrečné zprávy zaslané v září 2006:

Strašín je typickou staročeskou šumavskou vesnicí rozloženou uprostřed působivé přírodní lokality. Její pozvolný dlouhodobý vývoj - první písemná zmínka pochází z roku 1254 - dává tomuto území stabilní charakter vyváženého způsobu života lidí žijících ve vesnickém společenství. Pro další rozvoj je to příznivá shoda okolností. Relativně nedotčená zachovalá krajina a příroda, pomezní území sousedící s chráněnou krajinnou oblastí, dále navazující na Národní park Šumava a především stabilní obyvatelstvo. Kontinuální vývoj zde nebyl přerušen ani změnami politickými či kulturními.

Základím předpokladem a podmínkou realizace plánu zdraví obce Strašín je vlastní iniciativa a ochota obyvatel žijících ve vesnickém společenství (obec, osady, sídla, samoty) podílet se na definici plánu a to v úzké vazbě s obecní samosprávou. Bez tohoto spojení  - iniciativa občana a odpovědnost veřejné správy vůči mandátu, který od něho získala ve volbách - nelze plán úspěšně řešit.

Označujeme-li pojem Zdravá obec, pak musíme konstatovat, že  z aspektu ekologického je Strašín s osadami zdravou obcí. Právě tak z pohledu velkých městských aglomerací přeplněných lidmi, institucemi, dopravními prostředky, hlukem a smogem. Strukturální přírodní rozmanitost, velkoplošné lesy, které díky své jedinečnosti mají mimořádný estetický význam pro zdravé ovzduší, to je strašínská lokalita.

Obecní zastupitelstvo obce Strašín vycházelo z definice „udržitelného rozvoje“, který je založen na integraci a rovnováze cílů ekonomických, sociálních a ekologických. Pro vesnická prostředí a společenství platí tato zásada v daleko větší míře nežli v městských aglomeracích. Štáb pracovníků od krajské až po městskou správu může dostatečně věnovat pozornost cíleným projektům, lépe je prosazovat a uplatňovat na příslušných místech a v mediální sféře. Starostové malých obcí, které jsou navíc propojeny roztroušenými osadami, sídly a samotami - sotva mohou se dvěma, mnohdy i jedním pracovníkem státní správy svoje projekty takto prezentovat.

 V horských podmínkách Šumavy je třeba v konkrétních případech ekonomického, sociálního a technického rozvoje postupovat diferencovaně. Totéž se týká péče o krajinu a ochranu přírody.

Z těchto důvodů obecní zastupitelstvo na návrh starosty navázalo konkrétní spolupráci s Občanským sdružením Přátelé Šumavy, které si zvolilo za své sídlo Strašín. V této symbióze pak mohlo přistoupit ke konkrétní spolupráci i s Národní sítí zdravých měst, k zavádění MA21 a jejího vyhodnocování pomocí oficiální sady kritérií.

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Interaktivní mapa

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
slabý déšť 17 °C 10 °C
pátek 31. 5. déšť 15/8 °C
sobota 1. 6. slabý déšť 11/7 °C
neděle 2. 6. slabý déšť 15/10 °C

Projekty

Zajímavosti a osobnosti obce