Menu
Obec Strašín
Obec
Strašín

oblast životního prostředí

1.4.2005

Zdraví a kvalita života

v obci Strašín

Z á p i s

z jednání pracovní skupiny - Oblast Životní prostředí a veřejných prostranství,

které se konalo 1.4.2005 , 18.00 hod. v přísálí Kulturního domu

ve Strašíně


Přítomní :

Členové pracovní skupiny (abecedně)

Mgr.Hromádková Ludmila

Kopa Václav, člen obecního zastupitelstva

Rybáček Josef

Vaňková Anna

Koordinátorka: Ing.Jiřina Helíšková

Starosta obce (politik) Jan Helíšek

Zapisovatelka: Jaroslava Sucháčová

Jednání bylo svolané písemnou pozvánkou s krátkým  úvodem k dnešnímu programu.

Starosta obce (politik) zahájil jednání a přiblížil představu, jakým způsobem by měla pracovní skupina pracovat s možnostmi, které nabízí metodika Agendy 21 v intenci s Plánem zdraví a kvality života.

V další části jedání koordinátorka přešla k přímé aktivitě pracovních skupin a podrobně vysvětlila principy Agendy 21. V přímé souvislosti pak navázala na vzdělávací program pro koordinátory projektu „Zdravé město WHO“, a místní agendy 21, kterého se zúčastnila v M.Třebové ve dnech 7.-9.3.t.r.

Podnětná diskuse řízená koordinátorkou obsahovala hlavní myšlenku - nejdříve přistoupit k přímým, drobným aktivitám a zapojit veřejnost do jejich realizace a posléze se zaměřit na jednotlivé vybrané akce, jejichž záměr vyžaduje účast nejen odborných skupin, ale zejména spolupráci obecního zastupitelstva a obecního úřadu.

Obec Strašín s osadami leží v rozpětí nadmořské výšky 600-900 mnm. Území je obklopeno horami a souvislým lesním porostem. Proto zde téměř neexistují větší zdroje emisí a kvalita ovzduší je významným faktorem. Rovněž se nejedná o místní problémy s dopravními imisemi, protože hlavní silniční koridor vede mimo území. Železniční trať zde není vybudována, nejbližší žel.zastávka je vzdálena 15-20 km (Žichovice-Rabí a Sušice).

Komunitní základ (nejen rozvoje) proto musí být tvořen s ohledem na nové možnosti, které se nabízí tomuto doposud velmi znevýhodněnému území tak, aby se minimalizovaly, resp. vyloučily nesprávné vývojové trendy (viz  přilehlé bývalé „Sudety“ a býv.“Železnou oponu“).

V diskusi byl kladen akcent na „podporu zdraví“ (převládá zde starší věková skupina obyvatelstva), „udržitelný rozvoj“ (krajinná rozmanitost prostoru s přihlédnutím k vymezení přilehlého Národního Parku Šumava) a „kvalitu života“ (m.j. i odpovídající životní, obytné a ekonomické podmínky pro stávající a také nově příchozí obyvatelstvo).

Tyto specifické cíle se navzájem podmiňují a spolu prolínají v souvislý celek, v dalším pak již termín (rep.pojem) Plán zdraví a kvality života.

Pracovní skupina přijala následná opatření :

1. Krátkodobý plán (bude postupně-operativně-doplňován)

1.1. Ke Dni Země 23.dubna

sběr starého papíru (požádat o spolupráci základní školu)

úklid obce, osad, hřbitova, areálu kolem kostela

úklid malých odpadkových košů (zastávka, hřbitov, náves a j.)

osadit nové lavičky „v parku“

výsadba zeleně (stromů) - hřbitov, akátová alej, příp.další.

Požádat Sbor dobrovolných hasičů o spolupráci. Sraz 23.4. ve 14 hod. před požární zbrojnicí. Zakončení akce „Den Země“ se uskuteční na hřišti (oheň, opékání buřtů a „besedování“). Organizační pokyny vyjdou ve zvláštním čísle Zpravodaje.....

1.2. Zmapovat „divoké“ skládky odpadu (Lazna, lokalita Hora, Buk a pod.)

1.3. Prověřit rozmístění a zda je pravidelný odvoz kontejnerů na tříděný odpad v Nahořánkách, Malči a Zuklíně.

Zodpovědní:

koordinátorka sleduje průběžné plnění za účinné spolupráce členů pracovní skupiny a obec.úřadu

2. Dlouhodobý plán

2.1. (heslovitě) 

oprava stávajícího vodovodu, vybudování kanalizace, vybudování čističky odpadních vod, zprovoznění kašny na návsi, dokončení rekonstrukce obvodového zdiva  kostela, vybudovat nový rybník, nebo upravit stávající tzv.“Kopů rybníček“ s možností chovu ryb a koupání. Na realizaci těchto hlavních priorit účinně spolupracovat s obecním zastupitelstvem a obecním úřadem.

2.2. Zvážit výchovnou a osvětovou činnost formou „naučných stezek“. Tématicky se zaměřit např.na oblast „ornitologie“,  příp.dalšími náměty - zvážit úpravu „kostelních cest“ - jako historické naučné stezky (něco na způsob „zastavení křížových cest“ s inf.tabulemi o historii kostela a kraje.

Zváží Josef Rybáček a Mgr. L. Hromádková

2.3. Tématické „výpravy za poznáním“ (menhiry, Soběšický háj a další)

Připraví: A.Vaňková

spolupráce redakce Str.zpravodaje

Závěrem koordinátorka informovala o návštěvě pracovníků Národní sítě zdravých měst z Prahy a to dne 29.4.t.r.

Zapsala:  Sucháčová v.r.

Datum vložení: 29. 1. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 2. 2024 19:58

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Interaktivní mapa

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 25. 4. 2024
déšť se sněhem 5 °C -2 °C
pátek 26. 4. slabý déšť 13/0 °C
sobota 27. 4. jasno 16/2 °C
neděle 28. 4. oblačno 19/5 °C

Projekty

Zajímavosti a osobnosti obce